ecopress
Λύσεις σε δέκα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τη μείωση ενοικίων και την αποζημίωση των εκμισθωτών ζητάει με επιστολή της προς τον οικονομικό επιτελείο... Ιδιοκτήτες ακινήτων : δέκα εκκρεμότητες ζητούν λύσεις

Λύσεις σε δέκα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τη μείωση ενοικίων και την αποζημίωση των εκμισθωτών ζητάει με επιστολή της προς τον οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης η ΠΟΜΙΔA.

Στην επιστολή ζητείται να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμούσες διορθώσεις, πληρωμές και συμψηφισμοί αποζημιώσεων των εκμισθωτών, να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για όλες τις αναγκαίες διορθώσεις και αρχικές δηλώσεις μισθωτηρίων COVID και λύσεων μισθώσεων και να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες υπεκμισθωμένων ακινήτων.

Κακόπιστη άρνηση καταβολής οφειλομένων

Επίσης για να αντιμετωπιστεί η κακόπιστη άρνηση καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων από τους ενοικιαστές που έκαναν μονομερείς μειώσεις ενοικίων δηλώνοντας ότι δήθεν είναι πληττόμενοι και οι δηλώσεις COVID των ιδιοκτητών απορρίφθηκαν από την ΑΑΔΕ, η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε στις απορριπτικές απαντήσεις της ΑΑΔΕ με τις οποίες αυτή κρίνει ότι «ο μισθωτής δεν ήταν πληττόμενος και
συνεπώς δεν ήταν δικαιούχος μείωσης μισθώματος», να προστίθεται και ότι «ως εκ τούτου ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του μισθώματος», ώστε να αποφευχθούν οι αμφισβητήσεις και οι δικαστικές αντιδικίες και να
δρομολογηθεί η καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων.

Τερματισμός ή αποζημίωση στο 100%
Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ ζητά με την επιστολή της να τερματιστεί επιτέλους η αναγκαστική μείωση ενοικίων, ή αν συνεχιστεί μετά την 30.4.2021, αυτό να γίνει με φορολογητέα αποζημίωση των ιδιοκτητών στο 100% του ποσού της μείωσης

Το κείμενο της επιστολής

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη
Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα
Αθήνα, 25.4.2021

ΘΕΜΑ: Ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της μείωσης μισθωμάτων και αποζημίωσης εκμισθωτών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κ. Διοικητά,

Μετά την εκ μέρους σας αποδοχή των τεσσάρων εκ των πέντε αιτημάτων μας της από 11.4.2021 επιστολής μας σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος των ιδιοκτητών ακινήτων, του αιτήματός μας να μην υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ 2021 με αυξημένες αντικειμενικές αξίες και την πρόσφατη πληρωμή 200 εκ. ευρώ προς
εξόφληση μεγάλου μέρους των οφειλομένων αποζημιώσεων, για τα οποία και σας ευχαριστούμε, με την παρούσα μας σας επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσης επίλυσης και των εξής σχετικών ουσιαστικών και διαδικαστικών ζητημάτων που σχετίζονται με την αναγκαστική μείωση των μισθωμάτων:

1.    Να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμούσες διορθώσεις, πληρωμές και συμψηφισμοί αποζημιώσεων των εκμισθωτών ακόμη και με δόσεις ρυθμισμένων οφειλών.
2.    Να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για δηλώσεις όχι μόνον Μαρτίου (όπως προβλέπει στο άρθρο 3 παρ. 1 η ΚΥΑ  ΓΔΟΥ 400/2021), αλλά ταυτόχρονα και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.
3.    Να ανοίξουν όλα τα πεδία στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την διόρθωση των λαθών της περιόδου έτους 2020, βάσει μηνυμάτων της ΑΑΔΕ, που δεν έχει ολοκληρωθεί έως τώρα.  (Ενδεικτικά λάθη όπως: Μισθώσεις που δεν φαίνονται ενεργές ενώ είναι, Μισθώσεις  που έχουν ως μισθωτές Φυσικά Πρόσωπα τα οποία  έχουν συστήσει Νομικά Πρόσωπα χωρίς να έχουν ενημερώσει τους Εκμισθωτές, Εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο που συγχωνεύτηκε η απορροφήθηκε από άλλο και εμφανίζεται στην εφαρμογή ότι έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ, το ίδιο και για μισθωτή-επιχείρηση που μετατράπηκε σε νομικό πρόσωπο και
εμφανίζεται στην εφαρμογή ότι έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ, κ.α.)
4.    Να εκδοθεί άμεσα η απόφαση με τους ΚΑΔ κλειστών και πληττόμενων Απριλίου 2021 και να εφαρμοστεί και για το μήνα αυτόν η ίδια διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους που έγινε για τον μήνα Μάρτιο 2021 με βάση τη «Δήλωση Covid» που υπέβαλαν  για το μήνα Φεβρουάριο 2021 ή καλούνται να υποβάλουν για τον μήνα Μάρτιο.
5.    Να δοθεί παράταση για τη δήλωση λύσης των ανενεργών μισθώσεων ακινήτων μέχρι την έναρξη και κατά τη διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.
6.    Να ανακοινωθεί η τελική λύση στο επίμαχο ζήτημα αποζημίωσης των ιδιοκτητών στις περιπτώσεις όταν μετά την αρχική μίσθωση, έχει ακολουθήσει μισθωτήριο που έχει υποβληθεί από τον μισθωτή, για υπεκμίσθωση του ακινήτου προς τρίτο πρόσωπο (υπομισθωτή).
7.    Για να αντιμετωπιστεί η κακόπιστη άρνηση καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων από τους ενοικιαστές που έκαναν μονομερείς μειώσεις ενοικίων δηλώνοντας ότι δήθεν είναι πληττόμενοι και οι δηλώσεις COVID των ιδιοκτητών απορρίφθηκαν από την ΑΑΔΕ, ζητούμε στις απορριπτικές απαντήσεις της ΑΑΔΕ με τις οποίες αυτή κρίνει ότι «ο μισθωτής δεν ήταν πληττόμενος και συνεπώς δεν ήταν δικαιούχος μείωσης μισθώματος», να προστίθεται και ότι «ως εκ τούτου ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του μισθώματος». Με την ρητή αυτή προσθήκη που δεν θα αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, θα αποφευχθούν οι αμφισβητήσεις και οι δικαστικές αντιδικίες και θα δρομολογηθεί η καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων.
8.    Να ανακοινωθεί πότε, μετά το Πάσχα, θα ανοίξει η πλατφόρμα για αναδρομικές διορθώσεις μισθωτηρίων και για αρχικές δηλώσεις COVID περιόδου τόσο της περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020, προκειμένου αφενός να εφαρμοστούν οι κατά περίπτωση νέες ρυθμίσεις της  κωδικοποιημένης απόφασης  Α. 1228/2020 με την Α. 1059/2021, και αφετέρου να «θεραπευθούν», οι εκκρεμούσες περιπτώσεις δικαιολογημένων παραλείψεων και λαθών.
9.    Να προστεθεί παράρτημα στην ως άνω κωδικοποιημένη απόφαση με όλους τους κατά περίπτωση και κατά μήνα αντίστοιχους ΚΑΔ πληττόμενων και κλεισμένων επιχειρήσεων.
10.    Να τερματιστεί επιτέλους η αναγκαστική μείωση ενοικίων, ή αν συνεχιστεί μετά την 30.4.2021, αυτό να γίνει με φορολογητέα αποζημίωση των ιδιοκτητών στο 100% του ποσού της μείωσης.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                            Ο ειδικός Σύμβουλος                 Ο Γεν. Γραμματεύς

Στράτος Ι. Παραδιάς              Γιώργος Χριστόπουλος                     Τάσος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π.-Πρόεδρος UIPI  Φοροτεχνικός -Συγγραφέας            Δικηγόρος Α.Π. – υ.Δ.Ν

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας