ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με κοινή απόφαση τεσσάρων υπουργείων ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» με πόρους 640 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων του δημοσίου... «Ηλέκτρα»: άνοιξε η χρηματοδότηση για τις ενεργειακές ανακαινίσεις – νέος οδηγός

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με κοινή απόφαση τεσσάρων υπουργείων ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» με πόρους 640 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης, συνολικής επιφάνειας 2,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και εγκρίνεται ο νέος οδηγός, με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τις επιδοτήσεις και όλες τις πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος.

Στις βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος είναι τα επιλέξιμα κτίρια να είναι νομίμως υφιστάμενα, να έχει γίνει πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα στα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες το αργότερα μέχρι το πέρας εργασιών του προγράμματος και να έχουν ωφέλιμη επιφάνεια κατά κανόνα άνω των 450 m2, ή άνω των 250 m2  για μικρούς δήμους, νησιωτικές περιοχές και λιγντικές περιοχές.

Έναρξη εφαρμογής χορήγησης των Επενδυτικών Δανείων και νέος οδηγός: Στη νέα κοινή υπουργική απόφαση, που υπογράφουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης αναφέρεται ότι «η έναρξη εφαρμογής χορήγησης των Επενδυτικών Δανείων του Προγράμματος αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και εξειδικεύεται με την Πρόσκληση του Προγράμματος». Παράλληλα καταργείται ο οδηγός του «Ηλέκτρα», που είχε εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 2022 και θεσμοθετείται ο νέος οδηγός, ως αναπόσπαστο παράρτημα της νέας απόφασης.

Ενεργειακές επενδύσεις 1 δις ευρώ

Οι προς διάθεση πόροι του προγράμματος είναι 640.000.000 €, ενώ με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα πραγματοποιείται μερικώς μέσω Επενδυτικών Δανείων, που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνομολογούνται με τις δανειακές συμβάσεις επενδυτικών δανείων που υπογράφονται μεταξύ των Δικαιούχων Φορέων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το υπολειπόμενο τμήμα της χρηματοδότησης μπορεί να προέρχεται από ιδίους πόρους των Δικαιούχων Φορέων ή/και από πόρους σε μέρος ή και στο σύνολο της επένδυσης από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων

Το Πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ενεργειακή ανακαίνιση 2.5 εκ. m² ωφέλιμης επιφάνειας

Η συνολική επένδυση του έργου θα συμβάλει στη μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 600 εκ. kWh ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση 2.5 εκ. m² ωφέλιμης επιφάνειας έως το 2026. Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των μικρότερων και νησιωτικών περιοχών, των λιγνιτικών περιοχών (ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης) καθώς και των περιοχών που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 με τη μορφή της δυνατότητας υποβολής και μικρότερων αιτήσεων.

Φορείς διαχείρισης και ελέγχου

Φορέας διαχείρισης του προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ και φορέας ελέγχου του προγράμματος ορίζεται το ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΚΑΠΕ) σε όλο το φάσμα της εξέλιξης του προγράμματος μέχρι και για πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση του, αρχής γενομένης από το την υποδοχή, τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων ένταξης των έργων στο πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους φορείς.

Οι δικαιούχο του «Ηλέκτρα»

Σύμφωνα με το νέο οδηγό του «Ηλέκτρα» δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι δημόσιοι φορείς (Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. και οι συμπράξεις αυτών) οι οποίοι, εξειδικεύονται στις ακόλουθες 4 βασικές κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων:

1.Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ)

2.Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κλπ)

3.Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ)

4. Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ)

Προϋπολογισμός Δικαιούχων, ανά κατηγορία χρήσεων κτιρίων

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 80.000.000,00 ευρώ (€)
Εκπαίδευσης 160.000.000,00 ευρώ (€)
Γραφεία 280.000.000,00 ευρώ (€)
Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων 70.000.000,00 ευρώ (€)
Κτίρια της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 50.000.000,00 ευρώ (€)

Κλιμακωτή επιδότηση

Ως ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης Αίτησης Ένταξης ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

-Ως άνω όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται το ποσό του 1,80 ευρώ (€) ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), όπου ως εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια ορίζεται η διαφορά ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο, ανάμεσα στον Ενεργειακό Έλεγχο πριν και μετά τη διαδικασία των επεμβάσεων

-Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 50% του ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

-Σε περίπτωση που με τις επεμβάσεις, το κτίριο χαρακτηρίζεται ότι υπόκειται σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης (σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28-01-2019 (Β’ 408) υπουργική απόφαση), ή επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ τότε το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται κατά 10% (συνολικά 60%).

-Εφόσον επιτευχθεί συνδυαστικά ενεργειακή κατηγορία Β+ και το κτίριο χαρακτηρίζεται ότι υπόκειται σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης, τότε το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται κατά 20% (συνολικά 70%).

-Στα κτίρια που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, εφόσον συνδυαστικά επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β+ και χαρακτηρίζονται ότι υπόκεινται σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης, τότε το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται κατά 35% (συνολικά 85%).

-Σε κάθε περίπτωση στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται ένα επιπλέον 10% στην επιδότηση εάν επιλεγεί η Σ.Ε.Α. ως χρηματοδοτικό σχήμα

-Είναι επιλέξιμες, σε ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, οι δαπάνες που αφορούν, αθροιστικά, συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ) και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Τα κτίρια που προτείνονται πρέπει να λειτουργούν και εξετάζονται σύμφωνα με την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας, όπως προκύπτει από τους ενεργειακούς ελέγχους.

Κάθε Αίτηση Ένταξης περιλαμβάνει ένα, ή περισσότερα κτίρια. Κάθε σύμβαση αποτελεί ένα υποέργο.

Χαρακτηριστικά επιλέξιμων κτιρίων

Μπορούν  να επιδοτηθούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιλέξιμες προς επιδότηση είναι επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που πληρούν αυστηρά το σύνολο των εξής προϋποθέσεων:

1. Είναι νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούν με την αντίστοιχη, πολεοδομικά, χρήση τους.

2. Ανήκουν στην ιδιοκτησία (κάθε μορφή ιδιοκτησίας) του υποψήφιου δικαιούχου.

Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου / μισθωτηρίου για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να αποσβεστούν πλήρως (σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία) οι σχετικές ενισχύσεις από το πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 12 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου και σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη.

Επιπλέον, για αυτό το χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται να προβεί ο ιδιοκτήτης σε αύξηση του μισθώματος/ανταλλάγματος για τη χρήση του κτιρίου λόγω της αύξησης της αξίας του που προκύπτει από την ενεργειακή του αναβάθμιση.

3.Κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από Γ’ έως και Η’ [Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’] του άρθρου 10 του ΚΕΝΑΚ.

4.Είναι κτίρια που δεν έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση.

5.Διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει ΕΑΚ – 2000 και δεν έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας Α (http://www.oasp.gr/node/74).

6. Η επιδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορά σε επεμβάσεις σε ολόκληρα κτίρια και όχι σε κτιριακές μονάδες – τμήματα αυτών (εξαιρουμένων των μη θερμαινόμενων χώρων αυτών). Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιρίων όπου υπάρχει συστέγαση του υποψήφιου Δικαιούχου με τρίτους, οι χρήσεις πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητες και με διακριτά τεχνικά συστήματα. Ένα ή και περισσότερα κτίρια του ίδιου φορέα δύναται να είναι επιλέξιμο/α σε μία αίτηση, αρκεί να έχουν χρήση της ίδιας κατηγορίας.

7. Οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 450 m2, ανά αίτηση στο Πρόγραμμα.

Εξαίρεση από αυτή την προϋπόθεση για τις αιτήσεις ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις:

– Δήμοι κάτω των 40.000 κατοίκων, με τα δημοσιευμένα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

– Νησιωτικοί Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων, με τα δημοσιευμένα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

– Δήμοι που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης, αλλά και σε περιοχές που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (συγκεκριμένα Δήμοι που εντάσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Εύβοιας και Αρκαδίας).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 m2, ανά αίτηση στο Πρόγραμμα.

8.Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία – χρήση του κτιρίου τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα (ωράριο και περίοδος λειτουργίας του κτιρίου) που εκτιμάται από την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ.

9. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, υπό το πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.

Χαρακτηριστικά επιλέξιμων επεμβάσεων

1.Στοιχεία που τεκμηριώνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του προτεινόμενου κτιρίου. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο κτίριο ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης αλλά η επικαρπία ανήκει στον Δικαιούχο τότε αρκεί η σύμφωνη γνώμη του ψιλού κύριου. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο κτίριο δεν είναι ιδιόκτητο, απαιτείται η ύπαρξη παραχωρητηρίου, για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να αποσβεστούν (σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) πλήρως οι σχετικές ενισχύσεις από το πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 12 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου, καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι: (α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, (β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

2.Στοιχεία νομιμότητας βάσει της οικοδομικής άδειας ανέγερσης. Στην περίπτωση που ο φορέας του κτιρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του κτιρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το εν λόγω κτίριο υφίσταται νόμιμα.

3.Έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι στο προτεινόμενο κτίριο δεν έχουν πραγματοποιηθεί οικοδομικές εργασίες και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (μετά την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ), ή / και βεβαίωση ότι στο προτεινόμενο κτίριο οι εργασίες που εκτελέστηκαν δεν χαρακτηρίζουν το κτίριο ότι υπόκειται σε καθεστώς ριζικής ανακαίνισης (με ανάλυση αυτού σύμφωνα με την σχετική ΥΑ υπολογισμού της ριζικής ανακαίνισης).

4.Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, υποβληθέν στον ΟΑΣΠ.

5.Τεχνική Μελέτη των προτεινόμενων επεμβάσεων σε στάδιο προμελέτης.

6.Στοιχεία (όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων) που τεκμηριώνουν ότι ο υποψήφιος Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υποβολής της Αίτησης Ένταξης του προτεινόμενου έργου.

7.Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου Δικαιούχου για την Αίτηση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», με την οποία επιπλέον θα αποδέχεται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και θα καθορίζει τη Μέθοδο Υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων (υλοποίηση μέσω Ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ή μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης των ν. 3855/2010 (Α’ 95) και ν. 4342/2015 (Α’ 143) όπως ισχύει). ). Η εν λόγω απόφαση δεσμεύει τον υποψήφιο Δικαιούχο μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης για τη συνομολόγηση του Επενδυτικού Δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

8.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ και να ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου. Κατατίθεται τόσο το ΠΕΑ (pdf) όσο και το αρχείο υπολογισμών (xml) του ΠΕΑ. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το προτεινόμενο κτίριο, μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, να κατατάσσεται κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β’, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΕΝΑΚ και να εξασφαλίζεται τουλάχιστον 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο, όπως και μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον κατά 30%.

9. Τελευταία έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, (Α’ ενεργειακός έλεγχος) που αφορά, αποκλειστικά, το κτίριο της αίτησης, που έχει εκπονηθεί και υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4342/2015, την οικ.175275-22.5.2018 (Β’ 1927) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών – Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» και με τις σχετικές οδηγίες και τα υποδείγματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επισημαίνεται ότι πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το προτεινόμενο κτίριο, μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, να εξασφαλίζεται τουλάχιστον 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο, όπως και μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον κατά 30%. Το αποδεικτικό της βεβαίωσης υποβολής της έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων του ΥΠΕΝ δύναται να υποβληθεί και κατά το 2ο στάδιο υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης, η αίτηση οδηγείται σε διαδικασία απένταξης, χωρίς καμία αξίωση επί του προϋπολογισμού που δεσμεύεται με την αίτηση.

10.Συμπληρωμένα τα στοιχεία για τον έλεγχο και αξιολόγηση ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης. Στο στάδιο αυτό δηλώνεται, βάσει της Τεχνικής Μελέτης η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τον ενεργειακό έλεγχο, το ποσό στο οποίο αφορά η Αίτηση. Κάθε Αίτηση δεσμεύει το ποσό, το οποίο τεκμηριωμένα (από την προμελέτη) αιτείται, μέχρις εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός που θα αιτηθεί σε αυτό το στάδιο δε δύναται να προσαυξηθεί σε καμία περίπτωση.

Τέλος σημειώνεται ότι το  πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, δύναται να λήξει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας αυτής, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης.

Τι περιλαμβάνει η νέα ΚΥΑ

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση περιλαμβάνει 11 άρθρα και σε παράρτημα το νέο οδηγό του «Ηλέκτρα» τα οποία είναι:

Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 3 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Άρθρο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Άρθρο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Το Παράρτημα Ι «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης).

Άρθρο 11 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δείτε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση ενεργοποίησης του «Ηλέκτρα» και το νέο οδηγό του προγράμματος ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας