ecopress
Στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, για τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των Δήμων από το ΕΣΠΑ, αναφέρθηκε...  «Κλειδιά» οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, για την χρηματοδότηση των Δήμων μέσω ΕΣΠΑ

Στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, για τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των Δήμων από το ΕΣΠΑ, αναφέρθηκε η ειδική γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα, σε συνέντευξή της στο EpirusPost.gr, οι οποίες όμως, όπως υπογράμμισε, «καθυστερούν με ευθύνη της ΚΕΔΕ». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ότι όπως είπε η κ. Φωτονιάτα, η συνολική χρηματοδότηση προς τους Δήμους μόνο από τα προγράμματα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και του «Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου» ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ και συνέχισε: «Όμως, οι πρωτοβουλίες μας δεν εξαντλούνται σε αυτά, υπάρχουν πολλές περισσότερες δράσεις που απευθύνονται στους Δήμους. Φυσικά υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει και μπορούν να γίνουν. Γι΄αυτό προσβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία με τους δημάρχους και την ΚΕΔΕ για τον εντοπισμό των ελλείψεων και τον καλύτερο σχεδιασμό των υπαρχουσών και νέων προγραμμάτων. Θέλω όμως να σημειώσω κάτι ακόμη σημαντικό. Επιδίωξή μας είναι η ουσιαστική λειτουργία των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) και η συμβολή τους στη διαμόρφωση των δράσεων των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Περιφερειακών (ΠΕΠ) με δικαιούχους τους Δήμους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την τεχνική επάρκεια των ΠΕΑΣ, τις συνέργειες με τις τοπικές πρωτοβουλίες και τα επενδυτικά προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Οι ΠΕΑΣ είναι ένας σημαντικός θεσμός που θα βοηθήσει και το υπουργείο Οικονομίας να ασκήσει πίεση στις Περιφέρειες προς όφελος των αναγκών των Δήμων. Έχουμε ήδη από το 2015 στείλει μία σειρά επιστολές για την ενεργοποίηση των ΠΕΑΣ, κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει, με ευθύνη της ΚΕΔΕ». Ακόμη, η ίδια είπε, ότι για την καλύτερη ανταπόκριση σε επίπεδο ταχύτητας και ποιότητας των Δήμων, προχωρά η εκπαίδευση στελεχών Δήμων σε θέματα ΕΣΠΑ μέσω τηλεκπαίδευσης και σεμιναρίων επί τόπου. Ήδη, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης πάνω από 2.800 υπάλληλοι και δεκάδες πολιτικά στελέχη (δημοτικοί σύμβουλοι, συνεργάτες δημάρχων). Έχουν χορηγηθεί πάνω από 600 άδειες χρήσεις σε στελέχη Δήμων, από 175 Δήμους. Ακόμη, συστήθηκε Ενιαίο Γραφείο της ΜΟΔ για την υποδοχή των αιτημάτων και των ερωτημάτων των Δήμων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, το ΟΤΑsupport. Από τον Μάιο του 2016 που ξεκίνησε η λειτουργία του γραφείου, έχουν απευθυνθεί στη ΜΟΔ δεκάδες Δήμοι και περίπου το 1/3 αυτών είναι μικροί νησιωτικοί ή ορεινοί. Η ΜΟΔ έχει ανταποκριθεί στο σύνολο αυτών των αιτημάτων. Από το καλοκαίρι του 2016 υποστηρίζονται τοπικές πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό πολυμερών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και αξιοποίηση άλλων πόρων. Έχει ξεκινήσει η υποστήριξη 4 τέτοιων μεγάλων projects, σε Θεσσαλονίκη, Αχέροντα, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τεκμηρίωση για σχεδιασμό Δικτύου Επισκέψιμων Ναυαγίων στο Αιγαίο, ενώ υποστηρίζονται οι Δήμοι και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων για τα Κέντρα Κοινότητας, τη στήριξη των Ρομά, και τη διαχείριση των απορριμμάτων.

-Χρηματοδοτικά εργαλεία: Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζονται, η κ. Φωτονιάτα σημείωσε, ότι το Ταμείο Υποδομών θα ενισχύσει μικρά και μεσαία έργα υποδομών σε όλη τη χώρα στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών. Προβλέπεται χρηματοδότηση 600 εκατ. ευρώ με πόρους 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με 200 εκατ. ευρώ και σημαντική μόχλευση ακόμη 200 εκατ. ευρώ μέσω του πακέτου Γιουνκέρ. Διαχειριστής του προγράμματος θα είναι η ΕΤΕπ και ωφελούμενοι θα είναι ιδιώτες, δημόσιοι φορείς και συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτών. Μέσω του Ταμείου Υποδομών θα δίνονται δάνεια με πολύ καλούς όρους που θα χρηματοδοτήσουν σημαντικές υποδομές στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, στην αστική ανάπτυξη, στον τουρισμό που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση με άλλα μέσα και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα των κατασκευών, ανέφερε η ειδική γραμματέας. «Το Ταμείο Μικροπιστώσεων αφορά τον τομέα του microfinance, της μικροχρηματοδότησης, που για εμάς είναι πολύ σημαντικός και για αυτό προετοιμάζουμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, ώστε η “μικρή” επιχειρηματικότητα της χώρας να υπερβεί τα τραπεζικά εμπόδια. Το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα και επαγγελματίες που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους».

-Έργα για τον εκσυγχρονισμό του κτιριακού αποθέματος: Μια από τις τελευταίες δράσεις που ενεργοποιήθηκαν με ωφελούμενους τους Δήμους, όπως ανέφερε η ειδική γραμματέας, αφορούσε την αξιοποίηση του δημοτικού κτιριακού αποθέματος, που ικανοποιεί και ένα πάγιο αίτημά τους. Ειδικότερα, μέσα από την δράση «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» του τομεακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του νέου ΕΣΠΑ εκσυγχρονίζεται το κτιριακό απόθεμα με σημαντική αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία, στην ενίσχυση και ανάδειξη επιστημονικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πάρκων, αλλά και στην αποκατάσταση και αναβάθμιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και κοινωνικών υποδομών σε περιοχές με σημαντικό πολιτιστικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Οι Δήμοι εκδήλωσαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Οικονομίας στον υπερδιαπλασιασμό του διαθέσιμου π/υ που έφτασε τα 68 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν συνολικά 55 έργα σε όλη τη χώρα για να μπορέσουν οι Δήμοι να αξιοποιήσουν τουριστικά και οικονομικά, εμβληματικά ακίνητα, αυξάνοντας τις πηγές των εσόδων τους, και κυρίως να διαφυλάξουν την πολιτιστική και περιβαλλοντική τους αξία, προς όφελος όλων των πολιτών.

-Τα έργα στην Ήπειρο: Σε αυτό το πρόγραμμα, για την Ήπειρο εγκρίνονται 6 έργα αναβάθμισης δημοσίων κτιριακών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκατ. ευρώ, που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ηπείρου. Στον Δήμο Άρτας, εγκρίθηκε και προχωρά η αναπαλαίωση και αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου «Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας». Στον Δήμο Ιωαννιτών θα υλοποιηθεί έργο που αφορά στην ενσωμάτωση του χώρου των παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό, ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων. Στον Δήμο Νικολάου Σκουφά εγκρίνεται η επιχορήγηση του Πολυχώρου Συνάθροισης Κοινού και Προβολής Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη ενισχύεται η μετατροπή του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου πηγών Άρτας, σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο, σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων προχωράει η βιοκλιματική αναβάθμιση του πρώην Δημαρχείου Αγνάντων. Στον Δήμο Δωδώνης εγκρίνεται το έργο ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύρια Μπαουσιών, ώστε να αποκτήσει τη μορφή πάρκου αναψυχής.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας