ecopress
Ανάχωμα στην κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτελέσει η ύπαρξη  αστικής και περιαστικής παρόχθιας  βλάστησης, σύμφωνα με τους καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι προτείνουν.... Κλιματική κρίση: ανάχωμα η αστική-περιαστική παρόχθια βλάστηση

Ανάχωμα στην κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτελέσει η ύπαρξη  αστικής και περιαστικής παρόχθιας  βλάστησης, σύμφωνα με τους καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι προτείνουν.

Η ύπαρξη δένδρων στον αστικό ιστό, σε δενδροστοιχίες, σε πάρκα ή στην παρόχθια βλάστηση των πόλεων που διασχίζονται ή περιβάλλονται από ποτάμια, είναι δυνατόν να διαμορφώσει μια ασπίδα προστασίας, ένα πράσινο ανάχωμα απέναντι στην επερχόμενη κλιμάκωση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά και ένα περισσότερο φιλικό περιβάλλον για τους κατοίκους των πόλεων, μετατρέποντας την πόλη, σε πράσινη πόλη και μεγιστοποιώντας τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Αυτά υπογράμμισαν μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του διήμερου διαδικτυακού συνεδρίου για την κλιματική αλλαγή, την αντιπλημμυρική θωράκιση και την προστασία και ανόρθωση στα παραποτάμια οικοσυστήματα του Νομού Καρδίτσας, και οι Αριστείδης Μερτζάνης, Γεώργιος Ευθυμίου καθηγητής και αν. καθηγητής αντίστοιχα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Συστηματικά φαινόμενα

Όπως υπογράμμισαν οι δύο καθηγητές,  κατά τις τελευταίες δεκαετίες,  παρατηρούνται συστηματικά φαινόμενα αλλαγής του κλίματος της Γης. Η αλλαγή του κλίματος, αποδίδεται, από ερευνητές, στην υπερθέρμανση του πλανήτη, που με τη σειρά της οφείλεται κυρίως στην έκλυση «αερίων του θερμοκηπίου» από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών. Τα φαινόμενα αυτά έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την αύξηση της θερμοκρασίας και συνοδεύονται από την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων (ραγδαίες βροχοπτώσεις, καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία, κλπ). Μια ακόμη σημαντική συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, είναι η αύξηση της στάθμης θάλασσας που απειλεί με πλημμύρα, ευάλωτους παράκτιους οικισμούς και ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Αστικά κέντρα

Η αύξηση της θερμοκρασίας τόνισαν, γίνεται περισσότερο αισθητή στα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία κατά τους θερινούς μήνες εντοπίζεται η αποκαλούμενη «αστική θερμική νησίδα». Πρόκειται για περιοχές στις οποίες εντοπίζεται σημαντική θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των κεντρικών περιοχών μιας ασφυκτικά δομημένης πόλης, σε σύγκριση με τις πλούσιες σε πράσινο αστικές ή περιαστικές ζώνες ή αγροτικές περιοχές. Για να εξηγήσουν: «Η ύπαρξη δέντρων στο αστικό περιβάλλον προσφέρει μια σειρά από οφέλη για το αστικό περιβάλλον και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. Τα οφέλη αυτά πολλαπλασιάζονται αναλογικά με την έκταση και αφορούν κυρίως στην αισθητική του τοπίου, τη σκίαση και τον δροσισμό. Επίσης, τα δένδρα παρέχουν αντιρρυπαντική λειτουργία στην ατμόσφαιρα της πόλης και “φιλτράρουν” τα αιωρούμενα σωματίδια (οργανικά χημικά, οξέα, μέταλλα και σκόνη) που ευθύνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Σε αρκετές περιπτώσεις τα υγιή δένδρα λειτουργούν ως ανεμοφράκτες και παρέχουν ηχητική απομόνωση και αντιθορυβική προστασία, με σημαντικά ποσοστά μείωσης του θορύβου», ανέφεραν.

Η παρόχθια βλάστηση

Και υπογραμμίζουν, ότι «η παρόχθια βλάστηση στα ποτάμια που διασχίζουν ή περιβάλλουν πόλεις επιπρόσθετα, φιλτράρουν το νερό από τα φορτία που αυτό μεταφέρει. Η ύπαρξη δένδρων στον αστικό ιστό, σε δενδροστοιχίες, σε πάρκα ή στην παρόχθια βλάστηση των πόλεων που διασχίζονται ή περιβάλλονται από ποτάμια είναι δυνατόν να διαμορφώσει μια “ασπίδα” προστασίας, ένα “πράσινο ανάχωμα” απέναντι στην επερχόμενη κλιμάκωση της κλιματικής αλλαγής και ένα περισσότερο φιλικό περιβάλλον για τους κατοίκους των πόλεων, μετατρέποντας την πόλη, σε “πράσινη πόλη” και μεγιστοποιώντας τα περιβαλλοντικά οφέλη».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας