ecopress
Λήγουν στο τέλος Φεβρουαρίου οι προθεσμίες υποβολής φακέλων για τα προγράμματα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης... Κολλάνε επενδύσεις του ΕΣΠΑ σε οικοδομικές άδειες, χρήσεις γης, συμβόλαια

Λήγουν στο τέλος Φεβρουαρίου οι προθεσμίες υποβολής φακέλων για τα προγράμματα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ωστόσο καθυστερούν οι εκδόσεις των απαιτούμενων δικαιολογητικών από δημόσιους φορείς και οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός χρηματοδότησης, χωρίς δική τους ευθύνη.

-«Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα, που εμποδίζουν την έγκυρη κατάθεση των επενδυτικών φακέλων και υπάρχει υπαρκτή αδυναμία να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι χρονικοί περιορισμοί, έως τέλος Φεβρουαρίου που ορίζει το πρόγραμμα» επισημαίνουν προς τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Επενδύσεων φορείς της επιχειρηματικότητας και από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ζητούν παράταση των προθεσμιών για την υποβολή των φακέλων.

Στα προβλήματα που επισημαίνονται είναι καθυστερήσεις:

-Από την Πολεοδομία για τις χρήσεις γης και τις οικοδομικές άδειες.

-Από Κτηματολόγιο για μεταγραφές πράξεων συμβολαίων σε αγοραπωλησίες ακινήτων.

-Από τον ΕΦΕΠΑΕ να απαντήσει στα ερωτήματα των επενδυτών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής ενημέρωση.

-Από τις Περιφέρειες που σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουν πραγματοποιήσει ενημερωτικές ημερίδες,  όπου θα μπορούσαν να διευκρινιστούν τυχόν απορίες και επιπλέον λεπτομέρειες των δράσεων.

Οι δύο δράσεις του ΕΣΠΑ που «τρέχουν»

Σημειώνεται ότι οι δράσεις για τις οποίες τρέχουν οι προθεσμίες μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και ζητούνται παρατάσεις προθεσμιών είναι:

-«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Προβλέπεται επιδότηση έως 60% για ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 80.000€ έως και 400.000€ στον κλάδο Τουρισμού.

Επιλέξιμες δράσεις είναι:

-Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίου (εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, πλακάκια, μάρμαρα, γυψοσανίδες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ελαιοχρωματισμοί, πόρτες, αλουμίνια, διαμόρφωση και περίφραξη περιβάλλοντος χώρου, κλπ)

-Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (τηλεοράσεις, κλιματιστικά, κουζίνες, φωτιστικά, κλπ)

-Πισίνες

-Μεταφορικά μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)

-Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας (ηλιακοί, φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά inverter, λάμπες LED, κλπ)

-Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

-Αμοιβή μηχανικών για την εκπόνηση τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ, επίβλεψη, κλπ)

–Λογισμικό κρατήσεων, εμπορικό πρόγραμμα και εφαρμογές πληροφορικής

Αμοιβή συμβούλου

Υποβολή αιτήσεων από 18.12.2023 έως 29.02.2024 

-«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Προβλέπεται επιδότηση έως 60% επιδότηση για επένδυσεις από 30.000€ έως 400.000€. Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% και προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επιλέξιμες δράσεις είναι:

-Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίου (εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, πλακάκια, μάρμαρα, γυψοσανίδες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ελαιοχρωματισμοί, πόρτες, αλουμίνια, διαμόρφωση και περίφραξη περιβάλλοντος χώρου, κλπ)

-Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος

-Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)

-Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

-Υπηρεσίες Προβολής/Προώθησης/Διαφήμισης & Συμμετοχή σε Εκθέσεις

-Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding

-Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Έμμεσες Δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Υποβολή αιτήσεων από  18.12.2023 έως 29.02.2024 

Αντιδράσεις για παράταση

 ΚΡΗΤΗ:  Να γίνουν αποδεκτές οι πέντε προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης για τα προγράμματα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, από τους Υπουργούς Οικονομίας-Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Ο Βουλευτής, μετέφερε την αγωνία των οικονομολόγων-μελετητών και λογιστών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  στην υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τα επιχειρηματικά σχέδια καθώς επίσης και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί στους οδηγούς.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ζητά:

1.Παράταση στην υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης μέχρι τις 15/05/2024.

2.Στα στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης που κατέχονται επί του ακινήτου που θα υλοποιηθεί η επένδυση να γίνεται αποδεκτό και το Προσύμφωνο Αγοραπωλησίας Ακινήτου.

3.Να γίνεται αποδεκτή και η Αίτηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης.

4.Να δοθεί περιθώριο 7 εργάσιμων ημερών για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στη διαδικασία Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων σε περίπτωση που παρατηρηθούν ελλείψεις.

5. Για τις περιοχές που θα υλοποιηθεί η επένδυση και θα λάβει 10% επιπλέον χρηματοδότηση να γίνουν αποδεκτές και οι αποφάσεις παράτασης των ΦΕΚ που χαρακτηρίζουν μια περιοχή πυρόπληκτη ή σεισμοπαθή ή πλημμυροπαθή.

Κλείνοντας την παρέμβασή του αναφέρει χαρακτηριστικά « να μας ενημερώσετε για τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να υιοθετηθούν οι καίριες προτάσεις  του ΟΕΕ/ΤΑΚ που είναι ο επίσημος θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους σε θέματα που άπτονται της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής».

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Παράταση για τα προγράμματα ΕΣΠΑ για νέες επιχειρήσεις ζητούν και οι φορείς από την Κεντρική Μακεδονία. Αναλυτικά επισημαίνουν προς τα συναρμόδια υπουργεία ότι:

-«Αποτελεί σημαντικό γεγονός για την επιχειρηματικότητα και την αγορά, οι προσκλήσεις των δύο νέων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, για νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, στις Δράσεις «Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε, ενώ πλησιάζει και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ένταξης των υποψηφίων επιχειρήσεων, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που εμποδίζουν την έγκυρη κατάθεση των επενδυτικών φακέλων και υπάρχει υπαρκτή αδυναμία να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι από το πρόγραμμα χρονικοί περιορισμοί, έως τέλος Φεβρουαρίου που ορίζει το πρόγραμμα.

Καταρχάς μέχρι και σήμερα στην Περιφέρειά μας, την Κεντρική Μακεδονία, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές ημερίδες όπου θα μπορούσαν να διευκρινιστούν τυχόν απορίες και επιπλέον λεπτομέρειες των δράσεων, τόσο στους ίδιους τους επιχειρηματίες όσο και στους συμβούλους που έχουν αναλάβει την υποβολή των επενδυτικών φακέλων τους. Και ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δημοσίευση στις ιστοσελίδες των επίσημων φορέων (διαχειριστών) ειδικού πεδίου συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων που θα διευκόλυναν τη διαδικασία, αντί αυτού μάλιστα, μας εστάλη επιστολή, όπου οι ημερίδες που είχαν προγραμματιστεί αναβάλλονται. Αλληλένδετο με το προαναφερόμενο θεωρούμε και την αργοπορημένη ανταπόκριση του ΕΦΕΠΑΕ στα ερωτήματα των επενδυτών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής ενημέρωση.

Επιπλέον, βάσει των προσκλήσεων των ως άνω δράσεων, για την υποβολή της αίτησης υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, απαιτούνται δικαιολογητικά από δημόσιους φορείς, όπως είναι η πολεοδομία για τις χρήσεις γης και τις οικοδομικές άδεις, οι οποίες καθυστερούν και οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός χρηματοδότησης, χωρίς βεβαίως δική τους υπαιτιότητας, ενώ παράλληλα και τα τραπεζικά ιδρύματα ανταποκρίνονται με χαρακτηριστική καθυστέρηση στην έγκριση δανείων.

Βάσει των παραπάνω και δεδομένου ότι οι εν λόγω δράσεις, δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει την απαραίτητη δημοσιότητα που χρειάζεται, στην Περιφέρειά μας, μέσω ημερίδων που οργανώνονται, αναδεικνύει ότι ακόμα και σήμερα, λίγες μέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πλήθος επιχειρήσεων δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη γνώση. Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να δοθεί μία εύλογη παράταση, τουλάχιστον δύο μηνών, στα προγράμματα αυτά, όπως επίσης να υλοποιηθούν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, προκειμένου να υπάρχει ισότητα για όλες τις Περιφέρειες της χώρας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας