ecopress
Με αιφνίδια νομοθετική ρύθμιση «κόπηκε» η ειδικότητα του μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης στην ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ.    -«Σήμερα όμως, μετά από 30... «Κόπηκε» η ειδικότητα μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας στις ΥΔΟΜ

Με αιφνίδια νομοθετική ρύθμιση «κόπηκε» η ειδικότητα του μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης στην ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ. 

 

-«Σήμερα όμως, μετά από 30 χρόνια παρουσίας της ειδικότητας στην ελληνική πραγματικότητα και την ανάδειξη των σύγχρονων χωρικών προκλήσεων ως ένα από τα βασικά θέματα για την ορθολογική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών, η πολιτεία επιλέγει να στελεχώσει τις ΥΔΟΜ κατ’ ελάχιστον με ειδικότητες άλλες (πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα, τοπογράφο μηχανικό) πλην αυτής που είναι κατ’ εξοχήν αρμόδια για ζητήματα του χώρου, δηλαδή του μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης», σημειώνει σε επιστολή του προς τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών ο  Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) και ζητά διορθωτική ρύθμιση.

Η επιστολή του ΣΕΜΠΧΠΑ, την οποία υπογράφουν η πρόεδρος Αιμιλία Αλεξανδροπούλου και ο γενικός γραμματέας Νικόλαος Κουκούλας απευθύνεται προς:

Α) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους: Κ. Σκρέκα υπουργό, Ν. Ταγαρά υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθ. Μπακογιάννη γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Β) Υπουργείο Εσωτερικών τους: Μ. Βορίδη υπουργό, Στ. Πέτσα αναπληρωτής υπουργό, M. Σταυριανουδάκη γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, Β. Χαραλαμπογιάννη γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και αναφέρει τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/Κυρίες,

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στον πρόσφατο Ν. 5021/2023 (ΦΕΚ 31Α’/16.02.2023) «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς […]», στο άρθρο 83 «Υπηρεσίες Δόμησης – Αντικατάσταση άρθρου 97 Α ν. 3852/2010», και ειδικότερα στην παρ. 3α που αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), έχει αφαιρεθεί η ειδικότητα του χωροτάκτη-πολεοδόμου μηχανικού (ή πιο ορθά μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στο ΠΔ 99/2018), από όλες τις κατηγορίες δήμων (που διαχωρίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό τους1).

1 «3α) Οι Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου στελεχώνονται τουλάχιστον: αα) σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους από έναν (1) αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό και έναν (1) πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό, ββ) σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους από δύο (2) αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς και δύο (2) πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες μηχανικούς και γγ) σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων από δύο (2) αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς και τέσσερις (4) πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες μηχανικούς». Ιστοσελίδα: www.poleodomia.gr.www.chorotaxia.gr

Το εν λόγω άρθρο δεν περιλαμβανόταν στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην πλατφόρμα opengov.gr στις 14/01/2023 (με προθεσμία υποβολής σχολίων έως τις 28/01/2023) αλλά προστέθηκε αργότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο (97Α του Ν. 3852/2010) έχει τροποποιηθεί στο παρελθόν επί της κυβερνητικής θητείας σας ώστε να περιλαμβάνει στη στελέχωση των ΥΔΟΜ χωροτάκτη- πολεοδόμο μηχανικό και συγκεκριμένα με:

  • το άρθρο 43 του Ν. 4735/2020 που ορίζει ότι στην ελάχιστη στελέχωση ΥΔΟΜ πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός. Ο χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία.
  • το άρθρο 73 του Ν. 4954/2022 που ορίζει ότι στην ελάχιστη στελέχωση ΥΔΟΜ πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός. Ο χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία.

Σήμερα όμως, μετά από 30 χρόνια παρουσίας της ειδικότητας στην ελληνική πραγματικότητα και την ανάδειξη των σύγχρονων χωρικών προκλήσεων ως ένα από τα βασικά θέματα για την ορθολογική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών, η πολιτεία επιλέγει να στελεχώσει τις ΥΔΟΜ κατ’ ελάχιστον με ειδικότητες άλλες (πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα, τοπογράφο μηχανικό) πλην αυτής που είναι κατ’ εξοχήν αρμόδια για ζητήματα του χώρου, δηλ. του μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης.

Η ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ εν έτει 2023 με τον τρόπο που προβλέπεται στον Ν. 5021/2023 δεν αντανακλά το σύγχρονο πλέγμα των ειδικοτήτων μηχανικών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΠΔ 99/2018 για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Εγείρει δε έντονους προβληματισμούς, αφενός γιατί φαίνεται να αγνοεί τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας του μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη την προ ισχύουσα διάταξη, έρχεται σε άμεση αντίθεση με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε την προσθήκη της ειδικότητας του μηχανικού χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης στην ελάχιστη στελέχωση των ΥΔΟΜ, που βάσει των σπουδών τους θεωρούνται οι πλέον καταρτισμένοι πάνω στο αντικείμενο. Παρακαλούμε για την άμεση νομοτεχνική διόρθωση του συγκεκριμένου σφάλματος, που επιβάλλεται για προφανείς συνταγματικούς λόγους που σχετίζονται ευθέως με τις αρχές της ισονομίας, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας