ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Η Ελληνικό Κτηματολόγιο ενεργοποιεί την «εμπρόθεσμη προσέλευση» των ιδιοκτητών ακινήτων,  για να καλύψει τη μειωμένη συμμετοχή εμπρόθεσμης  υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, ενώ... Κτηματολόγιο: «Εμπρόθεσμη προσέλευση» ιδιοκτητών αντί για παρατάσεις

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Η Ελληνικό Κτηματολόγιο ενεργοποιεί την «εμπρόθεσμη προσέλευση» των ιδιοκτητών ακινήτων,  για να καλύψει τη μειωμένη συμμετοχή εμπρόθεσμης  υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, ενώ εντός του Ιουνίου λήγουν οι προθεσμίες σε πολλές περιοχές της χώρας και όπως φαίνεται επιχειρείται να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο, να δοθούν νέες επίσημες παρατάσεις.

Η «εμπρόθεσμη προσέλευση» των ιδιοκτητών ακινήτων στα γραφεία κτηματογράφησης,  στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικό Κτηματολόγιο σε Αθήνα (Ολυμπιακό Κέντρο Γαλάτσι) και στις έδρες των νομών της χώρας, που έχουν τεθεί υπό κτηματογράφηση ενεργοποιείται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο, ως μία νέα άτυπη διαδικασία.

Επιδιώκεται να καλυφθεί, όπως σημειώνεται μέχρι σήμερα η μειωμένη συμμετοχή εμπρόθεσμης  υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και να αποφευχθούν νέες επίσημες παρατάσεις, που ανεβάζουν το κόστος του έργου προς τους ιδιώτες μελετητές, με αβέβαια αποτελέσματα συμμετοχής των πολιτών.

Οι υπεύθυνοι της εταιρίας του Κτηματολογίου υπόσχονται ότι αυτή η άτυπη διαδικασία της «εμπρόθεσμης προσέλευσης»  θα προφυλάξει από μελλοντικές ιδιοκτησιακές περιπέτειες και πρόστιμα  τους εκπρόθεσμους ιδιοκτήτες.

Ατομική προθεσμία

Οι ιδιοκτήτες, που δεν έχουν συγκεντρώσει με ευθύνη δική τους είτε εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι οποίες κατά κανόνα καθυστερούν να εκδίδουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή ακόμη και όσοι από τους ιδιοκτήτες  αδυνατούν να τα συγκεντρώσουν καθώς δεν διαθέτουν τα αναγκαία δικαιολογητικά (όπως συμβόλαια, τοπογραφικό κλπ)  σύμφωνα με τα στελέχη της Ελληνικό Κτηματολόγιο μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής τους να πάρουν βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης.

Η  βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης συνοδεύεται από  κωδικό αριθμό, που καταγράφεται στα ηλεκτρονικά μητρώα κτηματογράφησης και με νέα «ατομική προθεσμία» παράτασης.

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα, μέχρι τη νέα ημερομηνία που θα τους οριστεί, να υποβάλλουν  δήλωση ιδιοκτησίας με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στοιχεία, η οποία εν συνεχεία θα εκληφθεί ως εμπρόθεσμη υποβολή δήλωση ιδιοκτησίας.

Πρόστιμα

Σημειώνεται ότι για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας υπάρχει θεσμοθετημένος τιμοκατάλογος προστίμων. Τα σχετικά πρόστιμα μέχρι τώρα δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Ωστόσο καθώς σημειώνεται χαμηλή συμμετοχή στις δηλώσεις ιδιοκτησίας, παρατείνονται τα χρονοδιαγράμματα και συνακόλουθα αυξάνεται το κόστος του έργου είναι σίγουρο ότι δημιουργείται «μαύρη τρύπα» κόστους της κτηματογράφησης, την οποία στο προσεχές ή απώτερο μέλλον θα κληθούν να καλύψουν οι ιδιοκτήτες με τον υποχρεωτικό καταλογισμό προστίμων για εμπρόθεσμες δηλώσεις. Τα θεσμοθετημένα πρόστιμα έχουν ως εξής:

Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ.70 €
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ.120 €
Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ.150 €
Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ.250 €
Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ.100 €
Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ.250 €
Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας)50 €
Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή
Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή70 €
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή100 €
Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή200 €
Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος

70 €

Νέες οδηγίες

Για να δώσει ώθηση στην διαδικασία κτηματογράφησης η Ελληνικό Κτηματολόγιο προχώρησε παράλληλα σε διευκρινιστική ανακοίνωση, με την οποία απλοποιεί τις διαδικασίες και αμβλύνει τις απαιτήσεις για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας με ειδικές ρυθμίσεις για θέματα χρησικτησίας, κληρονομιάς και εντοπισμού του ακινήτου.Δείτε εδώ το αναλυτικό ρεπορτάζ του ecopress

Εντός του Ιουνίου λήγουν οι επίσημες προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι αρμόδιοι της Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενώ έχει ψηφιστεί νόμος που δίνει τη δυνατότητα έως και εξάμηνων νέων παρατάσεων καλούν τους πολίτες να σπεύσουν να υποβάλλουν δηλώσεις ή αν δεν είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν την νέα άτυπη διαδικασία της «εμπρόθεσμης προσέλευσης» στα γραφεία κτηματογράφησης.

Παρατάσεις

Παράλληλα από την Ελληνικό Κτηματολόγιο αποκλείεται το ενδεχόμενο να ενοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα των μελετών κτηματογράφησης, ώστε με ενιαίο τρόπο και  γνωστές προθεσμίες σε όλους να γίνει επανεκκίνηση της κτηματογράφησης. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι συμβαίνει σήμερα να «τρέχουν» διαφορετικές προθεσμίες για τις δηλώσεις στον ίδιο νομό, ενώ με τις διαρκείς ανακοινώσεις και παρατάσεις που δίνονται ανά περιοχές και κατηγορίες ιδιοκτητών (εσωτερικού και εξωτερικού), σε συνδυασμό με την απουσία οργανωμένης ενημέρωσης του κοινού υπάρχει σύγχυση για τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα του Κτηματολογίου.

Οι περιοχές και οι προθεσμίες

Η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας  σε κάθε περιοχή και οι επίσημες προθεσμίες υποβολής τους έχουν ως εξής:

 • Δράμα – Ξάνθη. Έχει συλλεχθεί το 26,5% των εκτιμώμενων 471.000 δικαιωμάτων. Η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου.
 • Θάσος – Ροδόπη. Έχει συλλεχθεί το 30,4% των εκτιμώμενων 467.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 10 Ιουνίου.
 • Θεσσαλονίκη. Έχει συλλεχθεί το 27,2% των εκτιμώμενων 601.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 10 Ιουνίου.
 • Πιερία. Έχει συλλεχθεί το 32,2% των εκτιμώμενων 248.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 18 Ιουνίου.
 • Χαλκιδική. Έχει συλλεχθεί το 27% των εκτιμώμενων 696.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 15 Ιουλίου.
 • Γρεβενά. Έχει συλλεχθεί το 22,8% των εκτιμώμενων 204.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 10 Ιουνίου.
 • Καστοριά – Φλώρινα. Έχει συλλεχθεί το 14,8% των εκτιμώμενων 378.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 15 Ιουλίου.
 • Ιωάννινα. Έχει συλλεχθεί το 21,8% των εκτιμώμενων 444.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 10 Ιουνίου.
 • Πρέβεζα – Άρτα – Λευκάδα. Έχει συλλεχθεί το 31,4% των εκτιμώμενων 416.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι στις 10 Ιουνίου.
 • Μαγνησία – Σποράδες. Έχει συλλεχθεί το 5,9% των εκτιμώμενων 261.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 29 Ιουλίου.
 • Βοιωτία – Φωκίδα. Έχει συλλεχθεί το 10,2% των εκτιμώμενων 542.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 12 Ιουλίου.
 • Ευρυτανία – Φθιώτιδα. Έχει συλλεχθεί το 19,7% των εκτιμώμενων 704.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 18 Ιουνίου.
 • Εύβοια. Έχει συλλεχθεί το 15% των εκτιμώμενων 769.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 22 Ιουλίου.
 • Αιτωλοακαρνανία. Έχει συλλεχθεί το 22,2% των εκτιμώμενων 595.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 10 Ιουνίου.
 • Αχαΐα. Έχει συλλεχθεί το 12,5% των εκτιμώμενων 531.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 22 Ιουλίου.
 • Ηλεία. Έχει συλλεχθεί το 14% των εκτιμώμενων 601.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 12 Ιουνίου.
 • Μεσσηνία. Έχει συλλεχθεί το 9,4% των εκτιμώμενων 812.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 10 Ιουλίου.
 • Λακωνία. Έχει συλλεχθεί το 12,6% των εκτιμώμενων 562.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 8 Ιουλίου.
 • Κορινθία- Αργολίδα. Έχει συλλεχθεί το 20,8% των εκτιμώμενων 647.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 18 Ιουνίου.
 • Αρκαδία. Έχει συλλεχθεί το 15,9% των εκτιμώμενων 763.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 18 Ιουνίου.
 • Δυτική Αττική και νήσοι. Έχει συλλεχθεί το 0,06% των εκτιμώμενων 372.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 22 Αυγούστου.
 • Σάμος – Ικαρία – Χίος. Έχει συλλεχθεί το 12,6% των εκτιμώμενων 429.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 15 Ιουλίου.
 • Δωδεκάνησα. Έχει συλλεχθεί το 45,2% των εκτιμώμενων 96.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 28 Ιουνίου.
 • Λασίθι. Έχει συλλεχθεί το 18,3% των εκτιμώμενων 543.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 7 Οκτωβρίου.
 • Ηράκλειο. Έχει συλλεχθεί το 19,7% των εκτιμώμενων 812.000 δικαιωμάτων. Προθεσμία μέχρι 10 Ιουλίου.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας