ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Αρχίζει το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου των ελληνικών υποθηκοφυλακείων και από την έναρξη λειτουργίας του θα γίνονται διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε... Κτηματολόγιο: έρχεται ψηφιακή φάκα για πρόστιμα σε αδήλωτα ακίνητα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Αρχίζει το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου των ελληνικών υποθηκοφυλακείων και από την έναρξη λειτουργίας του θα γίνονται διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να κλείσει ο πολυετής κύκλος των παρατάσεων για δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμό.

Στο σύνολο της χώρας η συμμετοχή στην κτηματογράφηση κυμαίνεται σε επίπεδα της τάξης του 80 έως 85%, ωστόσο πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες μέχρι τώρα δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους στο Κτηματολόγιο.

Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους στο κτηματολόγιο για πολλούς άλλους λόγους, μεταξύ των οποίων οι κυριότεροι είναι δασικοί χαρακτηρισμοί και ιδιοκτησιακές διαφορές με το δημόσιο, κληρονομικές διελκυστίνδες, αδυναμία εντοπισμού αγροκτημάτων συνήθως χαμηλής αξίας, μετανάστευση, οικονομική αδυναμία να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία κ.α. ενω εκτιμάται ότι υπάρχει και ποσοστό αδήλωτων ακινήτων, λόγω αδιαφορίας, παρά τις συνέπειες. Τα αδήλωτα ακίνητα χαρακτηρίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” και περιέρχονται στο δημόσιο.

Σε βάθος διετίας η ολοκλήρωση του έργου

-«Τον επόμενο μήνα ξεκινάει το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου των ελληνικών υποθηκοφυλακείων, ενώ  αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης  σημειώνοντας ότι:

-«Το σύνολο των αρχείων στα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας, τα οποία τηρούσαν το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και το σύστημα ενεχύρων, ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια σελίδες. Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο των αναλογικών συστημάτων, το οποίο θα ενημερώνεται εφεξής ψηφιακά και θα χρησιμοποιείται για τη διενέργεια έρευνας στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου».

Από τις παρατάσεις στα πρόστιμα

Μέχρι τώρα η καθυστέρηση υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο αντιμετωπίζεται με τη μέθοδο των παρατάσεων του νόμου, που προβλέπει για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις πρόστιμο από 300 έως 2000 ευρώ ανά εγγραπτέο δικαίωμα, ανάλογα με την αξία του ακινήτου βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού του, καθώς και του χρόνου της καθυστέρησης της υποβολής δήλωσης, σε σχέση με την προθεσμία για κάθε περιοχή.

Ως γνωστόν τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις του Κτηματολογίου, που έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια ουδέποτε ενεργοποιήθηκαν. Πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία δίνεται άλλη μία παράταση της προθεσμίας που έληξε στο τέλος Ιουλίου για δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμα μέχρι το τέλος του 2023. Οδηγός 12+ 1 ερωτήσεων απαντήσεων για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο Δείτε εδώ στο ecopress

Ο κύκλος των παρατάσεων αρχίζει να κλείνει και οι ιδιοκτήτες αδήλωτων ακινήτων στο Κτηματολόγιο δεν θα μπορούν να ελπίζουν διαρκώς σε νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις στο μέλλον. Τα δεδομένα αλλάζει το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου των ελληνικών υποθηκοφυλακείων.

Το έργο  ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων λοιπόν, που θα ολοκληρωθεί το 2025 θα δώσει τη δυνατότητα από την πρώτη ημέρα που θα αρχίσει το έργο, να γίνονται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των εγγραφών στα υποθηκοφυλακεία με τις δηλώσεις ιδιοκτησίας του Ε9, ώστε να αρχίσει κύκλος ειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες , εφόσον δεν το έχουν πράξει, να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας των ακινήτων τους, προς ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

Συνακόλουθα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των προστίμων για τα αδήλωτα ακίνητα, τα οποία θα μπορεί να είναι και «φουσκωμένα», αφού στον υπολογισμό τους λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Το έργο ψηφιοποίησης των 390 υποθηκοφυλακείων

Το έργο ψηφιοποίησης των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας, ύψους 310 εκατ. ευρώ είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει προκηρυχθεί με το σύστημα της συμφωνίας-πλαίσιο, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και χωρίζεται σε πέντε τμήματα ανά γεωγραφικές περιοχές. Η σύμβαση ανατίθεται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής ανά τμήμα. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οδηγεί στη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με έναν ανάδοχο ανά τμήμα.

600.000.000 σελίδες

Το αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος μεταγραφών – υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριακού συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση των αρχείων. Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 600.000.000.

Τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστημα και πρόκειται να ψηφιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

-Αλφαβητικά ευρετήρια,

-Βιβλία μεταγραφών (μερίδων),

-Αρχεία τίτλων μεταγραφών,

-Βιβλία υποθηκών,

-Αρχεία υποθηκών,

-Βιβλία κατασχέσεων,

-Αρχεία κατασχέσεων,

-Βιβλία διεκδικήσεων,

-Αρχεία διεκδικήσεων,

-Βιβλία εκθέσεων,

-Βιβλία Ενεχύρων,

-Αρχεία Ενεχύρων.

Στο νέο σύστημα μέσω διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, μηχανικοί,  δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Τα τμήματα του έργου

-Το έργο χωρίζεται σε πέντε τμήματα ανά γεωγραφικές περιοχές ως εξής:

1ο στα υποθηκοφυλακεία Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Πειραιώς και Νήσων και Αθηνών, εκτιμώμενης αξίας (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ) 16,515 εκατ. ευρώ

2ο στην Κρήτη και περιοχές της Αττικής, εκτιμώμενης αξίας (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ) 33,132 εκατ. ευρώ.

3ο της Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, υπόλοιπο Αθηνών (εκτός υποθηκοφυλακείων Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Αθηνών) και Νοτίου Αιγαίου, εκτιμώμενης αξίας (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ) 48,137 εκατ. ευρώ.

4ο στα υποθηκοφυλακεία της Κεντρικής Μακεδονίας, του Βορείου Αιγαίου, της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκτιμώμενης αξίας (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ) 45,774 εκατ. ευρώ και

5ο της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Μακεδονίας, εκτιμώμενης αξίας (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ) 48,670 εκατ. ευρώ.

Ψηφιακός χάρτης

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έργο συνδέεται με την υλοποίηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΝ και υλοποιείται από το ΤΕΕ, σε συνεργασία με την Ελληνικό Κτηματολογίο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση αναφοράς  το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Κτηματολογίου, ώστε να  αποτυπώνεται με ενιαίο τρόπο το σύνολο των γεωχωρικών και οικονομικών δεδομένων.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών ως ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Πολιτείας είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολεοδομική γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη σε όλους, προωθεί έμπρακτα τις επενδύσεις.  Δείτε εδώ στο ecopress

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας