ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Εξ ολοκλήρου μεταφέρεται η αρμοδιότητα για το Κτηματολόγιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περνά απευθείας... Κτηματολόγιο: στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης όλες οι αρμοδιότητες

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Εξ ολοκλήρου μεταφέρεται η αρμοδιότητα για το Κτηματολόγιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περνά απευθείας στην εποπτεία του υπουργού Κυριάκου Περρακάκη, ενώ με τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό  ορίστηκε ο Γιώργος Στύλιος, ως υφυπουργός για τα Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο.

Το τέλος εποχής του Κτηματολογίου στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η νέα εποχή του ψηφιακού Κτηματολογίου επισφραγίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που υπογράφει  η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου  και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ΠΔ, το οποίο εκδόθηκε μετά από σχετική θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του πρωθυπουργού  και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπει:

  1. Το Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πο­λεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (άρθρο 40 του π.δ. 132/2017, Α’ 160) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  2. Η εποπτεία του νομικού προσώπου δημοσίου δι­καίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.», το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), μεταφέρεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ­γός σε θέματα της μεταφερόμενης υπηρεσίας και της μεταφερόμενης εποπτείας του νομικού προσώπου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ψηφιακό Κτηματολόγιο

Σημειώνεται ότι ο μέχρι τώρα ακολουθούμενος σχεδιασμός από το ΥΠΕΝ και τη διοίκηση  της Ελληνικό Κτηματολόγιο προβλέπει σταδιακά και μέχρι τις αρχές του 2024, το Κτηματολόγιο να έχει ολοκληρωθεί παντού στη χώρα και σε όλα τα επίπεδα κτηματογράφησης, να έχουν μετασχηματισθεί και τα 390 υποθηκοφυλακεία σε 92 σύγχρονα νέα Κτηματολογικά Γραφεία και να καταγράφεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των εγγράφων και χαρτών για όλες τις δικαιοπραξίες ακινήτων, ώστε να λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο «Ψηφιακό Κτηματολόγιο».

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης νέες ψηφιακές υπηρεσίες, για όλο το φάσμα δηλώσεων και εξυπηρέτησης ιδιοκτητών, μηχανικών και νομικών, η ΓΕΩΠΥΛΗ του Κτηματολογίου, η οποία ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Παράλληλα ετοιμάζεται ο ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, που προωθείται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας . Δρομολογείται επίσης η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων των Υποθηκοφυλακείων, ένα τεράστιο έργο, 200 εκατ. ευρώ, το οποίο προωθείται να ενταχθεί  στην ομάδα των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δυσκολίες στην αρχή

Παράγοντες που γνωρίζουν το θέμα του Κτηματολογίου, σχετικά με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το υπουργείο ΠΕΝ στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκτιμούν ότι αναμένεται να υπάρξει ένα δύσκολο μεταβατικό διάστημα, λίγων μηνών στην αρχή, κυρίως σε θέματα πληρωμής των έργων κτηματογράφησης και συντονισμού των υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον που μεταφέρονται και ότι θα επακολουθήσουν θετικές εξελίξεις επιτάχυνσης του έργου του κτηματολογίου και αξιοποίησης  πόρων της ΕΕ για έργα και προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου για την ολοκληρωμένη ψηφιακή λειτουργία του.

Οι ίδιοι παράγοντες σημειώνουν ότι θα χρειαστεί επίσης ευελιξία και καλή συνεννόηση και συνεργασία, μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών των δύο υπουργείων ΠΕΝ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση πλήθους νομοθετικών και ρυθμιστικών θεμάτων χωροταξίας, δασικών χαρτών, πολεοδομίας και ακίνητης περιουσίας, που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του έργου του Κτηματολογίου.

Κτηματογράφηση και δασικοί χάρτες

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του Κτηματολογίου, σήμερα η συλλογή δηλώσεων έχει ξεπεράσει το 65%, καλύπτοντας το 93% της Επικράτειας. Το επόμενο έτος θα ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων και στο υπόλοιπο 7% της χώρας (Κυκλάδες, μέρος της Κρήτης, Κέρκυρα και Θεσπρωτία).  Έως το τέλος του 2021 προβλέπεται:

-Κτηματολόγιο σε λειτουργία στο 37% των συνολικών δικαιωμάτων,

-Στη φάση της ανάρτησης/προανάρτησης στο 40% των δικαιωμάτων,

-Στη φάση της εξέτασης ενστάσεων στο 16% των δικαιωμάτων,

-Στη φάση συλλογής δηλώσεων μόνο στο 7% των δικαιωμάτων.

Με στόχο το έργο του Κτηματολογίου να ολοκληρωθεί σταδιακά και μέχρι τις αρχές του 2024. Παράλληλα είναι σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση και κύρωση των δασικών χαρτών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα  εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επανεξέτασης αιτήσεων,  που έχουν υποβάλλει οι πολίτες για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες και νέος κύκλος ανάρτησης τους για να ακολουθήσει η τελική κύρωση τους.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας