ecopress
Οι νέες επιλέξιμες εργασίες και οι επιλέξιμες πολυκατοικίες και κατοικίες. Συνεχίζεται το γαϊτανάκι των παρατάσεων για την έναρξη του προγράμματος Με νέα Πιστοποιητικά Ενεργειακής... Νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον»: Υποχρεωτικά με το νέο ΚΕΝΑΚ τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά – Άκυρα τα παλιά  

Οι νέες επιλέξιμες εργασίες και οι επιλέξιμες πολυκατοικίες και κατοικίες. Συνεχίζεται το γαϊτανάκι των παρατάσεων για την έναρξη του προγράμματος

Με νέα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), επικαιροποιημένα σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 12 Ιουλίου 2017 (ΦΕΚ 2367, 12/07/2017 τεύχος Β΄) θα γίνουν οι αιτήσεις για την υπαγωγή κτιρίων όλων των κατηγοριών στο νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον». Εάν το ΠΕΑ έχει εκδοθεί με βάση τον προηγούμενο ΚΕΝΑΚ, δεν θα γίνεται αποδεκτό. Παράλληλα αλλάζουν τα δεδομένα, που ίσχυσαν στο παρελθόν και προβλέπονται νέοι κανόνες τόσο για τις επιλέξιμες εργασίες, όσο και για τις επιλέξιμες πολυκατοικίες και κατοικίες.

Εξ αντικειμένου λοιπόν, μετά από πολυετή στασιμότητα στον συγκεκριμένο τομέα, τόσο για την έκδοση νέων ΠΕΑ, σύμφωνα με το νέο ΚΕΝΑΚ , όσο και για την υλοποίηση των έργων ενεργειακής εξοικονόμησης, ανοίγει μία μεγάλη επαγγελματική ύλη για τους διπλωματούχους μηχανικούς. Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες από καιρό αναμένουν και είναι έτοιμοι, να κάνουν την είσοδο τους, με αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή αίτησης στο νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον» το πρώτο και καθοριστικό βήμα θα είναι η ενεργειακή επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και η επιλογή των παρεμβάσεων, που θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση.

Γαϊτανάκι παρατάσεων

Οι τελευταίες ειδήσεις από τα υπουργεία ΠΕΝ, Οικονομίας και το ΕΤΕΑΝ, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όχι ως επίσημες ανακοινώσεις αλλά ως ανεπίσημες  πληροφορίες,  συνεχίζουν το γαϊτανάκι των  παρατάσεων. Αναφέρουν ότι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο για την υποδοχή των αιτήσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έως τις 20 Οκτωβρίου θα έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με τις 10 εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ έως τα τέλη Οκτωβρίου  θα έχει διαμορφωθεί ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος και θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Οι εργασίες σε 9 μήνες

Μπορεί  το πραγματικό χρονοδιάγραμμα έναρξης του νέου προγράμματος να είναι ακόμη ανεπίσημο, είναι όμως σίγουρο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες προβλέψεις, πως όσοι μπουν στο πρόγραμμα,  καθώς  αυτή τη φορά η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από μία ειδική online πλατφόρμα, που θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει μέσα σε 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής να «ανεβάσουν» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως και τη δήλωση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου. Πράγμα,  που σημαίνει πως εντός των 9 μηνών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις.

Οι επιλέξιμες κατοικίες και εργασίες

Τις επιλέξιμες κατοικίες και πολυκατοικίες, όπως επίσης τις επιλέξιμες παρεμβάσεις στο νέο πρόγραμμα παρουσίασε αναλυτικά σε ειδική εκδήλωση στην Καλαμάτα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ, Κώστας Γαλιάτσος. Σύμφωνα  λοιπόν με τις ανακοινώσεις του επικεφαλής του ΕΤΕΑΝ προβλέπεται:

Οι επιλέξιμες κατοικίες

Μια κατοικία είναι επιλέξιμη εφ’ όσον:

α) είναι κύρια,

β) υφίσταται νόμιμα,

γ) έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να έχει εκδοθεί με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και

δ) δεν είναι κατεδαφιστέα.

Εάν το ΠΕΑ έχει εκδοθεί με βάση τον προηγούμενο ΚΕΝΑΚ, δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπαγωγής και των κενών διαμερισμάτων – κατοικιών κατά το φορολογικό έτος (σ.σ. εκκαθαρισμένη δήλωση) που υποβάλλεται η αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούταν ως κύρια κατοικία σε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη.

Οι επιλέξιμες πολυκατοικίες

Για να υπαχθεί μια πολυκατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει:

– Το κτήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως ως κατοικία.

– Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας κατόπιν απόφαση της γενικής συνέλευσης, να υποβάλει αίτηση (με αυτή συνδέονται όλες οι επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα)

– Να υποβληθεί ένα ΠΕΑ για το σύνολο της πολυκατοικίας.

– Να συμπεριληφθούν οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υποχρεούνται να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα στην υλοποίηση των απαραίτητων κοινόχρηστων παρεμβάσεων.

Ο ιδιοκτήτης κατοικίας που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα, ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση πολυκατοικίας, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τις παρεμβάσεις και να επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα μέσα σε χρονικό διάστημα 9 μηνών (μαζί με τη δήλωση πιστοποίησης για ολοκλήρωση του έργου) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

 

Οι  επιλέξιμες παρεμβάσεις στο νέο «Εξοικονομώ»

Οι  επιλέξιμες παρεμβάσεις στο νέο πρόγραμμα είναι:

Κατηγορίες/Υποκατηγορίες παρεμβάσεων

Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης

Α. Συρόμενα ή επάλληλα

Β. Ανοιγόμενα

Γ. Μόνο υαλοπίνακες

Δ. Εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής

Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος και πιλοτής

Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους

Γ. Εσωτερική θερμομόνωση

Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας – λέβητας

Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης

Δ. Σύστημα με κύρια χρήση ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ

Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης

Τα ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση (υποκατηγορία παρέμβασης) θα καθοριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.

Τι προβλέπεται  για τα δάνεια

Τα χαρακτηριστικά του δανείου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είναι τα εξής:

– Ο ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.

-Η διάρκεια τα ου δανείου είναι 4, 5 ή 6 έτη.

-Μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και σταθερό επιτόκιο καθ΄όλη τη διάρκεια του δανείου

-Δεν απαιτούνται εξασφαλίσεις.

Η ΕΤΕΑΝ καταβάλλει τους τόκους στην Τράπεζα μετά την αντίστοιχη καταβολή της δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούμενο.

 

 

Νέα πλατφόρμα

Υπενθυμίζεται ότι το  νέο πρόγραμμα  θα έχει αρκετές διαφοροποιήσεις από το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Επιδίωξη είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να παρακάμψουν τον τραπεζικό δανεισμό.

Η  κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από μία ειδική online πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος. Από την ίδια πλατφόρμα θα μπορεί επίσης στην πορεία κάθε ιδιοκτήτης να ενημερωθεί για το κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή του στο πρόγραμμα, όπως επίσης και να επιλέξει στη συνέχεια αν θα προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό.

Με  αυτόν τον τρόπο θα περιορισθεί δραστικά η γραφειοκρατία. Παράλληλα θα εξασφαλισθεί πως δεν θα υπάρξουν εγκεκριμένες αιτήσεις που δεν θα καλυφθούν λόγω μη διαθέσιμων κονδυλίων, όπως συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα. Κι αυτό γιατί μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια που αναλογούν σε κάποια Περιφέρεια, τότε η πλατφόρμα θα σταματήσει αυτόματα να καταχωρεί αιτήσεις σε αυτήν.

Ενεργειακή επιθεώρηση

Πριν πάντως από την online διαδικασία, το πρώτο βήμα θα είναι η ενεργειακή επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και η επιλογή των παρεμβάσεων που θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επισκεφθεί την πύλη για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα παραπάνω δεδομένα, τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων, όπως και τα οικονομικά του στοιχεία.

Για τη συμπλήρωση της φόρμας μπορεί να χρησιμοποιεί σύμβουλο έργων. Αν γίνει δεκτή η ένταξή του, τότε θα δεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης, ενώ στην περίπτωση που επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έπειτα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα μπορεί να εκταμιεύσει ως προκαταβολή έως και το 70% του δανείου.

Το υπόλοιπο ποσό, όπως και η επιχορήγηση, θα αποδεσμεύονται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του δεύτερου ΠΕΑ που θα αποδεικνύει πως επιτεύχθηκε ο στόχος, αφότου βέβαια ολοκληρωθεί πρώτα ο συνολικός έλεγχος.

Με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου, στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ», ο επιθεωρητής μπορεί να αποφασίσει την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος και την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων.

Όσον αφορά τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης ή θέρμανσης χώρου, όπως επίσης και συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, φυσικού αερίου, βιομάζας ή αντλίας θερμότητας.

Στις δαπάνες που καλύπτονται συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ για κάθε είδους αγορά ή αμοιβή, αλλά και κόστος εργασίας με τις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, όπου αυτές χρειάζονται. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν απαραίτητες εργασίες όπως σκαλωσιές ή υγρομονώσεις.

Ο νέος ΚΕΝΑΚ

Ο νέος ΚΕΝΑΚ ισχύει από τις 12 Ιουλίου 2017, καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η  απόφαση με αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Ειδικότερα, σκοπό της απόφασης αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό (ΘΨΚ), φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ).

Για  αυτούς τους σκοπούς πιο συγκεκριμένα :

-Ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για ΘΨΚ, φωτισμό και ΖΝΧ.
-Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.
-Καθορίζονται οι παράμετροι για τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό των κτιρίων, τα θερμοφυσικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και οι προδιαγραφές των τεχνικών συστημάτων κτιρίων.
-Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ).
-Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).

-Καθορίζεται η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η διαδικασία των επιθεωρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
Σημειώνεται ότι εκδίδονται σχετικές Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις.

Ο νέος ΚΕΝΑΚ

fek_12_7_2017 kenak

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας