ecopress
Ποιοι είναι οι 8 τομείς που χρηματοδοτούνται με 117 εκ ευρώ από τον μηχανισμό του ΕΟΧ  Ένα νέο mini-«Εξοικονομώ» σε δημόσια και κοινωνικά κτίρια,... Νέο mini-« Εξοικονομώ»  για δημόσια και κοινωνικά κτίρια

Ποιοι είναι οι 8 τομείς που χρηματοδοτούνται με 117 εκ ευρώ από τον μηχανισμό του ΕΟΧ

 Ένα νέο mini-«Εξοικονομώ» σε δημόσια και κοινωνικά κτίρια, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων σε νησιά, δραστηριότητες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με έμφαση σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται ανάμεσα στους συνολικά οκτώ τομείς της συμφωνίας του Υπουργείου Οικονομίας για χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 117 εκατ. ευρώ από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Συγκεκριμένα χρηματοδότηση ύψους 108 εκατ. ευρώ από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, (117 εκατ. ευρώ μαζί με την εθνική συμμετοχή) εξασφάλισε η χώρα μας, με την συμφωνία που υπέγραψαν χθες στην Αθήνα, ο Νορβηγός υφυπουργός Εξωτερικών Jens Frølich Holte και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης.

Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Οικονομίας, για το μεγαλύτερο ποσό που κατανέμεται στην Ελλάδα σε σχέση με κάθε προηγούμενη προγραμματική περίοδο και περίπου διπλάσιο της περιόδου 2009-2014 που ολοκληρώθηκε.

Οι 8 τομείς που θα χρηματοδοτηθούν (επισυνάπτεται και αναλυτικός πίνακας) είναι:

1 H  επιχειρηματικότητα και καινοτομία με έμφαση στους τομείς γαλάζιας ανάπτυξης και πράσινης καινοτομίας,

2.H τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας,

3.H κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά,

4.H  διαχείριση υδατικών πόρων (ιδίως στα νησιά),

5.Oι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, (αφορά ένα mini-«Εξοικονομώ» σε δημόσια και κοινωνικά κτίρια, ή πιλοτικά)

6.H κοινωνία των πολιτών,

7.Η  χρηστή διακυβέρνηση και διαφάνεια και τέλος

  1. Ο τομέας ασύλου και μετανάστευσης

Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο κ. Jens Frølich Holte δήλωσε: «Είμαι πολύ ευτυχής για την υπογραφή της νέας συμφωνίας των EEA Grants (ΕΟΧ) στην Ελλάδα για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία στο μεταναστευτικό, ένα τομέα στον οποίο, μέσω των ΕEA Grants, υλοποιήσαμε αρκετά σημαντικά έργα και προγράμματα την προηγούμενη περίοδο. Επίσης θα ξεκινήσουμε ένα μεγάλο επιχειρηματικό πρόγραμμα, που θα στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό θα ενισχύσει επιχειρήσεις τόσο στη Νορβηγία όσο και στην Ελλάδα. Τα διαθέσιμα κονδύλια για την Ελλάδα στη νέα αυτή περίοδο έχουν αυξηθεί. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας και της ενδυνάμωσης των σχέσεων μας με την Ελλάδα».

Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο κ. Χαρίτσης, τονίζοντας: «Η συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τη χώρα μας, καθώς το ύψος των πόρων της περιόδου 2014-2021 που θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσιο (117 εκατ. ευρώ, έναντι 63 εκατ. ευρώ) της περιόδου 2009-2014 που μόλις ολοκληρώθηκε.

Οι πόροι αυτοί θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις με πολύ σημαντικό κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στους τομείς για παράδειγμα, του ασύλου, της καινοτομίας, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αποτελούν επίσης μία σημαντική πρόσθετη, ένεση ρευστότητας για την ελληνική οικονομία, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τα νέα προγράμματα και χρηματοοικονομικά εργαλεία που δημιουργήσαμε για τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση των αναγκαίων υποδομών».

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κοινή αγορά EFTA με στόχο, μέσω της οικονομικής συνεισφοράς της Νορβηγίας (που εισφέρει το μεγαλύτερο μερίδιο), της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Με τη σημερινή εξέλιξη η Ελλάδα γίνεται η 8η από τα 15 Κράτη Μέλη της ΕΕ τα οποία μετέχουν στον ΕΟΧ, που υπογράφει τη συμφωνία της περιόδου 2014-2021. Η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί από την πλευρά Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, κάτι που σημαίνει ότι με τις υπογραφές από τον Νορβηγό και τον Έλληνα Υπουργό τίθεται σε ισχύ.

Στην υπογραφή παρευρίσκονταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ κ. Henning Stirø, ο Πρέσβης της Νορβηγίας H.E. Jørn Gjelstad και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Προθεσμία υλοποίησης των νέων προγραμμάτων είναι το 2024, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Σημειώνεται ότι για την προγραμματική περίοδο 2009-2014, το ποσό που δεσμεύθηκε για τη χώρα μας ήταν ύψους 63,4 εκατ. Ευρώ και οι τομείς που χρηματοδοτήθηκαν ήταν: η προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ο τομέας ασύλου και μετανάστευσης και η ακαδημαϊκή έρευνα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας