ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που εγκρίθηκε από το  υπουργικό συμβούλιο εντάσσονται πολεοδομικές ρυθμίσεις, που προβλέπουν νέους κανόνες δόμησης κοντά... Νομοσχέδιο: ανατροπές στη δόμηση κοντά σε ρέματα και ζώνες πλημμύρας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που εγκρίθηκε από το  υπουργικό συμβούλιο εντάσσονται πολεοδομικές ρυθμίσεις, που προβλέπουν νέους κανόνες δόμησης κοντά σε ρέματα, με βάση τους επικαιροποιημένους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας.

Το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ προβλέπει ρυθμίσεις για λύση στην εκτός σχεδίου δόμηση, με «ειδικό περιβαλλοντικό τέλος» και νέο μηχανισμό καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, αυστηρότερες κυρώσεις για τους παραβάτες και  συντομότερες διαδικασίες για την επιβολή των προστίμων και την εκτέλεση των κατεδαφίσεων Δείτε εδώ στο ecopress

Το νομοσχέδιο «για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την επίτευξη της αστικής ανθεκτικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταστολή της αυθαίρετης δόμησης» παρουσιάστηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2023. Το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ προγραμματίζεται άμεσα να τεθεί σε διαβούλευση και μέχρι το τέλος του έτους να ψηφιστεί στη Βουλή.

Νέες κτιριοδομικές απαιτήσεις 

Στην επίσημη ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το νέο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι στο προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και άλλες διατάξεις για την επίτευξη της αστικής ανθεκτικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταστολής της αυθαίρετης δόμησης και ειδικότερα:

-«Προβλέπεται ο καθορισμός ειδικών κτιριολογικών ή κτιριοδομικών απαιτήσεων των κτιρίων και κατασκευών σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας καθώς και σε περιοχές πλησίον ρεμάτων».

Δόμηση με βάση τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Ο υπουργός ΠΕΝ Θόδωρος Σκυλακάκης σχετικά έχει δηλώσει ότι: «δεν υπάρχει περιθώριο για αδύναμα σημεία στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού ΠΕΝ στους κανόνες δόμησης και στον πολεοδομικό σχεδιασμό θα ισχύσουν οι ζώνες χαμηλής πιθανότητας πλημμύρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις που αναφέρονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι οποίοι σε εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας» της ΕΕ, έχουν ολοκληρωθεί από το 2017, επικαιροποιήθηκαν το 2019  και προωθείται νέα αξιολόγηση και επικαιροποίηση τους. Τις σχετικές δηλώσεις του ΥΠΕΝ Δείτε εδώ στο ecopress

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας για τμήματα ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και λιμνών που περιλαμβάνουν Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών, ως εξής:

-πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 1000 χρόνια),

-πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 100 χρόνια),

-πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης δηλαδή συχνά φαινόμενα (επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 50 χρόνια).

Στα σημαντικότερα υδατορέματα, επιπλέον, γίνεται ανάλυση ευαισθησίας με εξέταση σεναρίων «ευμενών» και «δυσμενών» συνθηκών για τις τρεις περιόδους επαναφοράς 50, 100 και 1.000 έτη. Στην πράξη, τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη το εύρος αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις της βροχόπτωσης σχεδιασμού, αλλά και στις υποθέσεις που γίνονται σχετικά με τις συνθήκες αρχικής υγρασίας του εδάφους.

Η επίσημη ανακοίνωση για το νέο νομοσχέδιο

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που αναφέρει τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, έχει ως εξής:

-«Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την επίτευξη της αστικής ανθεκτικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταστολή της αυθαίρετης δόμησης

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και άλλες διατάξεις για την επίτευξη της αστικής ανθεκτικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταστολής της αυθαίρετης δόμησης. Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων:

α) Προβλέπεται ο καθορισμός ειδικών κτιριολογικών ή κτιριοδομικών απαιτήσεων των κτιρίων και κατασκευών σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας καθώς και σε περιοχές πλησίον ρεμάτων. Επίσης προβλέπεται η ενοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και η προτεραιοποίηση της εφαρμογής των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης με τρόπο ώστε να εξαλειφθούν ουσιαστικά τα φαινόμενα νέας αυθαίρετης δόμησης.

β) Επιχειρείται η ουσιαστική ενδυνάμωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας, με τη δημιουργίαμεγαλύτερων επιχειρήσεων που θα καλύπτουν ευρύτερες περιοχές και

γ) Θεσπίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ)

Ειδικότερα, οι νέες επιχειρήσεις, Μείζονες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Μει.ΔΕΥΑ) θα είναι διαδημοτικές επιχειρήσεις ειδικού, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως οι σημερινές ΔΕΥΑ. Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων ρυθμίζονται τα χρέη των ΔΕΥΑ και θεσπίζεται μηχανισμός μη δημιουργίας νέων χρεών. Επίσης προβλέπεται η χωρική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε όμορες περιφερειακές ενότητες και η ανάληψη από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ αντίστοιχα της ευθύνης για τον καθορισμό, τη συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων και των συνδετηρίων αγωγών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται μια σημαντική μεταρρύθμιση ώστε η χώρα να αποκτήσει πολύ λιγότερες αλλά ισχυρές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης που θα καλύπτουν επαρκώς και σε προσιτό κόστος τις ανάγκες των πολιτών. Με τις νέες επιχειρήσεις, που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΡΑΑΕΥ σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση των υπηρεσιών τους, θα περιοριστούν ζητήματα που οδήγησαν σε συσσώρευση ανείσπρακτων λογαριασμών και αυξημένες απώλειες νερού. Οι νέες ισχυρές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, με τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακος και εξοικονόμηση πόρων.

Τέλος, με το σχέδιο νόμου συστήνεται ενιαίος φορέας άσκησης πολιτικής για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.), ο οποίος θα συγκεντρώνει την ευθύνη, την πληροφορία, τον συντονισμό και τις σχετικές αρμοδιότητες διαχείρισης των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τη συμμετοχή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Ενισχύεται έτσι η αντιπλημμυρική προστασία και η αποτελεσματική άσκηση πολιτικής για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων στο κρίσιμο αυτό γεωγραφικό διαμέρισμα της Χώρας, που τόσο επλήγη προσφάτως από τις καταστροφικές πλημμύρες».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας