ecopress
Σφράγιση καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προβλέπεται στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα προσωπικού και λειτουργίας... Νομοσχέδιο: σφράγιση καταστημάτων για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Σφράγιση καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προβλέπεται στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα προσωπικού και λειτουργίας του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ζητήματα γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η επιβολή από τους δήμους ποινής σφράγισης για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία πραγματοποιούν αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου καθ’ υποτροπήν. Aν μετά την αφαίρεση των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι μηνών και επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου ή σφράγιση από μία έως πέντε ημέρες.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι εάν σε ένα κατάστημα έχει επιβληθεί ήδη μία φορά πρόστιμο και ο παραβάτης δεν έχει συμμορφωθεί, ο δήμος θα μπορεί να του αφαιρεί τα τραπεζοκαθίσματα και να επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Εάν δεν αποπληρωθεί από τον καταστηματάρχη το ειδικό πρόστιμο, ο δήμος θα κατάσχει τα τραπεζοκαθίσματα. Αν διαπιστωθεί νεότερη παράβαση, ο δήμος θα μπορεί είτε να αφαιρεί την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για διάστημα έως 6 μηνών και να επιβάλλει διπλάσιο πρόστιμο είτε να σφραγίζει το κατάστημα από μία έως πέντε ημέρες (άρθρο 38). Υπενθυμίζεται ότι η -με επίκληση της πανδημίας- ρύθμιση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε έκταση έως και διπλάσια από αυτήν την αρχικής παραχώρησης έχει λήξει από τις 15 Ιανουάριου.

Διαβούλευση

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα-Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα-Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και θα βρίσκεται για σχόλια στην διαδικτυακή πύλη της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov.gr) έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Για την καινοτομία στο Δημόσιο εισάγονται ρυθμίσεις, προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς ώστε να σχεδιάσουν πρωτότυπα έργα και να αναπτύξουν καινοτομίες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ευνοϊκές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τους φορείς να καινοτομούν, δημιουργούνται τα αναγκαία εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ως προς την καινοτομία, διασφαλίζονται οι απαραίτητες για την καινοτομία υποδομές και ευέλικτα προγράμματα, ενώ προβλέπεται η χρηματοδότηση νέων ιδεών με σκοπό την παραγωγή πρωτοτύπων.

Ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα θα λειτουργήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία (ΕΣΔΚ), υπό τον συντονισμό και τη καθοδήγηση του υπουργείου Εσωτερικών.

Θεσπίζονται τα Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα για την ανάδειξη και επιβράβευση των φορέων που έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία καινοτομιών. Δημόσιοι υπάλληλοι, μεμονωμένα ή σε ομάδες, με καινοτόμες ιδέες θα συμμετέχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Πρωτοτύπων και Καινοτομίας που θεσπίζεται για την ανάδειξη των καλύτερων ιδεών που μπορούν να οδηγήσουν σε πρωτότυπες λύσεις και στη συνέχεια σε καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες.

Για πανελλήνιους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διεξάγονται σε δύο στάδια, όπως αυτός που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου, δίνεται η δυνατότητα στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου να μετέχουν στις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου προς κάλυψη θέσεων αντίστοιχων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων με τους περιλαμβανόμενους στην πρόσκληση-προκήρυξη του πρώτου σταδίου, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, εφόσον κατέχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση ανά γνωστικό αντικείμενο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται αφενός η πλήρωση περισσοτέρων θέσεων προσωπικού και αφετέρου η ταχύτερη και ευχερέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου.

Αλλαγές στην βαθμολογική βάση του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για 822 θέσεις Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προτείνεται σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη από την προκήρυξη βαθμολογία βάσης, για τις κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, για την πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μειώνεται στις 40 μονάδες σε κάθε επιμέρους μάθημα και στις 50 μονάδες στη συνολική βαθμολογία.

Αντιμετωπίζεται, εξάλλου, το ζήτημα της παράλληλης ισχύος διαφορετικών νομοθετικών ρυθμίσεων περί της αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης εσόδων και παραγραφής αξιώσεων των δήμων,  οι οποίοι θα βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας