ecopress
Λάθη, ανισότητες, έλλειψη τεκμηρίωσης και άδικη εξαίρεση ειδικοτήτων μηχανικών από την ΚΥΑ για τη χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος του Υπουργείου Υγείας καταγγέλλουν ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και... «Νυστέρι» στις αποδοχές των μηχανικών υγείας, με νέα ΚΥΑ

Λάθη, ανισότητες, έλλειψη τεκμηρίωσης και άδικη εξαίρεση ειδικοτήτων μηχανικών από την ΚΥΑ για τη χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος του Υπουργείου Υγείας καταγγέλλουν ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟ ΜΗΤΕΔΥ επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζονται διαφορετικά υπάλληλοι ίδιου κλάδου και ειδικότητας και ότι το επίδομα περικόπτεται και από μηχανικούς που ήδη το ελάμβαναν.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) τονίζει ότι «οι μηχανικοί της υγείας, έχοντας καθημερινά καθολική πρόσβαση στο σύνολο των χώρων των δομών υγείας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης δικαιούνται τη χορήγηση του επιδόματος ως αντιστάθμισμα της επικινδυνότητας της εργασίας αυτής».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα (ΠΟΜΗΤΕΔΥ) επισημαίνει «σφάλματα και διακρίσεις μεταξύ Ειδικοτήτων ΤΕ Μηχανικών» και τονίζει ότι: «οι διακρίσεις στερούνται δικαιολογητικής βάσης και έρχονται σε προφανή αντίθεση με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων».

Χορήγηση του επιδόματος

Στη νέα ΚΥΑ (αναρτήθηκε στις 21-04-2023 στο ΦΕΚ 2611 Β’) για τον Καθορισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, προβλέπεται η χορήγηση του επιδόματος, μόλις στο επίπεδο Γ μάλιστα, αποκλειστικά και μόνο στις ειδικότητες ΠΕ Μηχανολόγων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων και ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, εξαιρώντας άδικα και αναιτιολόγητα όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που απασχολούνται σε Νοσοκομεία και φορείς του Υπ. Υγείας (Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής), αλλά και το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που απασχολούνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Ειδικότητες που μάλιστα λάμβαναν το εν λόγω επίδομα μέχρι και σήμερα, επισημαίνει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

«Μια Κ.Υ.Α. που παρότι προετοιμαζόταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, περιέχει πολλά λάθη, δημιουργεί ανισότητες και αντιμετωπίζει διαφορετικά υπαλλήλους ίδιου κλάδου και ειδικότητας. Υπενθυμίζουμε ότι, ως Ομοσπονδία είχαμε αποστείλει εγκαίρως τις απόψεις μας επί του σχεδίου της Κ.Υ.Α. που είχε κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο και είχαμε ζητήσει συνάντηση από τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να καταθέσουμε τις απόψεις μας τεκμηριωμένα. Η Κ.Υ.Α. όμως εκδόθηκε βιαστικά, χωρίς να εισακουσθούν οι παρατηρήσεις μας και χωρίς συνάντηση με την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., την τελευταία ημέρα πριν την προκήρυξη των εκλογών» επισημαίνει η ΠΟΜΗΤΕΔΥ.

Διαδικτυακή σύσκεψη

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ διοργανώνει  διαδικτυακή σύσκεψη για τους μηχανικούς των Νοσοκομείων, των ΥΠΕ και του Υπ. Υγείας σύσκεψη την Τετάρτη 3/5/2023 στις 11πμ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://meet.jit.si/gen_sym_po_emdydas τονίζοντας ότι: «Οι μηχανικοί της υγείας, έχοντας καθημερινά καθολική πρόσβαση στο σύνολο των χώρων των δομών υγείας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης δικαιούνται τη χορήγηση του επιδόματος ως αντιστάθμισμα της επικινδυνότητας της εργασίας αυτής. Διεκδικούμε τη δίκαιη αντιμετώπιση και καταδικάζουμε ανισότητες στις οποίες εργαζόμενοι εκτεθειμένοι στην ίδια επικινδυνότητα αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε να συμπεριληφθούν το σύνολο των ειδικοτήτων των Μηχανικών στο χώρο της Υγείας και οι Υγειονομικές Περιφέρειες στους δικαιούχους του επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας τουλάχιστον στη Γ κλίμακα».

Ανακοίνωση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου σημειώνεται ότι:

-«Είναι σαφές ότι το σύνολο των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιείται σε ένα Νοσοκομείο γίνεται με τη δια ζώσης παρουσία και την επίβλεψη Διπλωματούχων Μηχανικών, οι οποίοι φέρουν και εκ του νόμου την ευθύνη για το σύνολο των παρεμβάσεων. Ως εκ τούτου, κάθε διαφοροποίηση στο κομμάτι των ειδικοτήτων που δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, στερείται λογικού ερείσματος.

Όπως είχαμε επισημάνει σε προγενέστερο χρόνο απουσιάζουν εντελώς οι αναγκαίες Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και κλαδικές και επιδημιολογικές μελέτες. Το αποτέλεσμα είναι να εξετάζονται κλίμακες βαθμολογίας οι οποίες δε μπορούν να αιτιολογηθούν μια και δεν προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη κάθε χώρου εργασίας με τις ιδιαιτερότητες που αυτός έχει. Προφανώς εγείρονται σοβαρά ζητήματα με την αξιολόγηση – βαθμολόγηση της επικινδυνότητας και την κατάταξη των εργαζομένων στις κατηγορίες. Ολόκληρες ειδικότητες εργαζομένων τίθενται μη δικαιούχοι του επιδόματος και γίνονται απαράδεκτοι διαχωρισμοί και αδικίες στις κατηγοριοποιήσεις.

Όσον μας αφορά ως κλάδος εργαζομένων με τεράστια συμβολή στη λειτουργία του συνόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι για άλλη μια φορά η παντελώς άδικη εξαίρεση πλήθους ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Πληροφορική, όπου προκύπτουν με σαφήνεια και κατόπιν σχετικών Μελετών συνθήκες επικινδυνότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι Μηχανικοί λόγω της φύσης της εργασίας τους καθημερινά εισέρχονται σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου (κλινικές, εργαστήρια, ΜΕΘ, ΜΤΝ, ΤΕΠ, χειρουργεία, εμβολιαστικά κέντρα) γιατί παντού υπάρχουν τόσο Υποδομές που χρειάζονται συντήρηση όσο και υπολογιστικά συστήματα για την αποκατάσταση βλαβών Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, δικτύου και στοιχείων δικτύου ή/και την υποβοήθηση χρηστών πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης πραγματοποιούν εντός των χώρων αυτών εργασίες συντήρησης, διαμόρφωσης χώρων ή εγκατάστασης υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας. Αυτές οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση και είναι σε όλες τις περιπτώσεις επιτόπιες. Η συχνότητα παρουσίας, είναι επί καθημερινής βάσης και πραγματικά μεγάλη, μεγαλύτερη ειδικοτήτων που εντάσσονται στην κατανομή. Λόγω υποστελέχωσης δε πολλές φορές ο μοναδικός Μηχανικός ενός Νοσοκομείου είναι Πολ. Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ελλείψει Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου και επιβλέπει τους αντίστοιχους χώρους και εργασίες.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρούμε ότι αποτελεί λάθος ή μη ένταξη των ειδικοτήτων Μηχανικών στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στα Τμήματα Πληροφορικής στους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και ζητάμε την τροποποίηση της αντίστοιχης ΚΥΑ ως προς το μέρος αυτό, ώστε με σαφήνεια να προκύπτει η συμπερίληψη τους. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν ξανά νέες ανισότητες που προέκυπταν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όπου δύο εργαζόμενοι στον ίδιο ακριβώς χώρο εργασίας με τις ίδιες εκθέσεις σε επικινδυνότητα αντιμετωπίζονταν διακριτά.

Αντίστοιχα οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των δικαιούχων, παρότι έχουν εκ του νόμου την αρμοδιότητα της συντήρησης και αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας (διαχείριση βλαβών, μελέτες, επίβλεψη, Βιοϊατρικός εξοπλισμός, εξοπλισμός πληροφορικής κλπ), γεγονός που καθιστά τη δια ζώσης παρουσία μηχανικών απαραίτητη. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία οι Μηχανικοί των Υ.ΠΕ. καλούνται να διαχειριστούν τεράστιο όγκο δουλειάς για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, προφανώς με δια ζώσης εργασία σ’ αυτά».

Ανακοίνωση ΠΟΜΗΤΕΔΥ

Η ΠΟΜΗΤΕΔΥ σε ανακοίνωση που υπογράφουν η πρόεδρος Ειρήνη Μπεκιάρη και ο γενικός γραμματέας Θεόδωρος Τσίπας επισημαίνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

«1.Ο κλάδος μας εσφαλμένα αναγράφεται ως Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών αντί του ορθού «Κλάδος ΤΕ Μηχανικών», σε προφανή αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ 48 Α’) όπου ρητώς αναφέρεται ότι «Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών» και τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ4758/20-03-2023 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα Υπουργεία, περί συμμόρφωσης με τη μετονομασία του κλάδου.

2.Σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία, παρατηρείται διαφορετική αντιμετώπιση στους εργαζόμενους του κλάδου ΤΕ Μηχανικών κατά την αντιστοίχιση με βάση το Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α’).

Ειδικότερα: υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών που απασχολούνται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) των Δ.Υ.ΠΕ. κτλ., των ειδικοτήτων ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (που προέρχονται, σύμφωνα με προγενέστερες οργανικές διατάξεις, από τους κλάδους/ειδικοτήτες Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, Μηχανολόγων-Μηχανικών, Εργοδηγών Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων- Ηλεκτροτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, Υπομηχανικών- Ηλεκτρολόγων, Τεχνικών Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτροτεχνιτών), ορίζονται ως δικαιούχοι της Γ κατηγορίας του επιδόματος. Αντιθέτως οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Αυτοματισμού (Μηχανικών), ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών (Μηχανικών), ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (που προέρχονται, σύμφωνα με προγενέστερες οργανικές διατάξεις, από τον κλάδο/ειδικότητα Ηλεκτρονικών Τεχνικών) ορίζονται ως δικαιούχοι της Ε’ κατηγορίας του επιδόματος. Επίσης, με τα έγγραφα που σας αποστείλαμε, σας γνωρίσαμε ότι οι ΤΕ Ηλεκτρονικοί (Μηχανικοί) εργάζονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων (στα τμήματα Βιοιατρικής Τεχνολογίας) και λοιπών φορέων ακριβώς με τα ίδια καθήκοντα που έχουν οι ειδικότητες των ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και των ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων που εντάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

3.Αντίστοιχες διακρίσεις υφίστανται και για τους υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μηχανικών που απασχολούνται στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα ειδικά Κέντρα Υγείας των Δ.Υ.Π.Ε., στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.) και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Χαρακτηριστικό της προχειρότητας είναι το γεγονός ότι υπάλληλοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) που προέρχονται, σύμφωνα με προγενέστερες οργανικές διατάξεις, από την ειδικότητα Τ.Ε. Μηχανικών Οχημάτων, αντιστοιχίζονται εσφαλμένα με την ειδικότητα ΤΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – που δεν υπάρχει στο Π.Δ. 85/2022. Η ορθή ονομασία της ειδικότητας ήταν και παραμένει ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων.

Οι ως άνω διακρίσεις στερούνται δικαιολογητικής βάσης και έρχονται σε προφανή αντίθεση με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπάλληλοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων παρέχουν υπηρεσίες ομοειδούς ή άλλως ταυτόσημου αντικειμένου κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες απασχόλησης, ώστε να μην δικαιολογείται οποιαδήποτε διαφορετική τους αντιμετώπιση.

Οι Μηχανικοί που εργάζονται στο χώρο της υγείας, έχουν πρόσβαση στο σύνολο των χώρων των δομών υγείας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την επικινδυνότητα της εργασίας αυτής. Συνεπώς είναι δικαιότατη η χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο των ειδικοτήτων των Μηχανικών στην ίδια κατηγορία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΜΗΤΕΔΥ ότι:

Καταδικάζουμε τις διακρίσεις και τις ανισότητες τις οποίες αντιμετωπίζουν υπάλληλοι εκτεθειμένοι στην ίδια επικινδυνότητα.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Υγείας για:

– την προχειρότητα με την οποία χειρίστηκε την έκδοση της Κ.Υ.Α.,

– την άγνοια της νομοθεσίας και τη μη ορθή αναγραφή των κλάδων/ειδικοτήτων

– την έλλειψη διάθεσης για διάλογο με τα συλλογικά όργανα.

Απαιτούμε τη διόρθωση της Κ.Υ.Α.

Διεκδικούμε δίκαιη αντιμετώπιση των υπαλλήλων όλων των ειδικοτήτων ΤΕ Μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες ομοειδούς ή ταυτόσημου αντικειμένου με την ένταξη όλων των δικαιούχων του επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας στη Γ’ κατηγορία».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας