ecopress
Ολοκληρωμένος Οδηγός για την αναθεώρηση των δασικών χαρτών, με 20 υπεύθυνες και τεκμηριωμένες ερωτήσεις- απαντήσεις από την αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό Γραμματή Μπακλατσή. Ποια ακίνητα... Αναθεώρηση δασικών χαρτών: Όλες οι λύσεις σε 20 ερωτήσεις- απαντήσεις

Ολοκληρωμένος Οδηγός για την αναθεώρηση των δασικών χαρτών, με 20 υπεύθυνες και τεκμηριωμένες ερωτήσεις- απαντήσεις από την αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό Γραμματή Μπακλατσή.

Ποια ακίνητα χαρακτηρίζονται οριστικά αυθαίρετα και κατεδαφίζονται, ποια διατηρούνται με πρόστιμο και ποιοί ιδιοκτήτες, πότε και πως μπορούν να αποχαρακτηρίσουν τις εκτάσεις τους, όταν αυτές μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών εμφανίζονταν ως «δασικές», ενώ δεν είναι.

Δείτε εδώ στο ecopress: ανακοινώθηκε παράταση για τις αιτήσεις αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Μετά την ακύρωση από το ΣτΕ των οικιστικών πυκνώσεων, το ΥΠΕΝ με το πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο θεσμοθέτησε την αναθεώρηση των δασικών χαρτών και εξέδωσε  απόφαση Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (Β’ 2773), προκειμένου να γίνει εκ νέου κατάρτιση των δασικών  χαρτών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του νέου περιβαλλοντικού νόμου (συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων), αφού αναμορφωθούν και διορθωθούν θα αναρτηθούν εκ νέου στο σύνολό τους.

20 ερωτήσεις-απαντήσεις για την αναθεώρηση των δασικών χαρτών

Της Γραμματής Μπακλατσή

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

baklatsi@yahoo.g

1.Τι πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες όταν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια σε έκταση που φαίνεται δασική μέχρι τον Αύγουστο του 2020;

Α) Για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν προ του έτους 1975 θα πρέπει να προσκομιστούν:

► Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

► Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

Β) Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν τις 25-11-2011, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

► Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

► Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

2.Πώς γίνεται η εξέταση των Αντιρρήσεων από τις επιτροπές (ΕΠΕΑ);

-Για να διευκολύνει το έργο των επιτροπών και για να αποφευχθούν λάθη και αδικίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε οδηγό με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΕΠΕΑ. Σύμφωνα με τον οδηγό θα πρέπει να υπάρχει από την επιτροπή μία ομαδοποίηση των αντιρρήσεων ανά περιοχή και με κοινά κατά το δυνατόν φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και χρήσεις, ώστε να εξετάζονται μαζί αντιρρήσεις που είναι όμορες ή ακόμα και ομοειδείς περιπτώσεις.

Επίσης θα πρέπει να εξετάζονται η φωτοερμηνεία του χάρτη, η γενική μεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και μετά, τυχόν διοικητικές πράξεις προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης για την περιοχή και άλλα στοιχεία που αφορούν την υπό εξέταση έκταση.

Με τον νέο περιβαλλοντικό νόμο που ψηφίστηκε:

► Τροποποιήθηκε η σύνθεση της επιτροπής με τον ορισμό δικηγόρου ως προέδρου, ενός δασολόγου και ενός μηχανικού, με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, ως μελών.

► Δημιουργείται Μητρώο Μελών των ΕΠΕΑ, στο οποίο θα μετέχουν 30 αναπληρωματικά μέλη από κάθε κατηγορία, προκειμένου, σε περίπτωση που κάποιο τακτικό μέλος παρουσιάσει κώλυμα, να μην εμποδίζεται η ομαλή εξέταση των υποθέσεων εκάστης επιτροπής.

► Δίνεται αποζημίωση για τον πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των ΕΠΕΑ.

► Αυστηροποιείται η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων και ορίζεται ότι με εξαίρεση το μήνα Αύγουστο, εκάστη επιτροπή θα εξετάζει 100 υποθέσεις ανά μήνα, συνεδριάζοντας 4 φορές και εξετάζοντας 25 υποθέσεις ανά συνεδρίαση. Η ολοκλήρωση των 100 αυτών υποθέσεων αποτελεί και την προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης των μελών της ΕΠΕΑ.

3.Έχω οικοδομική άδεια και έχω κάνει αντίρρηση. Θα πρέπει να καταθέσω πάλι αίτηση με στοιχεία;

-Όχι, εφόσον έχει υποβληθεί το σύνολο των στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο με αντιρρήσεις ή με αίτημα προδήλου σφάλματος δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων. Θα πρέπει όμως να προσκομίσετε στη Δ/νση Δασών το αποδεικτικό κατάθεσης αντίρρησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

4.Έκανα αίτηση προδήλου σφάλματος κατά την ανάρτηση του χάρτη και απορρίφθηκε. Μπορώ τώρα να κάνω αντίρρηση;

-Ναι, μπορείτε πληρώνοντας το αναλογούν παράβολο που αντιστοιχεί στην έκταση που διεκδικείτε. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά με προκαθορισμένο τρόπο όταν θα ανοίξει η φόρμα για την υποβολή νέων αντιρρήσεων.

5. Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις;

Α) Αντιρρήσεις, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, για εκτάσεις οι οποίες, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δεν περιλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες ως δασικές εν γένει εκτάσεις, δεν θα εξεταστούν από τις ΕΠΕΑ, κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερομένου από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών.

Β) Οι υπόλοιπες αντιρρήσεις που εκκρεμούν θα εξεταστούν κανονικά, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσθέσουν νέους ισχυρισμούς σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία.

6.Δεν πρόλαβα να κάνω αντίρρηση και έκανα εκπρόθεσμη ένσταση. Τι πρέπει να κάνω τώρα με τον καινούργιο νόμο;

-Οι εκπρόθεσμες ενστάσεις στην περίπτωση που δεν αφορούν πρόδηλα σφάλματα, τα οποία θα γίνουν δεκτά κατά τη διαδικασία της αναμόρφωσης του δασικού χάρτη, είναι απορριπτέες. Επομένως μόλις θα γίνει τον Σεπτέμβριο (η τη νέα ημερομηνία που θα προκύψει μετά τη μικρή παράταση που δίνει το ΥΠΕΝ) η ανάρτηση των δασικών χαρτών, θα δείτε αν η έκτασή σας εξαιρέθηκε. Σε περίπτωση που παραμένει δασική θα πρέπει να υποβάλετε εμπρόθεσμα ηλεκτρονική αντίρρηση, καταβάλλοντας το αναλογούν παράβολο.

7.Πώς θα υποβάλουμε αντιρρήσεις;

-Η διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες (ή 80 ημέρες στην περίπτωση που είστε κάτοικος του εξωτερικού) από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στον Τύπο.

8.Πρόδηλα σφάλματα θα υποβάλλονται;

-Οι αιτήσεις για διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων, επί των αναρτώμενων δασικών χαρτών, θα υποβάλλονται εφεξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Κτηματολογίου (παρ. 11 του άρθρου 13 ν. 3889/2010) μέσα σε 105 μέρες από την πρόσκληση που αναρτάται (παρ. 1 του άρθρου 15 ν. 3889/2010). Επίσης, σε συμμόρφωση με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας, οι δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων που είχαν υποβληθεί και απορριφθεί (είτε σιωπηρά είτε διότι δεν θεωρήθηκαν ότι εμπίπτουν στην κατηγορία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων) παραπέμπονται, με επιμέλεια της Διοίκησης, ώστε να εξεταστούν ως εμπροθέσμως ασκηθείσες αντιρρήσεις από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) των δασικών χαρτών. Έτσι, οι θιγόμενοι πολίτες ανακτούν το δικαίωμα να προβάλουν και να εξεταστούν οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί τους. Οι Διευθύνσεις Δασών θα προωθήσουν τις σχετικές αιτήσεις στις ΕΠΕΑ προς εξέταση, με ταυτόχρονη ενημέρωση του διοικουμένου. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και στις νέες αιτήσεις διόρθωσης προδήλων οι οποίες πλέον δεν θα απορρίπτονται, αλλά θα παραπέμπονται να εξεταστούν ως αντιρρήσεις. Ακόμη, κατά των εκ νέου αναρτηθέντων χαρτών μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις -σε προθεσμία 105 ημερών- όσοι πολίτες δεν είχαν ασκήσει αντίρρηση ενώ όσοι έχουν ασκήσει, δύνανται να υποβάλουν πρόσθετους ισχυρισμούς που αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4685/2020.

9.Γιατί είναι απαραίτητος ο τεχνικός σύμβουλος;

-Εάν έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν το λάθος στον δασικό χάρτη, τότε για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσής σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κατάλληλο τεχνικό σύμβουλο για να εξεταστούν τα παρακάτω:

► Έλεγχος έκτασης σε σχέση με το χαρακτηρισμό του Δασικού Χάρτη.

► Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΓΣΑ ’87.

► Συγκέντρωση στοιχείων που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς σας σχετικά με τον δασικό/ χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια κ.λπ.).

► Τεχνική έκθεση – φωτοερμηνεία, για την υποστήριξη των ισχυρισμών σας, για τον δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης που αμφισβητείτε. Παρακολούθηση της αίτησης αντίρρησης. ► Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Αντιρρήσεων.

10.Είναι απαραίτητη η φωτοερμηνεία;

-Η φωτοερμηνεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φακέλου των αντιρρήσεων. Η αρχική προμελέτη φωτοερμηνείας θα γίνει από τον τεχνικό σας σύμβουλο και στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκπόνησης, θα ακολουθήσει η σύνταξη της πλήρους μελέτης φωτοερμηνείας, η οποία θα κατατεθεί στην επιτροπή.

11.Τι γίνεται με τις οικιστικές πυκνώσεις;

-Γίνεται εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών με τις περιοχές που είχαν εξαιρεθεί ως οικιστικές πυκνώσεις σε συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ (Ολ. ΣτΕ 685/2019), που έκρινε αντισυνταγματική την προηγούμενη προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος. Δίνεται το δικαίωμα των αντιρρήσεων ή και των πρόδηλων σφαλμάτων στους πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον κατά του δασικού χάρτη. Εισάγεται διαδικασία διπλού ελέγχου των εκτάσεων που υποδείχθηκαν ως τέτοιες περιοχές και προβλέπεται η κατά προτεραιότητα περιβαλλοντική τους διαχείριση με βάση τις συνταγματικές προβλέψεις. Προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, μετά την κατάλληλη επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, το οποίο θα καθορίζει την τελική περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών αυτών.

 12.Τι θα γίνει με τα δασικά αυθαίρετα;

-Ο νέος νόμος για τα δασικά αυθαίρετα προβλέπει:

► Ανάρτηση των δασικών χαρτών από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών της χώρας, των περιοχών που εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση του ευρύτερου δασικού χάρτη, με τα αυθαίρετα που βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και έχουν ιώδες περίγραμμα στο χάρτη.

► Δυνατότητα υποβολής αντίρρησης πρόδηλου σφάλματος από τους ιδιώτες κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.

► Καταγραφή των αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων και χρόνου μεταβολής της δασικής έκτασης.

► Έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων που υποδείχθηκαν από τους δήμους, για να εξεταστούν αν πληρούν τις προϋποθέσεις.

► Έλεγχος των αυθαιρέτων αν κτίστηκαν σε προστατευόμενες περιοχές πριν το χαρακτηρισμό τους π.χ. NATURA, συνθήκης RAMSAR, ή βρίσκονται σε αιγιαλό/ρέμα ή σε κηρυγμένες αναδασωτέες περιοχές.

► Αναστολή της κατεδάφισης των κτιρίων και των συνοδών κατασκευών εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28-72011 σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και στις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις ορεινών περιοχών.

► Δυνατότητα «τακτοποίησης» των δασικών αυθαιρέτων που βρίσκονται εντός του ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΙΩΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, με υπαγωγή στον σχετικό νόμο.

► Ανάκληση των πράξεων κατεδάφισης και λοιπών διοικητικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στα «τακτοποιημένα» αυθαίρετα.

► Αναστολή σε εκκρεμείς ποινικές διώξεις για τα αυθαίρετα που θα υπαχθούν στον νέο νόμο και οριστική παύση διώξεων με την εξόφληση του προβλεπόμενου προστίμου στο νομοσχέδιο.

► Δημιουργία δασικού ισοζυγίου, για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος.

13.Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης;

► Κατάθεση αίτησης υπαγωγής και απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Ελληνικού Κτηματολογίου».

► Καταβολή παραβόλου.

► Υπολογισμός δασικού προστίμου για την υπαγωγή του κτιρίου και όλων των συνοδευτικών κατασκευών, όπως αυτό θα καθοριστεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

► Καταβολή του δασικού προστίμου.

► Έκδοση Πράξης Ολοκλήρωσης, με την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου.

► Βεβαίωση σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας.

14.Πώς θα υπολογίζεται το πρόστιμο;

► Το πρόστιμο θα προσδιορίζεται με έναν μαθηματικό τύπο που θα εξαρτάται από το μέγεθος του αυθαιρέτου, την αξία της δασικής γης, το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα, την αντικειμενική αξία της πλησιέστερης στην κατασκευή ζώνης, την επιφάνεια του κτιρίου (σε τετραγωνικά μέτρα) και την παλαιότητά του.

► Το πρόστιμο θα μειώνεται όταν πρόκειται για αυθαίρετο που είναι πρώτη και μοναδική κατοικία ή όταν πρόκειται για κτίριο εντός ιδιωτικών δασών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων.

► Το πρόστιμο θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.

► Το πρόστιμο θα μειώνεται σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τον επόμενο μήνα της υπαγωγής του αυθαιρέτου

15.Τι θα ισχύσει για το «δασικό» πρόστιμο;

-Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης υποβάλει αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη και στη συνέχεια δικαιωθεί από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τα ποσά που τυχόν έχει καταβάλει ως δόσεις για την εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου θα του επιστραφούν.

16.Ποια δασικά αυθαίρετα δεν θα τακτοποιούνται και θα κατεδαφίζονται;

► Όσα θα βρεθούν σε δάσος ή δασική έκταση εκτός ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ.

► Όσα βρίσκονται σε εθνικούς δρυμούς, υγροβιότοπους της σύμβασης Ramsar, περιοχές δικτύου Natura, προστατευόμενες δασικές περιοχές.

► Όσα κτίρια και οι συνοδές κατασκευές τους βρίσκονται εντός περιοχών ιώδους περιγράμματος, που όμως εμπίπτουν στις ρητά οριζόμενες περιοχές απαγόρευσης δόμησης όπως: αιγιαλό, παραλία, ρέμα, δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κ,λπ.

► Κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κτίρια και συνοδές κατασκευές που κατασκευάζονται μετά τις 28-7-2011 εντός των ιωδών περιγραμμάτων καθώς και εκείνων που έχουν κατασκευαστεί πριν από την ανωτέρω ημερομηνία αλλά δεν έχουν υπαχθεί, για οποιονδήποτε λόγο, σε διατάξεις νόμων περί αναστολής επιβολής κυρώσεων. Επιβάλλονται, επίσης, πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

► Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων, ανακαλούνται δε τα πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης που έχουν επιβληθεί σε περίπτωση διαπίστωσης από τα αρμόδια όργανα της κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας.

17.Τι είναι το δασικό ισοζύγιο;

-Τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται από τα πρόστιμα δασικών αυθαιρέτων θα συγκεντρώνονται σε ειδικό ταμείο και θα χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί από τη δόμηση εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων. Οι δράσεις του δασικού ισοζυγίου θα είναι: δάσωση εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα και εμπλουτισμός δασικών εκτάσεων, κατεδάφιση αυθαίρετων κτιρίων και των συνοδών τους κατασκευών εντός προστατευόμενων δασικών εκτάσεων, χρηματοδότηση μελετών και έργων καθώς και των ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας κ.ά.

18.Τι πρέπει να στείλουν οι κρατικές υπηρεσίες στις Διευθύνσεις Δασών:

1 Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.

2 Αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων.

3.Προεδρικά Διατάγματα χαρακτηρισμού περιοχής ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής.

4.Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης – ρυμοτόμησης και τα διαγράμματα αυτών, των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. 5. Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου.

19.Ποιες αγροτικές εκτάσεις αποχαρακτηρίζονται

ΕΚΤΑΣΕΙΣ που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα με Πράξεις της διοίκησης, που είναι:

■ Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των παραχωρηθέντων κληροτεμαχίων, ιδιοκτησιών που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις για τις οποίες αποδόθηκε αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

■ Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.

■ Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτπματολογικά διαγράμματα.

■ Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή νομάρχη, με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

■ Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.

■ Άδειες του υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.

■ Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημόσιων κτημάτων (ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.

■ Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.

■ Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.

■ Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους.

20. Τι θα συμβεί σε όσους ενώ έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις έχουν υποβάλει αντίρρηση αλλά δεν θα μεριμνήσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναθεώρησης;  

-Δυστυχώς  θα δούνε τα ακίνητα τους να παραμένουν δασικά και τελικά στο Κτηματολόγιο να φαίνονται ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, εάν κατά την υποβολή της αντίρρησής τους δεν περιέχονταν η σωστή τεκμηρίωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν τον μη δασικό χαρακτήρα της έκτασης

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας