ecopress
  Την ενίσχυση της διάδοσης των «Καλών Πρακτικών» μεταξύ των επιχειρήσεων, με θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και τις κοινωνικές... Ολοκληρώθηκε η πλατφόρμα καλών Πρακτικών της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία

 

Την ενίσχυση της διάδοσης των «Καλών Πρακτικών» μεταξύ των επιχειρήσεων, με θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και τις κοινωνικές προεκτάσεις προωθεί το ευρωπαϊκό έργο EU-MERCI, στο οποίο μετέχει το ΚΑΠΕ, εγκαινιάζοντας  την πλατφόρμα καλών Πρακτικών της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία (EIEEP – the European Industrial Energy Efficiency good Practices platform, http://www.eumerci-portal.eu).

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η ομάδα του EU-MERCI ανέλυσε τις «Καλύτερες Πρακτικές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας» που παρείχαν διεθνείς πλατφόρμες και νομοθεσίες και δημιούργησε μια ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη που τις κατατάσσει ανά  φάση της διεργασίας και ανά βιομηχανικό τομέα, καθώς και μια Βάση Δεδομένων, όπου είναι δυνατό να γίνει η έρευνα ανά πεδίο ενδιαφέροντος (όπως το μέγεθος της επιχείρησης, χώρα, χρονιά εφαρμογής, σύστημα αναφοράς κλπ.).

Η EIEEP περιέχει συγκεντρωμένα στοιχεία από πραγματικές εφαρμογές εκατοντάδων έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε πληθώρα βιομηχανικούς τομείς, τα οποία διέθεσαν οι εταίροι του έργου (Αυστρία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο). Χάρη στην EIEEP τα πιο υποσχόμενα και αποτελεσματικά έργα στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να εντοπιστούν και να επαναληφθούν από άλλες επιχειρήσεις.

Από αυτά τα δεδομένα, μαζί με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προτάσεις (BREFs), εξάγονται οι «καλές Πρακτικές», που αντιπροσωπεύουν «μια τεχνική ή μεθοδολογία η οποία, μέσω εμπειρίας και έρευνας, έχει αποδειχτεί εφικτή, αξιόπιστη και ενεργειακά βιώσιμη».   Κάθε «Καλή Πρακτική» περιλαμβάνει την περιγραφή των υιοθετούμενων μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας και τους διάφορους οικονομικούς και ενεργειακούς δείκτες, που είναι χρήσιμοι για την κατανόηση της ενδεχόμενης χρήσης αυτών για μια επιχείρηση με παρόμοια δεδομένη διεργασία.

Οι «Καλές Πρακτικές» έχουν αναγνωριστεί στους τομείς Αλουμινίου, Χημικών, Τσιμέντου, Κεραμικών, Κοκ & Πετρελαίου, Χαλκού, Τροφίμων & Ποτών, Γυαλιού, Σιδήρου & Χάλυβα,  Μηχανημάτων,  Χαρτοπολτού & Χάρτου.

-Το έργο EU-MERCI. Το έργο EU-MERCI Project αποσκοπεί στην προώθηση και διευκόλυνση της υλοποίησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας στην βιομηχανία επιλέγοντας και διαχέοντας τις καλύτερες τεχνολογικές και πολιτικές πρακτικές. Χρηματοδοτούμενο από το Horizon 2020 (Nr. 693845), το EU-MERCI, βασιζόμενο την ανάλυση πραγματικών εφαρμογών, αξιολογεί επίσης την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των διατάξεων που υποστηρίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανία (όπως ορίζεται από το άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/EΕ για τους υποχρεωτικούς μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας).

Οι εταίροι του έργου είναι:

 • Ricerca sul Sistema Energetico, Ιταλία (RSE);
 • JIN Climate and Sustainability, Ολλανδία (JIN);
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ελλάδα (ΚΑΠΕ);
 • Polish National Energy Conservation Agency, Πολωνία (KAPE);
 • Austrian Energy Agency, Αυστρία (AEA);
 • Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, Ιταλία (FIRE);
 • Carbon Trust, ΗΒ (Carbon Trust);
 • Black Sea Energy Research Centre, Βουλγαρία (BSERC);
 • Energy Restructuring Agency, Σλοβενία (ApE);
 • Spread European Safety SPES GEIE (SPES);
 • Centre for the Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania, Ρουμανία (ENERO).

Το EU-MERCI υποστηρίζεται επίσης από πληθώρα οργανισμών (κυβερνητικοί, βιομηχανικοί, περιβαλλοντικοί, ιδρύματα και ενώσεις ενεργειακών καταναλωτών). Ιστοσελίδα: www.eumerci.eu info@eumerci.eu

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας