ecopress
Ο όμιλος AirFrance–KLM, η Total, το Groupe ADP και η  Airbus ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό την απελευθέρωση των αεροπορικών μετακινήσεις από τον... Παρίσι-Μόντρεαλ: πρώτη πτήση μεγάλων αποστάσεων με βιοκαύσιμο

Ο όμιλος AirFranceKLM, η Total, το Groupe ADP και η  Airbus ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό την απελευθέρωση των αεροπορικών μετακινήσεις από τον άνθρακα και πραγματοποίησαν την πρώτη πτήση μεγάλων αποστάσεων με βιοκαύσιμο (Sustainable Aviation Fuel – SAF1) που παράγεται στην Γαλλία. H πτήση της AirFrance AF342 αναχώρησε από το Παρίσι-Charlesde Gaulle, Terminal 2E για το Μόντρεαλ πριν από λίγες ημέρες με τις δεξαμενές καυσίμων του αεροσκάφους εφοδιασμένες για πρώτη φορά με βιοκαύσιμο που παράγεται στις εγκαταστάσεις της Total στη Γαλλία. 

Η πτήση αυτή, όπως ανακοινώθηκε αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη του κοινού στόχου που έχουν θέσει οι τέσσερις οργανισμοί, να απελευθερώσουν τις αεροπορικές μετακινήσεις από τους  ρύπους άνθρακα και να αναπτύξουν μια αλυσίδα εφοδιασμού SAF στη Γαλλία, θεσπίζοντας την γενικότερη χρήση των καυσίμων αυτών στα γαλλικά αεροδρόμια.

Για την χρήση βιοκαυσίμου δεν απαιτούνται τροποποιήσεις στις υποδομές αποθήκευσης και διανομής του, στα αεροσκάφη και τους κινητήρες τους. Η σταδιακή εισαγωγή τους παγκοσμίως θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2 από τις αεροπορικές μεταφορές, σύμφωνα με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Το βιοκαύσιμο που χρησιμοποιήθηκε για αυτή την πτήση δημιουργήθηκε από απόβλητα και κατάλοιπα που προέρχονται από την κυκλική οικονομία. Η Total παρήγαγε το SAF από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια στο LaMède, στο βιοδιυλιστήριο στη Νότια Γαλλία και στο εργοστάσιό της Oudalle κοντά στο LeHavre, χωρίς να χρησιμοποιηθεί καθόλου παρθένο φυτικό έλαιο.

Αυτό το πρώτο 100% γαλλικό βιοκαύσιμο έλαβε πιστοποίηση ISCC-ΕU από το Διεθνές Σύστημα Πιστοποίησης Αειφορίας και Άνθρακα, έναν ανεξάρτητο οργανισμό που εγγυάται την βιωσιμότητα. Το κατά 16% μείγμα σε αυτή την πτήση εξασφάλισε την αποφυγή εκπομπής 20 τόνων CO2.

Αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας την πρώτη βιομηχανική παραγωγή SAF, οι AirFrance-KLM, Total, GroupeADP και Airbus ανοίγουν τον δρόμο για την Γαλλία να οδηγήσει την καινοτομία στη μετάβαση στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Η γαλλική νομοθεσία απαιτεί από τα αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 1% SAF έως το 2022 για όλες τις πτήσεις που ξεκινούν από την Γαλλία, πριν από την ευρωπαϊκή φιλοδοξία που έχει προγραμματιστεί να αυξήσει σταδιακά την χρήση στο 2% έως το 2025 και 5% έως το 2030, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Για να ανταποκριθεί σε αυτή την αλλαγή στη νομοθεσία, η Total θα παράγει επίσης SAF από το 2024 στην πλατφόρμα μηδενικών αργών Grandpuitsπου βρίσκεται κοντά στο Παρίσι.

Η συγκεκριμένη πτήση απεικονίζει επίσης τη συνέργεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην αεροπορία, δηλαδή, βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, αεροσκάφη τελευταίας γενιάς και ηλεκτροδότηση των επίγειων λειτουργιών. Το Airbus A350 που χρησιμοποιήθηκε για την πτήση καταναλώνει 25% λιγότερα καύσιμα από το προηγούμενο μοντέλο. Επιπλέον, το αεροσκάφος συντηρήθηκε από το πρώτο 100% ηλεκτρικό φορτηγό ανεφοδιασμού, που αναπτύχθηκε στη Γαλλία με πλήρη τεχνογνωσία και όλος ο εξοπλισμός υποστήριξης εδάφους που χρησιμοποίησε η Air France ήταν ηλεκτρικός.

Οόμιλος AirFrance-KLM είναι πρωτοπόρος στη δοκιμή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Η KLM έκανε την πρώτη της πτήση με βιοκαύσιμα το 2009. Έκτοτε, ο όμιλος έχει πολλαπλασιάσει τον αριθμό των καινοτόμων προγραμμάτων. Μεταξύ του 2014 και του 2016, για παράδειγμα, πραγματοποίησε 78 πτήσεις της AirFranceχρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό καυσίμων που περιέχει 10% βιοκαύσιμου σε συνεργασία με μια θυγατρική της Total. Αυτές οι δοκιμές έδειξαν ότι η χρήση του SAF δεν επηρέασε την αξιοπιστία των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Η AirFrance-KLM σκοπεύει να ενισχύσει την ηγετική της θέση σε ότι αφορά στα βιοκαύσιμα τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην έρευνα για τις μελλοντικές γενιές αεροσκαφών.

Εκτός από αυτήν την πτήση, η Airbus διεξάγει διάφορες σειρές δοκιμών για να πιστοποιήσει τους αερομεταφορείς που πρόκειται να πετάξουν με 100% SAF τις επόμενες δεκαετίες. Η Airbus έχει επίσης εγκαταστήσει σταθμούς ανεφοδιασμού SAF στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις παραγωγής, καθώς και για τις παραδόσεις αεροσκαφών. Αυτές οι εγκαταστάσεις συμβάλλουν στη φιλοδοξία της Airbus να απελευθερώσει από άνθρακα όλες τις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

Για αυτήν την πρώτη πτήση, ο BenjaminSmith, Διευθύνων Σύμβουλος της AirFrance-KLM, δήλωσε: «Για πολλά χρόνια, ο Όμιλος AirFrance-KLM έχει δεσμευτεί να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Μαζί με την ανανέωση του στόλου μας, τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα αποτελούν το δικό μας κύριο μέσο μείωσης των εκπομπών CO2 μεσοπρόθεσμα ανά επιβάτη / χιλιόμετρο κατά το ήμισυ έως το 2030. Αυτές οι δύο δράσεις είναι επομένως σημαντικές στην στρατηγική μας, παράλληλα με τις οικολογικές πτήσεις και την επίτευξηουδέτερων εκπομπών άνθρακα στις επίγειες επιχειρήσεις. Η Γαλλία έχει σήμερα την ευκαιρία να τοποθετηθεί ως ηγέτης στην παραγωγή και χρήση βιώσιμων καυσίμων και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεισφέρουμε σε αυτό με τους εταίρους μας. Η υποστήριξη της ανάδειξης ενός οικονομικά βιώσιμου κλάδου βιοκαυσίμων στη γαλλική αεροπορία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα και τον όμιλο”.

Ο PatrickPouyanné, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Total, δήλωσε: «Η ανάπτυξη των βιοκαυσίμων είναι μέρος της ευρείας ενεργειακής στρατηγικής της Total για την απελευθέρωση της βιομηχανίας μεταφορών από τον άνθρακα. Μετά την επιτυχή έναρξη της παραγωγής βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων στις εγκαταστάσεις μας στη Γαλλία τον περασμένο Μάρτιο, συνεχίζουμε να προσαρμόζουμε τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μας για να προετοιμαζόμαστε για την αυξανόμενη ζήτηση από την αεροπορική βιομηχανία την επόμενη δεκαετία. Μειώνοντας άμεσα τα ποσοστά άνθρακα στα προϊόντα ενέργειας που χρησιμοποιούν οι πελάτες αυτής της βιομηχανίας, εργαζόμαστε ουσιαστικά μαζί τους για να επιτύχουμε τη φιλοδοξία μας να φτάσουμε στο μηδέν έως το 2050, μαζί με την κοινωνία”.

Ο AugustindeRomanet, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του GroupeADP, τόνισε: “Αυτή η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Παρίσι-CharlesdeGaulleσυμβολίζει της φιλοδοξία όλων μας να απελευθερώσουμε τις αεροπορικές μεταφορές από τις εκπομπές άνθρακα χρησιμοποιώντας νέα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα στα αεροσκάφη. Η Ευρώπη στοχεύει σε μηδενικέςεκπομπές έως το 2050, και είμαστε πρόθυμοι, ως διαχειριστές του αεροδρομίου,  να υποστηρίξουμε αυτήν την μετάβαση σε ότι αφορά στην ενέργεια, και να ξεκινήσουμε, χωρίς καθυστέρηση, στην πορεία του μετασχηματισμού της διαδικασίας λειτουργίας και των υποδομών μας”.

Και ο GuillaumeFaury, Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus πρόσθεσε: «Τα βιώσιμα καύσιμα είναι ένας σημαντικός μοχλός για την επίτευξη των στόχων μας σε ότι αφορά στην απελευθέρωση από τον άνθρακα στον τομέα των αερομεταφορών, και η Airbus υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη χρήση τους σε εμπορικές πτήσεις. Απαιτείται συντονισμένη δράση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αύξηση του μεριδίου αυτών των βιώσιμων καυσίμων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σήμερα σε έως και το 50% των αεροσκαφών μας, χωρίς καμία τροποποίηση ή λειτουργικό αντίκτυπο, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα”.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας