ecopress
Με προϋπολογισμό 1,6  δις  το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027 αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα μέσα στην Ανοιξη.... Νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2077: ποιες δράσεις θα χρηματοδοτήσει

Με προϋπολογισμό 1,6  δις  το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027 αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα μέσα στην Ανοιξη. Ποιοι είναι οι άξονες χρηματοδότησης και ποια τα επτά πεδία των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Ποιό είναι το ύψος των πόρων με τους οποίους θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα και τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας  Όλη η ακτινογραφία του ΠΕΠ Αττικής.

Μέσα στο δίμηνο Μαρτίου –Απριλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του νέου  Περιφερειακού Προγράμματος της Αττικής για την περίοδο 2021-2027 , το  οποίο έχει υποβληθεί από τη διαχειριστική αρχής της Περιφέρειας προς τις αρμόδιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι βασικοί στόχοι

Επτά στόχους έρχεται να υπηρετήσει το νέο ΠΕΠ Αττικής για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027,  στηρίζοντας επιχειρηματικότητα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και διοχετεύοντας πόρους σε κρίσιμα έργα υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και απορροής ομβρίων υδάτων. Ειδικότερα στους επτά βασικούς στόχους περιγράφονται τα εξής:

 • Η Προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με αιχμή την περιφερειακή στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά και το Λυσιατρείο στην Ιερά οδό, το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε σε εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς
 • Η Ανάδειξη των ωφελειών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση,
 • Η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και απορροής ομβρίων υδάτων εντός του αστικού ιστού και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.
 • Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και ενεργοβόρες υποδομές.
 • Η Προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, μέσω της αξιοποίησης καινοτομιών
 • Η ενίσχυση του συστήματος υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Η Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής σε επιλεγμένες χωρικές ενότητες για την αποκατάσταση του παραγωγικού ιστού και την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Πως θα μοιραστεί η χρηματοδότηση

Οι πέντε βασικοί άξονες χρηματοδότησης των δράσεων του Νέου ΠΕΠ Αττικής 2021 στους οποίους θα διοχετευτούν πόροι ύψους 1,6 δις είναι οι εξής:

 • 200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας
  • 350 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
  • 150 εκ. ευρώ για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
  • 600 εκ. ευρώ για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
  • 300 εκ. ευρώ για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Δηλώσεις

Στον κύκλο των τεχνικών συναντήσεων για την παρουσίαση του Προγράμματος «Αττική 2021-2027»  που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα με τους εκπροσώπους της Ε.Ε, συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, εκπρόσωποι των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, εξέφρασε  τη βούληση της διοίκησης της Περιφέρειας να δώσει έμφαση στη μέγιστη αξιοποίηση των Κοινοτικών κονδυλίων τόσο σε επίπεδο απορρόφησης αλλά κυρίως σε επίπεδο αποδοτικότητας, εξέφρασε στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια των διήμερων διαπραγματεύσεων επί του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της Αττικής για την περίοδο 2021-2027, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί την Άνοιξη του 2022. Συγκεκριμένα ο κ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει και να προσδιορίσει το όραμα της διοίκησης της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο, τονίζοντας παράλληλα το γεγονός ότι η ενίσχυση μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, αποτελεί διαχρονικά ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Περιφέρειας:  «Θα αξιοποιήσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους κοινοτικούς πόρους υπέρ της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής» τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας πως ο τρόπος που υλοποιείται το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής υπηρετεί το συνολικό εθνικό σχεδιασμό για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας,  με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Είναι η δική μας συμβολή, σε μια ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική προσπάθεια, που θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και υπηρετεί τις ευρωπαϊκές αρχές κι αξίες, το ευρωπαϊκό μοντέλο ζωής.Χωρίς χρονοτριβές και με σχέδιο, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μας σε όλα τα επίπεδα» σημείωσε..

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ε

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο ο κ. Carsten Rasmounsen, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής όσο και ο κ. Patrick Paquet, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, αναφέρθηκαν με ιδιαίτερα θερμά λόγια στο υπό έγκριση περιφερειακό πρόγραμμα που υποβλήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, καθώς και στην μέχρι σήμερα συνεργασία με τις Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές, κάνοντας λόγο για ένα σχέδιο πλήρες, δομημένο και απολύτως ισορροπημένο.Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στις δράσεις με κοινωνικό πρόσημο αλλά και στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της καινοτομίας και τόνισαν, επικαλούμενοι και τους ρυθμούς απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων, πως η Περιφέρεια Αττικής είναι αποτελεσματική και αποτελεί πρότυπο καλών πρακτικών στην Ευρώπη.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας