ecopress
Με αυξημένες αρμοδιότητες και αμοιβή 55.572 ευρώ ετησίως, για την περίοδο 2022-25 πιάνει δουλεία ο «Συντονιστής του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας», με ευθύνη να... Πιάνει δουλειά ο εθνικός συντονιστής πολεοδομικού σχεδιασμού

Με αυξημένες αρμοδιότητες και αμοιβή 55.572 ευρώ ετησίως, για την περίοδο 2022-25 πιάνει δουλεία ο «Συντονιστής του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας», με ευθύνη να προωθηθούν τα πολεοδομικά έργα και προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους άνω του 1 δις ευρώ.

sxedio

Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα, στη θέση του «Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας» διορίζεται ο Γεώργιος Γκανασούλης, «Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».  Πρόκειται για  ανώτατο υπάλληλο του ΥΠΕΝ, ο οποίος έχει διακριθεί κατά την υπηρεσιακή σταδιοδρομία του, γνωρίζει τα θέματα και την λειτουργία του υπουργείου και της διοίκησης και διατηρεί ενεργή σχέση, συνδράμοντας στο έργο του υπουργείου και εκπροσωπώντας το ΥΠΕΝ σε θεσμικά όργανα, όπως ως μέλος του  Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

O Γεώργιος Γκανασούλης,  «Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διορίζεται  στη νέα θέση του «Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας»

Με κλειστό χρονοδιάγραμμα εντός της πενταετίας 2021-25, ώστε να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και να μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός από δαπάνες ανολοκλήρωτων έργων, στο βασικό έργο  του «Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας» είναι να προχωρήσει τις διαδικασίες ανάθεσης και να διασφαλίσει την ολοκλήρωση των μελετών και των έργων για τα προγράμματα:

  • εκπόνησης τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων,
  • οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων,
  • δημιουργίας των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης,
  • αναγνώρισης οδών.

Στην απόφαση διορισμού που υπογράφει ο ΥΠΕΝ προβλέπεται ότι η  θητεία του Γεώργιου Γκανασούλη διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έργο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, δηλαδή έως το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα χρηματοδοτούμενα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η θητεία του Συντονιστή δύναται να λήξει και πριν την ολοκλήρωση του έργου.

Οι αμοιβές

Για τις αμοιβές του «Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας» προβλέπεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ύψος των αμοιβών  ορίζεται με απόφαση  του ΥΠΕΝ, η οποία εκδόθηκε στις 10/05/2021 από τον υπηρεσιακό γραμματέα του υπουργείου Νικόλαο Μιχαλόπουλο και ανέρχεται σε 276.372,00 € για την περίοδο 2022-2025.

Συγκεκριμένα η απόφαση αφορά στην «έγκρισή για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ύψους διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (276.372,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Ειδικό Φορέα 1031-203-0000000 «Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος» και στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2130102001 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά » και 2190301002 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά», οικονομικών ετών 2022,2023, 2024 & 2025 για την κάλυψη δαπάνης για τον διορισμό Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας, υπαγόμενου στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 14 του Ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έργο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4759/2020, το οποίο υπολογίζεται, για τις ανάγκες της παρούσης, σύμφωνα με το χρονικό όριο λήξης του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Σχεδίου , ήτοι μέχρι 31.12.2025»

Σύμφωνα με την απόφαση η αμοιβή του  «Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας» κατανέμεται ως εξής:

Ειδικός

Φορέας

(ΕΦ)

Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων ΕΤΟΣ 2022 ΕΤΟΣ 2023 ΕΤΟΣ 2024 ΕΤΟΣ 2025
1031­

203­

0000000

2130102001

«Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά»

55.572,00 55.572,00 55.572,00 55.572,00
2190301002

«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά»

13.521,00 13.521,00 13.521,00 13.521,00

Οι αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τον πολεοδομικό χωροταξικό νόμο 4759/2020 με βάση τον οποίο συστήθηκε η θέση Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας, ο οποίος υπάγεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός εάν οι σχετικές αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβασθεί σε Υφυπουργό, οι αρμοδιότητες του αφορούν σε:

-κατάρτιση των Προγραμμάτων εκπόνησης τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, προγράμματα Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης, προγράμματα αναγνώρισης οδών, τα οποία εγκρίνονται με απόφαση υπουργού.

-κατάρτιση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων.

Ο Συντονιστής συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και με κάθε υπηρεσία του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου του, οι οποίες υποχρεούνται να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συντονιστή συστήνεται Τεχνική Γραμματεία. Έργο της Τεχνικής Γραμματείας είναι η υποστήριξη του Συντονιστή στην υλοποίηση του έργου του. Τα μέλη της Τεχνικής Γραμματείας διατίθενται σε αυτήν από υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από αίτημα του Συντονιστή. Η διάρκεια της διάθεσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα και κατά το διάστημα αυτό τα στελέχη διατηρούν την αρχική τους θέση. Για την εκτέλεση του έργου της, η Τεχνική Γραμματεία υποστηρίζεται διοικητικά και υλικοτεχνικά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του Συντονιστή, το οποίο απευθύνεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος υποχρεούται να το εγκρίνει.

Προς υποστήριξη του έργου του ο Συντονιστής δύναται να συστήνει και να συγκροτεί με απόφασή του άμισθες ομάδες εργασίας ή επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και να ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ως μέλη των ομάδων ή των επιτροπών μπορούν να ορίζονται επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες με εμπειρία ή ειδικές γνώσεις συναφείς με τα ανωτέρω θέματα. Ειδικά στην περίπτωση υποψηφίων μελών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή μετακλητοί συνεργάτες, προηγείται πρόταση στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η αναθέτουσα αρχή εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών για την εκπόνηση των προγραμμάτων της  αρμοδιότητας του Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και παραλαβής των μελετών, τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ως αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος μεριμνούν για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων προς την αναθέτουσα αρχή για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον απαιτηθεί, και τη συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορούν στη στελέχωση, οργάνωση και τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Γραμματείας, καθώς και την εν γένει διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συντονιστή.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας