ecopress
Λύση για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες που κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα ακίνητα τους και να περιέλθουν στο δημόσιο, επειδή έχουν καταγραφεί  ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»... ΠΟΜΙΔΑ: Καμπανάκι για χιλιάδες ιδιοκτήτες που χάνουν τα ακίνητα τους

Λύση για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες που κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα ακίνητα τους και να περιέλθουν στο δημόσιο, επειδή έχουν καταγραφεί  ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Κτηματολόγιο και παράλληλα λύση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, που επίσης κινδυνεύουν να πληρώσουν βαριά πρόστιμα ή και να χάσουν την περιουσία τους, λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων στους δασικούς χάρτες ζητά η ΠΟΜΙΔΑ, με επιστολή της προς το ΥΠΕΝ

Επιστολή

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς το ΥΠΕΝ έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ κο Γιώργο Σταθάκη
Τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κο Γιώργο Δημαρά
Τον Πρόεδρο του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» Καθηγητή κο Βύρωνα Νάκο.
Ενταύθα
Αθήνα, 6.12.2018
ΘΕΜΑ:  1. Παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό
Κτηματολόγιο &
2. Άμεση επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων
της χώρας.

Αξιότιμοι κύριοι
1. Σε 111 περιοχές της χώρας μας λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός
Δεκεμβρίου η προθεσμία άσκησης αγωγής των ιδιοκτητών των ακινήτων που
φαίνονται στο Κτηματολόγιο ως “ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ” επειδή αυτοί είτε δεν τα δήλωσαν για οποιοδήποτε -συχνά ανυπαίτιο- λόγο, είτε τα δήλωσαν με σοβαρά
σφάλματα, προκειμένου τα ακίνητα αυτά να μην περιέλθουν αυτόματα στο
Ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για τα ακίνητα σε 111 πόλεις και περιοχές της
χώρας, στις οποίες συμπληρώνονται 14 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας των αντίστοιχων κτηματολογικών γραφείων, προθεσμία στην οποία
χάνεται οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και συνεπώς και το ίδιο
το ακίνητο, αφού οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές και παράγουν
αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο. Αυτό θα
ακολουθήσει σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα όλα τα αδήλωτα και
«αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα να περιέλθουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η μη παράταση της προθεσμίας αυτής έως τουλάχιστον την 20ετία της έκτακτης
χρησικτησίας του Αστικού Κώδικα, με αποτέλεσμα την αυτόματη «δήμευση» της
ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας εκείνων που για οποιοδήποτε λόγο δεν
συμμετείχαν σε μια διοικητική διαδικασία καταγραφής της, έχει σαφέστατα
αντισυνταγματικό χαρακτήρα, εν όψει και του ότι ενώ η σχετική νομοθεσία
προβλέπει αποζημίωση των ιδιοκτητών που θα χάσουν την περιουσία τους από τη
διαδικασία αυτή, στον προϋπολογισμό του κράτους  δεν προβλέπεται κανένα
σχετικό κονδύλι, πράγμα που σημαίνει ότι πρακτικά δεν υφίσταται ούτε η
δυνατότητα αποζημίωσης!
Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών
μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κτηματολογικού
Γραφείου, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Αστικό Κώδικα που προβλέπει απώλεια
κυριότητας λόγω 20ετούς «έκτακτης χρησικτησίας».
2. Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες του Δημοσίου δηλώνουν στο Κτηματολόγιο
και διεκδικούν ένα τεράστιο αριθμό ιδιωτικών ακινήτων σε όλη τη χώρα ως
δημοσίων εκτάσεων, κυρίως λόγω δήθεν δασικού χαρακτήρα, οπότε ο πολίτης
αναγκάζεται προς αντίκρουση των ισχυρισμών του Δημοσίου να αναζητήσει και να
επικαλεσθεί μεταγραμμένα συμβόλαια αναγόμενα τουλάχιστον στο έτος 1885, με
αποτέλεσμα ιδιώτες και υπηρεσίες να εμπλέκονται σε πολύχρονους δικαστικούς
αγώνες που οδηγούν στην αδυναμία κατάρτισης Κτηματολογίου!
Γι΄αυτό η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να επιλύσετε άμεσα την από ετών σοβαρότατη εκκρεμότητα
του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας,
θεσμοθετώντας και στα ακίνητα αυτά ρύθμιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να
διεκδικεί περιουσιακά δικαιώματα επί εκτός σχεδίου ακινήτων που οι ιδιώτες
νέμονται καλόπιστα, με παρόμοιες προϋποθέσεις, με αυτές που θέτει ο
3127/2003, για τα εντός σχεδίου ακίνητα.
Είναι σαφές ότι η μη παράταση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών και
η μέχρι σήμερα μη επίλυση του ιδιοκτησιακού των εκτός σχεδίου ακινήτων
παραβιάζουν τις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιωτικής
ακίνητης περιουσίας, και μετατρέπουν το Κτηματολόγιο σε εργαλείο δήμευσης
της περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων πολιτών!
Ο Πρόεδρος

Στράτος Ι. Παραδιάς

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας