ecopress
Της Γραμματής Μπακλατσή, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού, baklatsi@yahoo.gr  Το θέμα των Δασικών Χαρτών πραγματικά αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για πολλούς ιδιοκτήτες κι αυτό γιατί οι... Πως θα βγάλετε το μη δασικό ακίνητο σας από το Δασικό Xάρτη

Της Γραμματής Μπακλατσή, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού,

baklatsi@yahoo.gr 

Το θέμα των Δασικών Χαρτών πραγματικά αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για πολλούς ιδιοκτήτες κι αυτό γιατί οι διευθύνσεις Δασών δήλωσαν με υπερβάλλοντα  ζήλο  πολλές εκτάσεις ότι είναι δασικές και εμμέσως ότι ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Δεν  αναφερόμαστε σε καμία περίπτωση σε καταπατητές,  οι οποίοι θα πρέπει να αποβληθούν άμεσα, αλλά σε αγροτεμάχια που μεταβιβάζονται τα τελευταία 60 και 100 χρόνια, πληρώνουν φόρους και ΕΝΦΙΑ  ή σε αγρούς που παραμελήθηκαν και φύτρωσε βλάστηση.

Ακόμα και εκτάσεις, που έχουν νόμιμα κτίσματα  χαρακτηρίζονται δασικά και κινδυνεύουν  να γκρεμιστούν. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την ανάρτηση του Κτηματολογίου στο Πήλιο, περίπου  9000  δικαιώματα ιδιωτών  διεκδικούνται από το Δημόσιο.

Ευτυχώς το κράτος κατάλαβε ότι πρέπει να  γίνουν διορθώσεις και να αφαιρεθούν αυτές οι εκτάσεις από το δασικό χάρτη, δίνοντας μια ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να ξεμπλοκάρουν τις ιδιοκτησίες τους και να πάψουν να ταλαιπωρούνται.

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 έληξε η προθεσμίαπου έδωσε η κυβέρνηση στις Δασικές Υπηρεσίες για να διορθώσουν αυτεπάγγελτα λάθη και παραλείψεις στους δασικούς χάρτες, προκειμένου οι νέοι αναμορφωμένοι χάρτες να αναρτηθούν στις αρχές Δεκεμβρίου και οι πολίτες να κάνουν τις αντιρρήσεις τους.

Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, δεδομένου ότι πρόσφατα με την υπ΄ αριθμ. Α. Π.: 113426/5516/25-11-2020 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινιστικές οδηγίες, μετά από σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα ποια κτίσματα και οι απαιτούμενες εκτάσεις τους θεωρούνται νόμιμα και θα πρέπει να εξαιρεθούν της δασικής νομοθεσίας και επομένως να παραλειφθούν αυτές οι εκτάσεις από τους δασικούς χάρτες, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των ιδιοκτητών τους.

Γι΄ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση στην αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών, προκειμένου να επανεξετασθούν οι υποθέσεις με τα νέα δεδομένα της εγκυκλίου.

Ποια κτίσματα «σώζονται» και οι εκτάσεις τους αφαιρούνται από τον δασικό χάρτη;

Κτίσματα για τα οποία έχουν εκδοθεί νόμιμες οικοδομικές άδειες από την Πολεοδομία, Χωροφυλακή ή την Αστυνομία.

Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας φακέλου οικοδομικής αδείας;

Σε αυτήν τη περίπτωση η επικαλούμενη οικοδομική άδεια θα λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (πρώην Πολεοδομία), στην οποία θα βεβαιώνεται ο αριθμός, το έτος έκδοσης της αδείας και η απώλεια του φακέλου αυτής (εξυπακούεται ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά προσκομίζονται όπως θεσμικά προβλέπεται).

Ποιες εκτάσεις για τις οποίες εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες, χωρίς όμως να έχουν υλοποιηθεί, αποχαρακτηρίζονται από δασικές εκτάσεις;

Αποχαρακτηρίζονται εκτάσεις των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά το 1975 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί «ακόμη και αν δεν έχουν υλοποιηθεί».

Γίνονται δεκτές οι δημοτικές/κοινοτικές άδειες που αφορούσαν σε άδειες περίφραξης;

Οχι. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου, άδειες που έχουν εκδοθεί από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές για δομικές εργασίες μικρής κλίμακας (περιφράξεις, περιτοιχίσεις, επισκευές ή εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αποθήκες).

Οι οικοδομικές άδειες για περιτοίχιση απο την πολεοδομία γίνονται δεκτές;

Οχι. Δεν γίνονται δεκτές και οι οικοδομικές άδειες περιτοίχισης, που εκδόθηκαν προ και μετά του έτους 1975 από την πολεοδομία.

Πόση έκταση γύρω από το κτίσμα θεωρείται αναγκαία και αποχαρακτηρίζεται;

Εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία η αναγκαία επιφάνεια, δηλαδή εκείνη που αντιστοιχεί στα εγκεκριμένα μεγέθη δόμησης και κάλυψης της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας.

Η οικοδομική άδεια πρέπει να αφορά μόνο σε κατοικία;

Εξαρτάται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Α. Για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν το έτος 1975, αφορά σε εκτός κατοικίας και άλλες χρήσεις π.χ. αποθήκη, ξενοδοχείο κλπ.

Β. Για όσες άδειες εκδόθηκαν μετά το 1975, αφορά σε οικοδομικές άδειες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ και όχι και για άλλες χρήσεις.

Γίνεται δεκτή οικοδομική άδεια, που εκδόθηκε σε χαρακτηρισμένη ως χορτολιβαδική έκταση;

Ναι. Σε περίπτωση όμως, που δεν προκύπτει η ύπαρξη εμπράγματου δικαιώματος του Δημοσίου επ’ αυτής.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι σε περίπτωση έκδοσης πολιτικών αποφάσεων με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα η κυριότητα του Δημοσίου επί χορτολιβαδικών εκτάσεων πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την Πολιτική Δικονομία μέτρα για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών.

Τι ισχύει με τις σταβλικές εγκαταστάσεις σε παραχωρούμενες δασικές εκτάσεις;

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου, οι σταβλικές εγκαταστάσεις που επετράπησαν από το δασαρχείο σε δασικού χαρακτήρα έκταση, γιατί υπάγονται σε άλλες ειδικές διατάξεις του δασικού νόμου. 

Τι γίνεται με τα κτίσματα, που κτίστηκαν προ του έτους 1955;

Εξαιρείται της δασικής νομοθεσίας μόνο το υφιστάμενο προ του ‘55 κτίσμα και όχι όλη η έκταση που το περιβάλλει.

Τι γίνεται με τις οικοδομικές άδειες, που εκδόθηκαν αρχικά σε περιοχές εντός οικισμού και στη συνέχεια κατέπεσαν τα όρια με δικαστικές αποφάσεις και σήμερα θεωρούνται εκτός σχεδίου και φέρουν δασική βλάστηση;

Επειδή ο διοικούμενος δεν ευθύνεται για το λάθος της Διοίκησης, θεωρείται νόμιμη η οικοδομική άδεια και εξαιρείται της δασικής νομοθεσίας η αναγκαία έκταση για την εφαρμογή της οικοδομικής αδείας.

Τι ισχύει για κληροτεμάχιο με οικοδομική άδεια;

Εξαιρείται της δασικής νομοθεσίας η αναγκαία επιφάνεια για την εφαρμογή της αδείας, υπό τον όρο πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται από τον νόμο.

Επίσης κληροτεμάχιο, χαρακτηρισμένο ως δασικό με Πράξη Χαρακτηρισμού (απόδοση στο δασικό χάρτη ως ΠΔ) και με οικοδομική άδεια εφόσον η άδεια αυτή είναι προ του 1975 τότε η αναγκαία επιφάνεια εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις νεότερες μετά το έτος 1975 οικοδομικές άδειες. Ωστόσο σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ και με βάση το ενιαίο της Διοίκησης, εφόσον το κτίσμα έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια, η οποία δεν έχει ανακληθεί και δεν έχει ακυρωθεί, δεν δύναται να κατεδαφιστεί, κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.

Τι γίνεται με τις οικοδομικές άδειες επί εκτάσεων, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει αμετάκλητα κριθεί δικαστικά υπέρ του Δημοσίου;

Σε αυτήν την περίπτωση τυχόν εξαίρεση της αναγκαίας έκτασης από τη δασική νομοθεσία, κατ’ επίκληση της αδείας, δεν ασκεί επιρροή επί του δημόσιου χαρακτήρα αυτής, καθόσον η κρίση του πολιτικού δικαστηρίου περί του δασικού χαρακτήρα είναι παρεμπίπτουσα.

Οι άδειες, που εξέδωσε η Αστυνομία, είναι νόμιμες;

Θεωρούνται νόμιμες όσες εκδόθηκαν από τους οικείους Σταθμούς Χωροφυλακής/Αστυνομικά Τμήματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έχω σπίτι με νόμιμη οικοδομική άδεια, όμως έκτισα και αυθαίρετα, τα οποία τακτοποίησα. Αυτή η έκταση θα αποχαρακτηριστεί;

Κατασκευές καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής αδείας, εάν βρίσκονται στην αναγκαία έκταση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής αδείας, τότε εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία. Άλλως, εάν δηλαδή βρίσκονται εκτός της αναγκαίας επιφάνειας, σε έκταση δασικού χαρακτήρα δεν μπορούν να τακτοποιηθούν πολεοδομικά.

Εξαιρούνται τα αυθαίρετα που νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο 1337/83 (νόμος Τρίτση) και άλλους νόμους αυθαιρέτων;

Οχι. Οι δασικές εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα, που εξαιρέθηκαν από την κατεδάφιση μετά το 1975, κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων των νόμων 720/1977, 1337/1983, 1577/1985, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/17 δεν αποχαρακτηρίζονται, διότι όλοι αναφέρουν ότι τα κτίσματα δεν πρέπει να βρίσκονται εντός δασικής έκτασης.

Τι πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες, όταν υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια σε έκταση που φαίνεται δασική;

Α) Για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν προ του έτους 1975 υποβάλλονται:

► Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

► Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής της.

Β) Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν τις 25-11-2011, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:

► Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.

► Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

► Αποτύπωση της απαιτούμενης επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση επ’ αυτού για τα όρια αρτιότητας κατά το χρόνο έκδοσής τους.

“Ταχυδρόμος Μαγνησίας”

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας