Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Έργα εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών σε κτίρια του Δημοσίου με κοινωνικό χαρακτήρα (σχολεία, πανεπιστήμια, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, βιβλιοθήκες, δίκτυα... «Πρασινίζουν» κτίρια του Δημοσίου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών σε κτίρια του Δημοσίου με κοινωνικό χαρακτήρα (σχολεία, πανεπιστήμια, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, βιβλιοθήκες, δίκτυα μεταφορών, αντλιοστάσια, κολυμβητήρια, οποιοδήποτε δημόσιο κτήριο/υποδομή που είναι προσβάσιμη από την κοινωνία) θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αρμόδιος για Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ, Ιωάννης Τσακίρης ενώ αναμένεται από το ΚΑΠΕ, που ορίστηκε ως συντονιστής του προγράμματος, η προκήρυξη.

Σύμφωνα με την απόφαση η χρηματοδότηση θα καλυφθεί κατά 75% (€ 7.500.000) από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014- 2021 και κατά 25% (€ 2.500.000) από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι στόχοι των επενδύσεων περιλαμβάνουν ενδεικτικά: μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 2.250 τον., εξοικονόμηση ενέργειας μεγέθους 1900 MWh / έτος, αύξηση της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας κατά 1250 MWh / έτος, μείωση της ενεργειακής δαπάνης κατά 250.000 ευρώ / έτος, διάχυση της ωφέλειας σε 33.200 άτομα, εγκατάσταση 0,95 MW ΑΠΕ στα κτίρια.

Σύμφωνα με το ΚΑΠΕ, το πρόγραμμα συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών πράξεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στη χώρα μας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων της.  Επίσης, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών με τις Δότριες Χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) στο χώρο των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Απώτερος στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία, την εξοικείωση των κατοίκων με τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι φορείς θα ενημερωθούν τους επόμενους μήνες με δράσεις και εκδηλώσεις αφότου δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση του προγράμματος από το ΚΑΠΕ.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας