Του Αργύρη Δεμερτζή/ Τέσσερα  νέα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, συνολικού ύψους 155 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενίσχυσης του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων και εφαρμογές... Προκηρύσσονται τέσσερα νέα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Τέσσερα  νέα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, συνολικού ύψους 155 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενίσχυσης του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων και εφαρμογές Τηλεθέρμανσης προκηρύσσει άμεσα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Σύμφωνα με πληροφορίες του ecopressαπό το ΥΠΕΝ, ο προγραμματισμός των προκηρύξεων των νέων προγραμμάτων έχει ως εξής:

Άμεσα εντός του Μαρτίου 2019 προκηρύσσονται δύο νέα προγράμματα, τα οποία είναι:

 •  Το πρόγραμμα  «βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων Επιχειρήσεων», ύψους 70εκ ευρώ για επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών. Και
 • Το «αξιοποίηση ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών αναγκών, ύψους 35 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Σε φάση τελικής κατάρτισης είναι και θα ακολουθήσει η προκήρυξη εντός του Απριλίου 2019 δύο ακόμη προγράμματα, για  τα οποία το ύψος της επιδότησης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα έργα και τις παρεμβάσεις, που θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους. Τα δύο αυτά προγράμματα είναι:

 • Το πρόγραμμα «ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» ύψους 25 εκατ. ευρώ. Και
 • Το πρόγραμμα «προώθηση Συστημάτων Αποδοτικής Τηλεθέρμανσης» επίσης ύψους 25 εκατ.  ευρώ.

Η ταυτότητα των προγραμμάτων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ, τα βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων υπό προκήρυξη νέων προγραμμάτων έχουν ως εξής:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων Επιχειρήσεων  

 • 70εκ € Δημόσια Δαπάνη
 • Επιλέξιμες Δράσεις για:
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών
  • Ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας
  • την αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται τόσο για χρήση ψύξης / θέρμανσης χώρων όσο και για την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κλπ.).
  • την αντικατάσταση κινητήρων και αντλιών με νέους ενεργειακά αποδοτικότερους μεταβλητών στροφών.
  • Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακών Συμβούλων, Ενεργειακών Ελέγχων, Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Οι παρεμβάσεις στα κτίρια θα πρέπει να ξεπερνούν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης

Αξιοποίηση ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών αναγκών (μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

 • 35εκ € Δημόσια Δαπάνη
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός έως 1 εκατ. €.
  • Υλοποίηση με ΓΑΚ οπότε τα ποσοστά επιχορήγησης καθορίζονται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
 • Επιλέξιμες Δράσεις για
  • Εγκαταστάσεις νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης με σύστημα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (δηλαδή με χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιακής και λοιπών πηγών που θεωρούνται ΑΠΕ)
  • Εγκαταστάσεις συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, για ιδιοκατανάλωση, με χρήση ΑΠΕ
  • Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακών Συμβούλων, εκπόνηση μελετών.

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων

 • 25εκ € Δημόσια Δαπάνη
 • Ενδεικτικοί Δικαιούχοι
  • Ενεργειακές Κοινότητες που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας του άρθρου 4 του Ν. 4513/2018.
  • Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018 και που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης  της δράσης
 • Έμφαση σε έργα ΑΠΕ.

Προώθηση Συστημάτων Αποδοτικής Τηλεθέρμανσης

 • 25εκ € Δημόσια Δαπάνη
 • Στόχος της δράσης είναι η εγκατάσταση ολοκληρωμένων Συστημάτων Αποδοτικής Τηλεθέρμανσης κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του νόμου 4342/2015 καθώς και συστημάτων-υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ενδεικτικοί Δικαιούχοι
  • Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Ενεργειακές Κοινότητες, Φορείς Διαχείρισης Βιομηχανικών Πάρκων.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 1 έως 7 εκατ. €.
  • Υλοποίηση με ΓΑΚ οπότε τα ποσοστά επιχορήγησης καθορίζονται από το μέγεθος της επιχείρησης , τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και το είδος της επένδυσης (τηλεθέρμανση – εφοδιαστική αλυσίδα).

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας