Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ,  κ α λ ε ί  τα Μέλη του ΤΕΕ που επιθυμούν να στελεχώσουν τις Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ, να συμπληρώσουν, μέχρι την 7η Νοεμβρίου 2018,...

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ,  κ α λ ε ί  τα Μέλη του ΤΕΕ που επιθυμούν να στελεχώσουν τις Μόνιμες Επιτροπές ΤΕΕ, να συμπληρώσουν, μέχρι την 7η Νοεμβρίου 2018, την αναλυτική φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, οι Μόνιμες Επιτροπές είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές. Συστήνονται για τη μελέτη θεμάτων που ενδιαφέρουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, για επαγγελματικά θέματα Μηχανικών και θέματα που ενδιαφέρουν γενικά την Ελληνική κοινωνία.

Στην τρέχουσα πρόσκληση, θα στελεχωθούν οι ακόλουθες 14 επιτροπές:

·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ –ΣΕΣ (ΕΣΠΑ)- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
·         Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας