ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Ψηφιακό σύστημα αδειοδότησης των γεωτρήσεων συνδεδεμένο με όλες τις  βάσεις υδρολογικών δεδομένων ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ σε συνέχεια της πρότασης  του ΓΕΩΤΕΕ... Ψηφιακή αδειοδότηση των γεωτρήσεων με μοντέλο πλατφόρμας αυθαιρέτων

Της Ντίνας Καράτζιου/

Ψηφιακό σύστημα αδειοδότησης των γεωτρήσεων συνδεδεμένο με όλες τις  βάσεις υδρολογικών δεδομένων ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ σε συνέχεια της πρότασης  του ΓΕΩΤΕΕ  για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Σημείων Υδροληψίας στα πρότυπα της πλατφόρμας αυθαίρετων.

«Θα ψηφιοποιήσουμε το σύστημα αδειοδότησης των  γεωτρήσεων. Υπάρχει μία  βάση δεδομένων που βρίσκει  κανείς τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, αυτό θα το συνενώσουμε και έχουμε σκοπό  να συνενώσουμε όλες τις  βάσεις υδρολογικών δεδομένων της  γενικής γραμματείας  και του υπουργείου, σε συνεργασία με το υπουργείο  Ψηφιακής Πολιτικής  για να έχουμε μία  πλήρη εικόνα με όλα τα υδρολογικά δεδομένα» δήλωσε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, του ΥΠΕΝ, μιλώντας στο  Forum των Δελφών

Το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει ότι αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή εξέλιξη επενδυτικών σχεδίων δημιουργούν οι  πολύμηνες καθυστερήσεις που σημειώνονται στην έκδοση αδειών χρήση αδειών χρήσης ύδατος.

Παράλληλα το ΓΕΩΤΕΕ  προκρίνει ως λύση τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Σημείων Υδροληψίας στα πρότυπα της πλατφόρμας αυθαίρετων, το οποίο θα αποτελέσει ταυτόχρονα «κλειδί»  για το οριστικό τέλος των χιλιάδων αδήλωτων υδροληψιών αλλά και την ορθή διαχείριση των υδάτων, η αρμοδιότητα της οποίας είναι κατακερματισμένη.

Με δεδομένο ότι το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για κάθε νόμιμη μεταβίβαση αγροτεμαχίων και οικοπέδων εντός των οποίων εντοπίζεται υδροληψία, δημιουργεί ένα ντόμινο προβλημάτων στην πραγματική οικονομία και την απρόσκοπτη δρομολόγηση υπό εξέλιξη επενδυτικών σχεδίων. Τα σοβαρά προβλήματα και τις απαράδεκτα μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται  στην έκδοση αδειών χρήσης ύδατος , αλλά και τους λόγους  που οι διαδικασίες  προχωρούν με ρυθμούς χελώνας, επισημαίνει σε επιστολή του  Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο πρόεδρος  του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδων  Μάμαλης η οποία απευθύνεται στον υπουργό ΠΕΝ κ. Κώστα Σκρέκα.  Όπως αναφέρεται στην επιστολή, δημιουργούνται  Καθυστερήσεις στις διαδικασίες που αφορούν μεταβιβάσεις και επενδυτικά σχέδια  τα οποία συμπυκνώνονται στις εξής παραμέτρυς.

*Στέρηση της δυνατότητας των πολιτών και ιδιαιτέρως των αγροτών να μεταβιβάσουν στο όνομα τους τον λογαριασμό της ΔΕΗ (με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δικαιολογήσουν φορολογικά τα σχετικά επαγγελματικά έξοδα) ή να αποκτήσουν το απαιτούμενο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων για αρδευτικές εγκαταστάσεις.

* Το ζήτημα των εξαιρετικά μεγάλων καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις υδροληψιών δεν επηρεάζει μόνο τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα παραγωγής αλλά και τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς πολλά επενδυτικά σχέδια ή προτάσεις αργούν να υλοποιηθούν ή δεν υλοποιούνται ποτέ, λόγω των καθυστερήσεων αυτών.

*Πρόκληση εντάσεων μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων, καθώς οι πρώτοι δεν μπορούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα αλλά και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας.

Ηλεκτρονικό Σύστημα

Το ΓΕΩΤΕΕ προτείνει την άμεση δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.), στα πρότυπα της πλατφόρμας Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαίρετων Κτισμάτων. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδότησης προτείνεται να λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το Η.Σ.Α.Υ.   θα επιτρέπει σε πιστοποιημένους ιδιώτες Γεωλόγους (ή Γεωτεχνικούς άλλων ειδικοτήτων με βάση το Π.Δ. 344/2000) να εισάγουν τις δηλωθείσες υφιστάμενες υδροληψίες και να εκδίδεται αυτόματα η σχετική Άδεια Χρήσης Ύδατος. Επισημαίνεται επίσης ότι στα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου εργαλείου, είναι ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου – ταυτοποίησης και αλληλοσυμπλήρωσης του Η.Σ.Α.Υ με το υφιστάμενο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΟΣΔΕ).

Παρόμοια διαδικασία

Η προτεινόμενη διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ μπορεί να είναι παρόμοια με την ισχύουσα διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας: « Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος αρμόδιου ιδιώτη γεωτεχνικού και η άδεια θα εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.

Μάλιστα, «με σκοπό την επίσπευση της έγκρισης των ήδη κατατεθειμένων φακέλων για έκδοση αδειών χρήσης ύδατος υφιστάμενων υδροληψιών, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη να επιλέξει είτε την ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης είτε να κάνει χρήση του προτεινόμενου Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών μέσω πιστοποιημένου ιδιώτη Γεωλόγου» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Κίνητρο για χιλιάδες αδήλωτες υδροληψίες

Η δημιουργία του εν λόγω ηλεκτρονικού μητρώου  κατά το ΓΕΩΤΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει και εργαλείο για την ορθότερη διαχείριση των υδάτων,  όπως είναι ο έλεγχος των υποχρεώσεων και όρων που αναφέρονται στην άδεια χρήσης ύδατος,  η επιτρεπόμενη προς απόληψη ποσότητα ύδατος, ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του νερού κλπ.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι  το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδότησης Υδροληψιών. θα δώσει κίνητρο να απογραφούν οι χιλιάδες μικρές αδήλωτες υδροληψίες ανά την επικράτεια που για γραφειοκρατικούς λόγους δεν δηλώνονται από τους χρήστες. Ενώ μπορεί να αποτελέσει πρόδρομο για ένα τηλεμετρικό σύστημα ελέγχου της παροχής άντλησης των μεγάλων αρδευτικών έργων.  Και τα δύο χαρακτηριστικά θα συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της χώρας. Εξάλλου σήμερα οι χιλιάδες εκκρεμείς αδειοδοτήσεις υφιστάμενων υδροληψιών στις υπηρεσίες, παραμένουν σε σκονισμένες βιβλιοθήκες, ουσιαστικά «αδήλωτες» και φυσικά πουθενά καταγεγραμμένες σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικών πόρων.

Λύση ψηφιοποίησης προκρίνει το ΥΠΕΝ

Ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, του ΥΠΕΝ, μιλώντας στο  Forum των Δελφών, υπογράμμισε όχι μόνο την αναγκαιότητα αλλά και  τη βούληση του αρμόδιου υπουργείου αφενός απλουστεύσει και αφετέρου να ψηφιοποιήσει της διαδικασία αδειοδότησης. Ο ίδιος ανέφερε ότι o δείκτης της Ελλάδος όσον αφορά την άντληση των υπογείων υδάτων σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι αν  όχι ο πρώτος, αλλά  μέσα στις πρώτες χώρες που χρησιμοποιούν υπόγεια ύδατα για την άρδευση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. «Έχουμε υποβάθμιση των  υπογείων υδάτων και ποιοτικά και ποσοτικά. Εξαντλούνται τα υπόγεια ύδατα με ότι αυτό συνεπάγεται», τόνισε μεταξύ άλλων.  Οσον αφορά  τη διαδικασία αδειοδότησης, τη χαρακτήρισε περίπλοκη και τόνισε πως θα χρησιμοποιηθούν όλες οι σύγχρονες διαδικασίες, «για να ψηφιοποιήσουμε το σύστημα αδειοδότησης των  γεωτρήσεων. Υπάρχει μία  βάση δεδομένων που βρίσκει  κανείς τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, αυτό θα το συνενώσουμε και έχουμε σκοπό  να συνενώσουμε όλες τις  βάσεις υδρολογικών δεδομένων της  γενικής γραμματείας  και του υπουργείου, σε συνεργασία με το υπουργείο  Ψηφιακής Πολιτικής  για να έχουμε μία  πλήρη εικόνα με όλα τα υδρολογικά δεδομένα. Κι από εκεί και πέρα να απλουστεύσουμε και τη  διαδικασία αδειοδότησης για τις  γεωτρήσεις», τόνισε.

Υποστελεχωμένες υπηρεσίες

Στην επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνεται επίσης ως πρόβλημα για τη βραδύτητα των διαδικασιών αδειοδότησης, η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες μολονότι με ελάχιστο προσωπικό είναι επιφορτισμένες με μία σειρά ακόμη δαιδαλωδών αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων. Όπως  οι υδατοκαλλιέργειες, η  ποιότητα παράκτιων υδάτων (γαλάζιες σημαίες), η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων, τα επιφανειακά υδατικά οικοσυστήματα, η διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και βεβαίως η αδειοδότηση και έλεγχο νέων υδροληψιών το πρόβλημα της καθυστέρησης στην αδειοδότηση επιτείνεται από δύο ακόμη παράγοντες:

*Την ανάγκη επανάληψης της αδειοδότησης όλων των υφιστάμενων υδροληψιών σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ιδιοκτητών ή των ειδικότερων χαρακτηριστικών τους (π.χ. μεταβιβάσεις, αλλαγή αναγκών σε νερό, τροποποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών όπως εκβαθύνσεις – αντικαταστάσεις κλπ).

*Τη μη ολοκλήρωση, σε αρκετές περιπτώσεις, της εγγραφής των υφιστάμενων υδροληψιών στο Ε.Μ.Σ.Υ., με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες, που χρειάζονται άμεσα το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, να είναι αναγκασμένοι να καταθέσουν αιτήματα επίσπευσης, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω προβλήματα και καθυστερήσεις στη γενικότερη διαδικασία αδειοδότησης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας