ecopress
Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)  Κρωπίας. Το έργο αλλάζει τα περιβαλλοντικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή των Μεσόγειων, με την οριστική... Σε δοκιμαστική λειτουργία το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας

Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)  Κρωπίας. Το έργο αλλάζει τα περιβαλλοντικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή των Μεσόγειων, με την οριστική διευθέτηση του προβλήματος των ακάθαρτων και βάζοντας τέλος στην επιβολή προστίμων από την Ε Ε για παραβιάσεις  της νομοθεσίας  περί υποδομών δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Το Κέντρο Επεξεργασία Λυμάτων Κρωπίας – Παιανίας προϋπολογισμού 112.900.000 ευρώ – ο οποίος  θα αγγίξει σταδιακά τα 200 εκ ευρώ περίπου (δίκτυο και ΚΕΛ) – κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Αττικής με Φορέα Λειτουργίας την ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων φορέων και του Δήμου Κρωπίας.

Η εκκίνηση της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΚΕΛ Κρωπίας, έγινε εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης του έργου, τα οποία είχαν επικαιροποιηθεί από την νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την ταχύτερη περάτωση του έργου το οποίο είχε μείνει στις καλένδες επί πολλά έτη από την αρχική πρόβλεψη υλοποίησής του. Παράλληλα, προβλέπεται η σταδιακή επέκταση του δικτύου του με νέες συνδέσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν και άλλοι οικισμοί της περιοχής.

Τη δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ Κρωπίας παρακολουθεί ο Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και εκτέλεσης του έργου και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού Αθανάσιος Κατσιγιάννης.

Kατασκευή δικτύου αγωγών 1000 χλμ

Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στην ευρύτερη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με την ΕΥΔΑΠ και τους Δήμους στην Ανατολική Αττικής, η οποία περιλαμβάνει  την υλοποίηση συνολικά 5 εμβληματικών έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων προϋπολογισμού 420 εκ. € από πόρους δύο Ταμείων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και περιλαμβάνουν τις ΕΕΛ Ραφήνας και Μαραθώνα, την αναβάθμιση της μονάδας στο Μαρκόπουλο και την κατασκευή δικτύου αγωγών 1000 χλμ, έργα τα οποία μαζί με το ΚΕΛ Κρωπίας ξεπερνούν σε προϋπολογισμό τα 500 εκ. ευρώ.

Επισημαίνεται πως η Περιφέρεια Αττικής και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία στερεών και υγρών αποβλήτων προχώρησε στη σύνταξη μελετών που προβλέπουν την αύξηση της δυναμικότητας του ΚΕΛ και την αναβάθμιση της επεξεργασίας των λυμάτων, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα άρδευσης και εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα, ενώ έχει γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός διοχέτευσης του παραγόμενου νερού στις γεωργικές εκτάσεις, της πεδιάδας των Μεσογείων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στην πρόοδο του έργου επισήμανε μεταξύ άλλων: «Με πράξεις και έργα αποδεικνύουμε ότι υπάρχει η ισχυρή βούληση αλλά και η ικανότητα να υλοποιούμε εμβληματικά έργα τα οποία μεταμορφώνουν την εικόνα της Αττικής, προστατεύουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον, αποδίδοντας προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και εν τέλει στην ίδια την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η Ανατολική Αττική γυρίζει σελίδα. Η εφαρμογή πράσινων πολιτικών δεν είναι απλώς μια «άσκηση επί χάρτου» αλλά μια ορατή πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνει τον στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Αττικής αλλά και την επιβεβλημένη ανάγκη της προστασίας και επαναξιοποίησης των πολύτιμων φυσικών πόρων και εν προκειμένω του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού. Στεκόμαστε αρωγοί στο επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ, με βασικό στόχο να μπορεί να αξιοποιηθεί το σύνολο των επεξεργασμένων υδάτων και να μην καταλήγει ούτε μία σταγόνα στην θάλασσα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου η αγροτική παραγωγή είναι ισχυρή. Οφείλουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε στενά και να βρούμε λύσεις μέσα από τις δράσεις μας που θα μας βγάλουν από την απραξία των προηγούμενων δεκαετιών και θα μας βοηθήσουν να απαλλαχθούμε από πρόστιμα που μας επιβάλλονται από την Ε.Ε. Διαθέτουμε τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία, την αμέριστη βοήθεια χρηματοδότησης από την Ε.Ε., επάρκεια σε τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε την εικόνα της Αττικής μας με κοινωνικές συμμαχίες και ανοιχτούς ορίζοντες».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας