ecopress
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδας (ΣΕΠΙΕ) εξέδωσε επικαιροποιημένο οδηγό, παρουσιάζοντας  με απλές και κατανοητές συμβουλές και τη χρήση εικόνων τον ασφαλή τρόπο τοποθέτησης ικριωμάτων,... ΣΕΠΙΕ: οδηγός ορθής τοποθέτησης ικριωμάτων-τι συμβαίνει στα εργοτάξια

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδας (ΣΕΠΙΕ) εξέδωσε επικαιροποιημένο οδηγό, παρουσιάζοντας  με απλές και κατανοητές συμβουλές και τη χρήση εικόνων τον ασφαλή τρόπο τοποθέτησης ικριωμάτων, βάση της νομοθεσίας.  

Παράλληλα ο  πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος, (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.), Μάκης Κουντούρης τονίζει ότι «η Πολιτεία θα πρέπει να αυξήσει τη συχνότητα των ελέγχων σε όλα τα εργοτάξια, μικρότερα ή μεγαλύτερα, αναφορικά με την ορθή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων, ειδικότερα σε εργασίες σε ύψος. Παράλληλα, επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονεί και η μη σωστή ή επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας εργασίας σε ύψος και στα Μέσα Ατομικής Προστασίας».

Επίσης ο κ Κουντούρης επισημαίνει ότι: «ένας από τους ρόλους του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.), είναι να ενημερώνει τους τεχνικούς και τους Μηχανικούς για όλα τα θέματα που άπτονται τον κλάδο των ικριωμάτων, καθώς και να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες για το τι θα πρέπει να ζητούν πριν από την τοποθέτηση ενός ικριώματος και πως θα πρέπει να το ελέγχουν αφού τοποθετηθεί. Επιπροσθέτως, η συνεργασία με την Πολιτεία σε θεσμικό επίπεδο, για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, για τη νόμιμη εργασία των τεχνιτών στην Ελλάδα, αποτελεί μία ακόμα προτεραιότητα του Συνδέσμου».

ΟΔΗΓΟΣ ΣΕΠΙΕ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ) ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Τα τυποποιημένα ικριώματα (σκαλωσιές) πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από έγκυρα πιστοποιητικά (βεβαίωση εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, οδηγίες συναρμολόγησης και να διαθέτουν ανάγλυφη σήμανση σε κάθε ορθοστάτη, που να αναφέρει τον κατασκευαστή του ικριώματος και τη χρονολογία κατασκευής του) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 16440/Φ. 10.4/445/93 (ΦΕΚ 756/Β/28-9-1993) και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναγνωρισμένου προτύπου.

Παρακάτω αναλύονται απλά και κατανοητά και με τη χρήση εικόνων, τον ασφαλή τρόπο τοποθέτησης ικριωμάτων, βάση της νομοθεσίας.

 1. ΔΑΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το ελάχιστο πλάτος του δαπέδου ενός ικριώματος πρέπει να είναι 60cm, ανεξαρτήτως αν αποτελείται από ένα ή περισσότερα στοιχεία.

 1. ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΔΕΡΙΑ Στις μεταλλικές σκαλωσιές επιτρέπεται η χρήση ξύλινων μαδεριών, με την προϋπόθεση να τοποθετηθούν τρία ξύλινα μαδέρια, έτσι ώστε το πλάτος του δαπέδου να είναι 60cm τουλάχιστον χωρίς κενά και μεταξύ τους ενωμένα.

 1. ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ Το επάνω μέρος της κουπαστής ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον 1 m από το δάπεδο εργασίας, με κουπαστή μεσοδιαστήματος ή τυποποιημένη κουπαστή τύπου σχάρας. (ΟΧΙ ΣΚΕΤΑ ΧΙΑΣΤΑ).

 1. ΓΩΝΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ Το ικρίωμα σε κάθε γωνία του κτιρίου πρέπει να επεκτείνεται κατάλληλα σε κάθε πλευρά, ώστε να δημιουργείται ασφαλής γωνιακός διάδρομος πρόσβασης από τη μία πλευρά του κτιρίου στην άλλη.

 1. ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Για την μετάβαση από επίπεδο σε επίπεδο δαπέδου ενός ικριώματος απαιτείται ασφαλής κλίμακα ανόδου-καθόδου, είτε με καταπακτή ασφαλείας είτε με εξωτερική σκάλα, προσαρμοσμένη στο υπάρχον ικρίωμα.

 1. ΣΚΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η σκάφη προστασίας τοποθετείται στην εξωτερική όψη του ικριώματος, με σκοπό την προστασία διερχομένων κάτω από το ικρίωμα από πτώσεις αντικειμένων. Η σκάφη προστασίας πρέπει να έχει συγκεκριμένη διαμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

 1. ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Στο άκρο κάθε διαδρόμου δαπέδων εργασίας του ικριώματος πρέπει να τοποθετείται ασφαλής κουπαστή. Οι τερματικές κουπαστές υπακούουν στους ίδιους κανονισμούς με τις κουπαστές ασφαλείας. (Παρ. 3)

 1. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΧΑΣΜΑΤΑ Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και του δαπέδου του ικριώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30cm. Σε περίπτωση που η εργασία απαιτεί μεγαλύτερη απόσταση, απαιτείται λήψη ισοδύναμου μέτρου ασφαλείας για παράδειγμα εσωτερική κουπαστή.

 1. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΕΣΙΜΑΤΑ Όλοι οι ορθοστάτες του ικριώματος πρέπει να αγκυρώνονται στην όψη εργασίας ανά τακτά ύψη, ανάλογα με τις υποδείξεις της στατικής μελέτης αντοχής ή τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης του ικριώματος.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα ικριώματα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Την κατασκευή (ή εισαγωγή) και την διάθεση των ικριωμάτων στην Ελλάδα την ελέγχει το Υπουργείο Ανάπτυξης (3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής). Την εγκατάσταση και την χρήση των ικριωμάτων την ελέγχει το Υπουργείο Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε., ΚΕ.Π.Ε.Κ.).

Αν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την σωστή τοποθέτηση ικριωμάτων δεν τηρούνται, επιβάλλονται κυρώσεις.

Η εγκατάσταση και η αποξήλωση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό. Το ικρίωμα παραλαμβάνεται από τον υπεύθυνο Μηχανικό του έργου ή από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Οποιαδήποτε μετακίνηση ή τροποποίηση των ικριωμάτων απαγορεύεται και πρέπει να γίνεται μόνο από το προσωπικό της εκάστοτε εταιρείας που έχει αναλάβει την τοποθέτηση του ικριώματος.

Τέλος, οι εταιρείες που εγκαθιστούν – ενοικιάζουν ικριώματα θα πρέπει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των αρμοδίων φορέων, να έχουν την απαιτούμενη έναρξη επαγγέλματος (Υπουργείο Οικονομικών) και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά, τόσο για την διακίνηση όσο και για την ενοικίαση ικριωμάτων.

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος είναι στην διάθεσή σας, για να απαντήσει σε οποιαδήποτε σχετική απορία ή ερώτημα και για το λόγο αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συνδέσμου. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3, Τ.Κ. 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΤΤΙΚΗ/ Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Πέμπτη & Παρασκευή 17:00-19:00 και κάθε πρώτο και τελευταίο Σάββατο του μήνα 08:00-12:00

 

Μάκης Κουντούρης: Αναγκαίος ο εντατικότερος έλεγχος των επιχειρήσεων του κλάδου των ικριωμάτων και η δημιουργία μητρώου επαγγελματιών

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος, (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.), Μάκης Κουντούρης σημειώνει μιλώντας στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ,τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και για τη καταπολέμηση της παραβατικότητας, «μαύρης» εργασίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο ίδιος  χαρακτηρίζει ως ανάσα για τους επαγγελματίες του κλάδου της παραγωγής, εγκατάστασης και εισαγωγής ικριωμάτων την αναγνώριση του κλάδου ως έναν από τους πληττόμενους από την πανδημία.

Όπως τονίζει, για τη διασφάλιση, όχι μόνο της υγείας των εργαζομένων λόγω της παρούσας υγειονομικής κρίσης, αλλά και της προστασίας τους στον χώρο εργασίας γενικότερα, θα πρέπει η Πολιτεία να πάρει αρκετές πρωτοβουλίες, τονίζοντας ότι:

-«Δυστυχώς, τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία είναι ελλιπή, καθώς δεν γίνονται έλεγχοι στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πώληση-ενοικίαση-τοποθέτηση ικριωμάτων, με αποτέλεσμα η εισφοροδιαφυγή να κατέχει πολύ υψηλό ποσοστό. Πολλές από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ικριωμάτων, δεν διαθέτουν καν γραφείο και πιθανώς ούτε και φορολογική έδρα».

Η συνέντευξη του προέδρου του ΣΕΠΙΕ έχει ως εξής:

-Ποια είναι η εικόνα των επαγγελματιών ικριωμάτων αυτούς τους μήνες της υγειονομικής κρίσης, ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την επόμενη ημέρα;

-Η αναγνώριση του κλάδου (επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εγκατάστασης και εισαγωγής ικριωμάτων, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές), σε συνέχεια της συντονισμένης προσπάθειας του Δ.Σ. του Συνδέσμου, ως έναν από τους πληττόμενους από την πανδημία, έδωσε μία ανάσα στους συναδέλφους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες. Σήμερα, έπειτα από δύο καθολικούς περιορισμούς μετακινήσεων και εν μέσω του τέταρτου κύματος πανδημίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στις σκαλωσιές, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ομολογουμένως ζήτηση που γέννησε η ανάγκη για βελτίωση / ανακαίνιση των κατοικιών. Ευκαιρία θα έλεγε κανείς, με πολλές όμως προκλήσεις λόγω της υγειονομικής κρίσης. Η φύση της εργασία μας, που ναι μεν πραγματοποιείται συνήθως σε εξωτερικούς χώρους, απαιτεί την εργασία των μελών των συνεργείων σε κοντινή απόσταση ο ένας με τον άλλο. Ευτυχώς, με την εξέλιξη του εμβολιασμού και την ευρεία χρήση των self-tests, δημιουργείται ένα τείχος προστασίας και μια αίσθηση «κανονικότητας» στους εργαζόμενους.

-Βρισκόμαστε σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία είναι πολλά τα μεγάλα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν την υλοποίησή τους μέσα στους επόμενους μήνες. Με τις μεταλλάξεις της Covid-19 να κυριαρχούν και τους εμβολιασμούς να μην έχουν φτάσει στα ποσοστά που θα μας έδιναν ασφάλεια απέναντι στην πανδημία,  πώς θα καταφέρουν να προχωρήσουν αυτά τα έργα, όταν είναι δεδομένο ότι σε τομείς, όπως αυτός των εργοταξίων, η τηλεργασία δεν είναι επιλογή;

-Είναι γεγονός πως η τηλεργασία δεν αποτελεί επιλογή στο τεχνικό κομμάτι των εργοταξίων. Η τήρηση των μέτρων προστασίας και η ατομική ευθύνη του καθενός τεχνικού, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να υπάρχει πρόοδος όλων των έργων, χωρίς διακοπή εργασιών εξαιτίας του κορωνοϊού. Οι τεχνικές εταιρείες εφαρμόζουν και επιβάλλουν την τήρηση των οδηγιών προστασίας – προφύλαξης από τον Covid-19 στα εργοτάξιά τους. Σίγουρα, η πρόοδος των εμβολιασμών θα δώσει περισσότερη ασφάλεια στους εργαζόμενους.

-Ποια διδάγματα θεωρείτε ότι πήρε η αγορά από την υγειονομική κρίση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα εργοτάξια; Ποιες είναι οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η Πολιτεία για τη διασφάλιση τόσο της υγείας των εργαζομένων όσο και για την αδιάλειπτη συνέχιση της πορείας των έργων;

-Η ατομική προστασία, με τη χρήση μάσκας και αντισηπτικού, έχει γίνει πια συνήθεια και στους χώρους των εργοταξίων και τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται από τις τεχνικές εταιρείες και τηρούνται από τους τεχνίτες.

Για τη διασφάλιση, όχι μόνο της υγείας των εργαζομένων λόγω της παρούσας υγειονομικής κρίσης, αλλά και της προστασίας τους στον χώρο εργασίας γενικότερα, θα πρέπει η Πολιτεία να πάρει αρκετές πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αυξήσει τη συχνότητα των ελέγχων σε όλα τα εργοτάξια, μικρότερα ή μεγαλύτερα, αναφορικά με την ορθή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων, ειδικότερα σε εργασίες σε ύψος (ικριώματα).

Δυστυχώς, πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων δεν έχει εκπαιδευτεί σε θέματα ασφάλειας εργασίας σε ύψος, οπότε μιμείται τις «κακές» πρακτικές παλαιότερων συναδέλφων. Ακόμα και τα Μ.Α.Π. (Μέσα Ατομικής Προστασίας), δεν έχουν ενταχθεί στην καθημερινή τους ρουτίνα, παρόλο που η χρήση τους ουσιαστικά προστατεύει τη δική τους υγεία. Επιπροσθέτως, η έλλειψη ελληνόφωνου τεχνικού προσωπικού και άρα η ύπαρξη πολυεθνικών συνεργείων, δημιουργεί αυξημένους επαγγελματικούς κινδύνους, καθώς πολλές φορές η έννοια ασφάλεια «χάνεται στη μετάφραση».

-Σε περιόδους κρίσης είναι συχνή η αύξηση της «μαύρης» εργασίας από επιτηδείους που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες, ειδικά σε κλάδους όπως εκείνος των τεχνικών επαγγελμάτων. Έχετε εσείς εικόνα μίας τέτοιας εξέλιξης; Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και κατά πόσο ελέγχεται η αγορά απέναντι σε τέτοιες πρακτικές;

-Η «αδήλωτη» ή «υποδηλωμένη» εργασία είναι μόνιμο φαινόμενο στον κλάδο της οικοδομής γενικότερα και άρα και στον κλάδο των ικριωμάτων ειδικότερα. Πέρα από τη στέρηση των εργασιακών δικαιωμάτων των τεχνιτών, δημιουργεί και αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  Η μειωμένη ή η παντελής έλλειψη υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δίνει τη δυνατότητα προσφοράς εξευτελιστικών τιμών στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται πάντα το ρίσκο που επωμίζεται έναντι κάποιου πιθανού ατυχήματος.

Δυστυχώς, τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία είναι ελλιπή, καθώς δεν γίνονται έλεγχοι στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πώληση-ενοικίαση-τοποθέτηση ικριωμάτων, με αποτέλεσμα η εισφοροδιαφυγή να κατέχει πολύ υψηλό ποσοστό. Πολλές από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ικριωμάτων, δεν διαθέτουν καν γραφείο και πιθανώς ούτε και φορολογική έδρα. Ως εκ τούτου, δεν έχουν ασφαλισμένο προσωπικό, Τεχνικό ασφαλείας και ούτε καν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τον εξοπλισμό που διαθέτουν προς ενοικίαση – πώληση.

Ως Σύνδεσμος, θεωρούμε ότι ο εντατικότερος έλεγχος των επιχειρήσεων του κλάδου των ικριωμάτων, καθώς και η δημιουργία μητρώου επαγγελματιών ικριωμάτων, θα έλυνε πολλά προβλήματα παραβατικότητας, «μαύρης» εργασίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

-Ποια είναι τα βασικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος των ικριωμάτων σήμερα και ποιος ο ρόλος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.);

-Το βασικότερο που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κλάδος των ικριωμάτων στην Ελλάδα, είναι η έλλειψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης των τεχνιτών, των Mηχανικών, των ελεγκτών του Σ.ΕΠ.Ε. αλλά και των ιδιωτών, που πολλές φορές επιλέγουν την οικονομικότερη προσφορά χωρίς να αναλογίζονται τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει αυτή τους η επιλογή. Αντιλαμβάνομαι ότι το χαμηλότερο κόστος αποτελεί δέλεαρ για έναν ήδη περιορισμένο οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσει ο καθένας μας, στο σπίτι του, να «ελέγξει» τις γενικές απαιτήσεις και να μην διστάσει να αρνηθεί την τοποθέτηση ικριωμάτων, που δεν είναι σύμφωνα με τα παρακάτω. Είναι δικαίωμά μας ως πελάτες, σε οποιαδήποτε μορφή παροχής υπηρεσιών που δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές!

 • Επαρκής αντοχή
 • Ασφαλής πρόσβαση προς το ικρίωμα (κλίμακες ανόδου σε κάθε επίπεδο εργασίας)
 • Προστασία έναντι πτώσης ή/και κύλισης (προστασία των ελεύθερων πλευρών)
 • Επαρκές δάπεδο εργασίας (ελάχιστο 60 εκατοστά για κοινές εργασίες)
 • Αποστάσεις από όψη εργασίας ελαχιστοποίηση χασμάτων (μέγιστο 30cm μεταξύ όψης εργασίας και δαπέδου εργασίας)

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας