ecopress
Λύση «παντελώς ανώδυνη πολιτικά», όπως την χαρακτηρίζει, προτείνει ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά) για τον μηδενισμό του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού... ΣΠΕΦ: λύση για μηδενικό έλλειμμα στην αγορά ΑΠΕ

Λύση «παντελώς ανώδυνη πολιτικά», όπως την χαρακτηρίζει, προτείνει ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά) για τον μηδενισμό του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).

Νέα μελέτη του ΣΠΕΦ, η οποία κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ την παραμονή της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2020  εκτιμά πως το έλλειμμα, εάν δεν ληφθεί κάποιο μέτρο, θα εκτιναχθεί από τα 300 εκατ. ευρώ το 2020 στα 545 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021 και στα 976 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022 και προτείνει αναδιανομή των πόρων στη χονδρική αγορά ενέργειας, όπως επίσης αποζημίωση από πόρους της Ε.Ε. της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως για επιπτώσεις της COVID το 2021 και το 2022,  χωρίς να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές.

Στην μελέτη του ΣΠΕΦ σημειώνεται πως “με μια αποζημίωση από πόρους της ΕΕ της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως για την επίπτωση του COVID το 2020 και 2021 και που θα εισπράττονταν τα έτη 2021 και 2022 καθώς και με αύξηση του ποσοστού των δικαιωμάτων ρύπων που διατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85%, το πρόβλημα στον ΕΛΑΠΕ δεν θα υπήρχε καν”.

-«Τα μέτρα μάλιστα αυτά (αποζημίωση από ΕΕ λόγω COVID και δικαιώματα ρύπων υπέρ ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85%) θα ήταν παντελώς ανώδυνα πολιτικά» σημειώνει ο ΣΠΕΦ και αναφέρει ότι:

-«Στην συνέχεια και προς αναζήτηση βιώσιμης λύσης που θα σέβεται το δίκαιο των επενδύσεων και δεν θα προσβάλλει για δεύτερη μάλιστα φορά το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας, ακολούθησαν εναλλακτικά σενάρια».

Σενάριο 1:

Κατάργηση του Mεσοσταθμικού Mεταβλητού  Kόστους των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ), αύξηση στα δικαιώματα ρύπων που διατίθενται στον ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85%, λήψη αποζημίωσης από ευρωπαϊκά κονδύλια για την επίπτωση του COVID της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2020 και 2021 που θα εισπραχθούν τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα. Η εικόνα του ΕΛΑΠΕ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Προβλέψεις ΕΛΑΠΕ σε εκατ. ευρώ – Σενάριο 1

 202020212022
Σωρευτικό αποτέλεσμα ΕΛΑΠΕ στο τέλος εκάστους έτους χωρίς το μαξιλάρι των 70 εκατ. ευρώ-138-475-836
Τρέχον έλλειμμα ΕΛΑΠΕ 2020 ως βάση ετήσιου ανισοζυγίοι-300-300-300
Επίδραση μείωσης ΟΤΣ στα υφιστάμενα ΑΠΕ -51-51
Επίδραση Αποκλίσεων στα υφιστάμενα ΑΠΕ με ΣΠΗΕ-ΣΕΣΤ -23-23
Επιβάρυνση από νέα ΑΠΕ με ΣΕΣΤ-ΣΕΔΠ -32-56
Επιβάρυνση από Αποκλίσεις νέων ΑΠΕ με ΣΕΣΤ -0.9-1.5
Επίδραση από κατάργηση ΜΜΚΘΣΣ -130-130
Επίδραση από αύξηση C02 65% στο 85% 100100
Αποζημίωση COVID από ΕΕ για το έτος ν-1 100100

Σενάριο 2 :

Κατάργηση του Mεσοσταθμικού Mεταβλητού Kόστους των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ) με θέσπιση Χρέωσης Προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) της τάξης των 250 εκατ. ετησίως, αύξηση στα δικαιώματα ρύπων που διατίθενται στον ΕΛΑΠΕ από το 65% στο 85%, λήψη αποζημίωσης από ευρωπαϊκά κονδύλια για την επίπτωση του COVID της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως νια τα έτη 2020 και 2021 που θα εισπραχθούν τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα και επαναφορά του ΕΤΜΕΑΡ στα προ της μείωσης του επίπεδα. Η εικόνα του ΕΛΑΠΕ προκύπτει θετική το 2022 και παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Σε όλα τα σενάρια που έχει εξετάσει ο ΣΠΕΦ, εκτιμά πως θα μπορούσαν να μην επιβαρύνουν τους βιομηχανικούς καταναλωτές αν λάβουν εξαιρέσεις ή αντιστάθμιση κόστους για τις χρεώσεις αυτές στο πλαίσιο του προγράμματος «Carbon Leakage» της Ε.Ε., αφού τα ποσά αυτά αφορούν δράσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο ΣΠΕΦ υποδεικνύει και τη λύση της ανάληψης μέρους του ελλείμματος από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημειώνει σχετικά ότι θα μπορούσε συνδυαστικά με τα προτεινόμενα να θεσπιστεί μηχανισμός επιστροφής στους προμηθευτές τυχόν πλεονάσματος στην περίπτωση που αυτό ξεπεράσει ορισμένο ύψος. Κάτι ανάλογο, σημειώνει ο ΣΠΕΦ, συνέβη στο τέλος του 2018 όταν σωρευτικό πλεόνασμα ύψους 121,24 εκατ. ευρώ από τη δράση του ΠΧΕΦΕΛ επεστράφη στους προμηθευτές.

Τηλεδιάσκεψη ΣΠΕΦ- ΡΑΕ

Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της ΡΑΕ Δρ. Αθανάσιο Δαγούμα και τους συνεργάτες του είχε την Τρίτη 27/10/20 αντιπροσωπεία του ΣΠΕΦ.  Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησαν οι κ.κ. Δρ. Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος και Κώστας Τσούμας – Μέλος ΔΣ.

Όπως ανακοίνωσε ο ΣΠΕΦ κύριο αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα προβλήματα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), οι αιτίες εμφάνισης τους σε συνέχεια της περυσινής μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ κατά 200 εκατ. ευρώ ετησίως αναδρομικά από 1/1/19, καθώς και οι δυνατοί τρόποι αντιμετώπισης, υπό το φως και των ευρημάτων των τριών πρόσφατων μελετών του ΣΠΕΦ. Όπως είναι γνωστό η ΡΑΕ έχει επίσης αναθέσει σε ανεξάρτητη εταιρεία μελέτη για το ζήτημα της βιωσιμότητας του ΕΛΑΠΕ και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Από την πλευρά του Συνδέσμου εκφράστηκε η έντονη δυσφορία των παραγωγών και επενδυτών για την εκφύλιση του δελτίου ΕΛΑΠΕ που εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ.  Με την ακανόνιστη αφενός χρονικά έκδοση του από τον διαχειριστή σε τριμηνιαία η τετραμηνιαία βάση αντί για μηνιαία και χωρίς τον διετή αφετέρου ορίζοντα κυλιόμενων προβλέψεων που έπρεπε -όπως ίσχυε από το 2013 που πρωτοθεσπίστηκε- να περιλαμβάνει, η Πολιτεία και η αγορά έχουν απωλέσει το σημαντικότερο εργαλείο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού, η κατάσταση του οποίου είναι κομβική για το επενδυτικό κλίμα και τα οικονομικά στις ΑΠΕ. Ζητήθηκε η  άμεση παρέμβαση της ΡΑΕ προς τον διαχειριστή ώστε να επανέλθει η κατάσταση και έτσι να αποφευχθούν περαιτέρω ενέργειες για το ζήτημα.  Υπογραμμίστηκε μάλιστα πως η ad hoc διεξαγωγή μελετών από ανεξάρτητους φορείς, όπως αυτή που ανατέθηκε από την ΡΑΕ, δεν υποκαθιστά κατά κανένα τρόπο το ρόλο και τα καθήκοντά του διαχειριστή στην μηνιαία έκδοση ενός πλήρους δελτίου για τον ΕΛΑΠΕ, παρά μόνο τον ελέγχει.

Τέλος σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς, η ΡΑΕ ενημέρωσε πως η υπολειπόμενη ποσότητα των 340 MW που εκκρεμεί από την ποσόστωση των φωτοβολταϊκών του προηγούμενου προγράμματος, θα αξιοποιηθεί σε διαγωνισμό ο οποίος και θα διεξαχθεί στις αρχές του 2021 αντί για τον Δεκέμβριο του 2020 που επρόκειτο με βάση την περιοδικότητα των τελευταίων ετών.  Σε ό,τι αφορά το νέο καθεστώς για την περίοδο 2021+, οι αποφάσεις για τη μορφή και την ποσόστωση των νέων διαγωνισμών δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.

Κλείνοντας, ο ΣΠΕΦ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΡΑΕ για την άμεση ανταπόκριση του στην πρόσκληση του Συνδέσμου για σύσκεψη για τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας στις ΑΠΕ αλλά και για την γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων βάσει στοιχείων που ακολούθησε.  Αμφότερες οι πλευρές δεσμεύτηκαν πως ο δίαυλος επικοινωνίας θα διατηρηθεί ανοικτός.

Δείτε εδώ ολόκληρη την μελέτη του ΣΠΕΦ για τον μηδενισμό του ελλείματος των ΑΠΕ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας