ecopress
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική απόφαση και ενεργοποιείται η έκπτωση φόρου εισοδήματός σε ποσοστό 40% του ύψους τους δαπανών ενεργειακής, λειτουργικής και... Στο ΦΕΚ η έκπτωση φόρου 40% για ενεργειακές και αισθητικές εργασίες στα κτίρια

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική απόφαση και ενεργοποιείται η έκπτωση φόρου εισοδήματός σε ποσοστό 40% του ύψους τους δαπανών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης για τους ιδιοκτήτες κατοικιών  και λοιπών κτηρίων.

Η σχετική απόφαση με τίτλο « καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ­ρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ­θρου 39Β του ν. 4172/2013», που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, που δίνει δυνατότητα έκπτωσης φόρου έως 6400 ευρώ περιγράφει αναλυτικά τις επιλέξιμες ενεργειακές και αισθητικές εργασίες και καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης.

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α’ 172) και ιδίως του άρθρου 39Β αυτού, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) καθώς και τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 12 του ν. 4308/2013 (Α’ 251).
 3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο­μικών» (Α’ 181).
 4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 6. Το π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
 8. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ­μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
 9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
 10. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα­τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυα­σμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέω­ση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01- 2020 απόφαση του Υπουρ­γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
 1. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 από­φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.
 2. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης ανα­γκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.
 3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπολογισμός της έκπτωσης

 1. Οι δαπάνες για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθ­μιση κτιρίων («επιλέξιμες δαπάνες»), όπως προσδιορί­ζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσο­στό σαράντα τις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλο- γούντος φόρου για κάθε φορολογικό έτος. Φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος που προκύπτει όταν από «τον φόρο κλίμακας εισοδήματος αφαιρεθούν οι προβλε- πόμενες από τον νόμο μειώσεις», όπως προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος. Αν το ποσό της πίστωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
 2. Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αφορούν όλα τα κτίρια ανε­ξαρτήτως της χρήσης τους, εφόσον δεν έχουν ήδη εντα­χθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.
 3. Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μεί­ωση του φόρου, εφόσον:

α). πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και

β) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.

Το ποσό της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος υπολογίζεται επί ανώτατου συνολι­κού ορίου δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ, για όλα τα έτη, ήτοι 2020, 2021 και 2022. Το ανώτατο ποσό μείωσης που δικαιούται ο φορολογούμενος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) ευρώ, κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τρία επόμενα έτη.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι της μείωσης φόρου

 1. Το ποσό που αναλογεί στο 40% των επιλέξιμων δαπα­νών κάθε έτους μειώνει τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπά­νες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.
 2. Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσι­κά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευ- τερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
 3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
 4. Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώ­ρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυ- κατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανά­λογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχε­τική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγμα­τοποιείται η σχετική δαπάνη.

Άρθρο 3

Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζο­νται για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι εξής:

Α. Ενεργειακές

–      Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

–      Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξω­τερικών προστατευτικών φύλλων.

–      Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχεί­ων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

–      Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λει­τουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

–      Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρι­κού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

–      Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

–      Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

–      Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Β. Λειτουργικές – αισθητικές

–      Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστα­σης.

–      Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκα­τάστασης.

–      Συντήρηση/επισκευή στέγης.

–      Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.

–      Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκί­ασης.

–      Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.

–      Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλε­κτροκίνητων οχημάτων.

–      Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Άρθρο 4

Λοιπές προϋποθέσεις και διαδικασίες

 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, αποτελούν σωρευτικά:

α) η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) του ν. 4308/2014, στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας δεδομένου ότι επί αυτής υπολογίζεται η μείωση του φόρου, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοι­νόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η δ/νση του ακινήτου,

β) η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, μη λαμβανομένων υπόψη των εξαιρέσεων της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια της περ. ιδ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλε­πικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η με­ταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμο­γών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ., ενώ η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84). Επομένως, στους παρόχους υπη­ρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες). Το μέρος των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που δεν εξοφλείται με τους ως άνω τρόπους δεν ανα­γνωρίζεται προς έκπτωση.

 1. Τα ποσά των «επιλέξιμων δαπανών» δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 5

Χρόνος εφαρμογής – Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2021

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας