ecopress
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (Τεύχος Β, 4760/9-9-2022) με το οποίο καθορίζεται η  διαδικασία των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον... Στο ΦΕΚ η φορολογική απαλλαγή αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (Τεύχος Β, 4760/9-9-2022) με το οποίο καθορίζεται η  διαδικασία των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την απόφαση:

Απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος επαγγελματίες αγρότες που είναι μέλη νομικών προσώπων /ενώσεων προσώπων ή  πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας. Και στις δύο περιπτώσεις οι δικαιούχοι πρέπει να προμηθεύουν ποσότητες ίσες με το 75% της συνολικής ποσότητας των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους.

Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Απαλλάσσονται, επίσης, κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος παραγωγοί, στο πλαίσιο συνεργασίας προσώπων δυνάμει σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας για εννέα φορολογικά (9) έτη, εφόσον πωλούν ποσότητες ίσες με το 40% της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Το συνολικό φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει  τις 125.000 ευρώ.

Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας. Κατά ίδιο ποσοστό απαλλάσσονται και παραγωγοί μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών.

Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. πριν την έναρξη παράδοσης προϊόντων.

Δείτε το ΦΕΚ  εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας