ecopress
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης(IEA) και η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος(ΕΜηΠΕΕ) διοργανώνουν σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος... Συνέδριο ΙΕΑ: Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον – Ψηφιακός μετασχηματισμός & Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης(IEA) και η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος(ΕΜηΠΕΕ) διοργανώνουν σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο  Ελλάδος (ΤΕΕ),το στρατηγικό Συνέδριο:

Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον -Ψηφιακός μετασχηματισμός & Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη12Δεκεμβρίου 2017,στοKingGeorgeHotel, στην Αθήνα.

Η Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Αρχών της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Στην εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, τόσο στον τομέα των υποδομών όσο και στην επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, του Διαδικτύου των Πραγμάτων (InternetofThings), της Τεχνητής Νοημοσύνης (ArtificialIntelligence) και των Συστημάτων που Μαθαίνουν (Cognitive), το «άστυ» μετασχηματίζεται και ψηφιοποιείται.

Στόχος

Στόχος του συνεδρίου είναι η αποτύπωση του υφιστάμενου στην Ελλάδα αστικού τοπίου, η σκιαγράφηση των τάσεων και των προκλήσεων του σήμερα και του άμεσου μέλλοντος, η ανάδειξη των  εντόπιων-βέλτιστων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και η προώθηση  πρακτικών έξυπνης διαχείρισης.

Φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο για διάλογο αναφορικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Περιφέρεια και την ανάπτυξη των αστικών υποδομών, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των πόλεων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Επιπλέον θα εστιάσει στον ειδικό ρόλο των Δήμων για να εμφυσήσουν στον πολίτη τις βασικές αξίες μιας σύγχρονης ελληνικής «έξυπνης και κυκλικής αξιολόγησης» όπου ακόμα και τα απόβλητα θα αντιμετωπίζονται ως προϊόντα με χρησιμότητα και αξία ενώ θα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας μέσω διασύνδεσης και αυτοματισμών.

Το Συνέδριο αναδεικνύει τον σημαίνοντα ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του αστικού περιβάλλοντος.

Αναφέρεται σε θέματα σχετικά με:

 • σύγχρονες αστικές υποδομές, έξυπνες κατοικίες και ενεργειακή επάρκεια για τη δημιουργία «έξυπνων & ανθρώπινων» πόλεων,
 • την επιχειρηματικότητα και τις δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης και επενδύσεων.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

 1. Επενδύσεις σε Υποδομές και Ενεργειακή επάρκεια
 • Μεγάλες υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες, οδική και σιδηροδρομική διασύνδεση των πόλεων) στην υπηρεσία των σύγχρονων αναγκών μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Ο ενεργειακός χάρτης, οι επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών Ομίλων της χώρας και τα Κοινωνικά τιμολόγια.
 • Η αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου και η ορθολογιστική χρήση του κοινωνικού αυτού αγαθού.
 1. Καινοτομία & επιχειρηματικότητα
 • Η αξιοποίηση Υπηρεσιών, Εφαρμογών και  Τεχνολογιών αιχμής, ως βέλτιστες πρακτικές αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.  Τηλεματική και ο νέος χάρτης Τηλεπικοινωνιών.
 • Η σχετική θεματολογία πραγματεύεται τη διαχείριση έξυπνων Πόλεων και την αναγωγή τους σε πρότυπα κοινωνικών και επιχειρησιακών μοντέλων αστικής ανάπτυξης.
 1. Περιφερειακός σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ)
 2. Χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 3. Ευφυείς πόλεις – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια
 • Διαχείριση αποβλήτων,ανακύκλωση υλικών και κυκλική οικονομία
 • Αστική κινητικότητα (mobility)
 1. Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Κτίριο και κατοικία
 • Τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών,
 • Δομικές εξελίξεις και αστική ανάπλαση
 1. Ποιοτικός τουρισμός και εξωστρέφεια
 • Ανάδειξη του κέντρου και των πόλεων της Περιφέρειας σε υψηλού επιπέδου και «allyearround» τουριστικούς προορισμούς.

Σε ποιους απευθύνεται:

Εστιάζει στην ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον υψηλόβαθμων στελεχών του Ελληνικού Επιχειρηματικού & Πολιτικού κόσμου, της Περιφερικής Διοίκησης, των Θεσμικών Φορέων, με βούληση ουσιαστικής επικοινωνίας και συμβολής στον γόνιμο διάλογο για τον προσδιορισμό των δυναμικών παραγόντων ανάπτυξης της Οικονομίας.

Το Συνέδριο υλοποιείται βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Το Συνέδριο διοργανώνεται με την υποστήριξη της BoussiasCommunicationsκαι της Slide2Open.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας