ecopress
Την πόρτα εξόδου στη σύνταξη μπορούν να ανοίξουν ευκολότερα περίπου 10.000 μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι. Πρόκειται για ασφαλισμένους, οι οποίοι υπάγονταν σε δύο φορείς... Ταχύτερα στη σύνταξη 10.000 μηχανικοί, δικηγόροι και γιατροί

Την πόρτα εξόδου στη σύνταξη μπορούν να ανοίξουν ευκολότερα περίπου 10.000 μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι.

Πρόκειται για ασφαλισμένους, οι οποίοι υπάγονταν σε δύο φορείς Κύριας Ασφάλισης, λόγω ιδιότητας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, και κατέβαλαν διπλές εισφορές παρότι είχαν μία απασχόληση. Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, προβλέπεται διάταξη που δίνει τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα για ασφαλισμένους με διπλή ιδιότητα.

Αναμένονται εγκύκλιοι

Σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αναφέρονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της νέας νομοθετικής ρύθμισης για «επιλογή ασφαλιστικού Φορέα για πρώην διπλοασφαλισμένους, συμπερίληψη και των προ 93 ασφαλισμένων που διορίσθηκαν μετά το 93» ενώ υπογραμμίζεται ότι:  «παραμένουμε φυσικά σε εγρήγορση, μέχρι να εκδοθούν και οι σχετικές Εγκύκλιοι».

Όπως υπογραμμίζει στη «Βραδυνή της Κυριακής» ο κ. Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου, η ρύθμιση αφορά περίπου 10.000 άτομα, που δεν μπορούσαν να επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με το ευνοϊκό καθεστώς του Δημοσίου.

Εξαιτίας των κενών στο νόμο, εφόσον δεν επέλεγαν τη συνέχιση της διπλής ασφάλισης, βασικός τους φορέας θεωρήθηκαν το πρώην ΤΣΜΕΔΕ, το πρώην ΤΣΑΥ ή το πρώην Ταμείο Νομικών.

Παραδείγματα

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο παραδείγματα:

-Δικηγόρος που απασχολείται ως μισθωτός στο Δημόσιο και παράλληλα ως αυτοαπασχολούμενος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης στο Δημόσιο ως πατέρας ανηλίκου το 2011, με 25ετία. Θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 52. Ωστόσο, μέχρι τώρα έχανε αυτό το δικαίωμα και υποχρεωτικά ακολουθούσε τις διατάξεις του τ. Ταμείου Νομικών που προβλέπουν σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Με τη νέα ρύθμιση θα μπορεί να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές διατάξεις.

-Μηχανικός που απασχολείται ως μισθωτός στο Δημόσιο και παράλληλα ως αυτοαπασχολούμενος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης στο Δημόσιο ως πατέρας ανηλίκου το 2012, με 25 έτη. Θα μπορούσε να βγει στη σύνταξη στα 55. Ωστόσο, έχανε αυτό το δικαίωμα και ακολουθούσε τις διατάξεις του τ. ΤΣΜΕΔΕ που προβλέπουν σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης.

Με τη νέα ρύθμιση θα μπορεί να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές διατάξεις. Να σημειωθεί πως με το άρθρο 20 του ν. 4488/2017 αποσυνδέθηκε η υπαγωγή στην ασφάλιση των δικηγόρων και των μηχανικών από την εγγραφή στους Δικηγορικούς Συλλόγους και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αντίστοιχα. Από 1ης Ιανουάριου 2017 οι δικηγόροι και οι μηχανικοί υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτοί εφόσον προβούν σε έναρξη άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και ως έμμισθοι ή μισθωτοί, αντίστοιχα, εφόσον απασχοληθούν σε συγκεκριμένο εντολέα ή εργοδότη, αντίστοιχα. Στη δεύτερη περίπτωση, όμως, ανέκυψε ζήτημα για τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης από 1.1.2017, ιδίως για πρόσωπα με «κλειστά» βιβλία. Στο Νόμο Κατρούγκαλου δεν υπήρξε πρόνοια για την επιλογή του πρώην φορέα στον οποίο θα θεωρείται ότι διανύεται ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 και έπειτα, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν επέλεγε τη συνέχιση της διπλής ασφάλισης. Αυτό είχε ως συνέπεια να ανακύψει ζήτημα στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.

Με τη νέα ρύθμιση δίνεται δικαίωμα επιλογής πρώην φορέα στους ασφαλισμένους. Ειδικότερα, με αίτηση του ασφαλισμένου προς τον e-ΕΦΚΑ οι αιτούντες θα επιλέξουν τον πρώην φορέα με τις διατάξεις του οποίου θα συνεχίζουν την ασφάλισή τους εντός του e-ΕΦΚΑ.

Προσοχή: η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και θα ανατρέχει στην 1η Ιανουάριου 2017.

Αίτηση επιλογής πρώην φορέα θα μπορούν να υποβάλουν και πρόσωπα που έχουν ήδη κάνει αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να καθοριστεί η αρμόδια εντός του e-ΕΦΚΑ υπηρεσία για την επεξεργασία της. Επίσης και ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει ή επιλέγουν και την προαιρετική καταβολή δεύτερης εισφοράς, δεδομένου ότι και για τους τελευταίους πρέπει να καθοριστεί ο φορέας με βάση τις διατάξεις του οποίου καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές ο εργοδότης. Σημειώνεται, πάντως, ότι η επιλογή φορέα δεν θα οδηγήσει σε επιστροφή επιπλέον εισφορών που είχαν καταβληθεί ή σε αναζήτηση επιπλέον εισφορών που δεν είχαν καταλογισθεί για το διάστημα από 1ης Ιανουάριου 2017 έως το μήνα της δήλωσης.

Ενημερωτική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

 Σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με θέμα : Επιλογή ασφαλιστικού Φορέα για πρώην διπλοασφαλισμένους, συμπερίληψη και των προ 93 ασφαλισμένων που διορίσθηκαν μετά το 93» αναφέρονται τα ακόλουθα:

Συνάδελφο/σες

Όπως είχαμε ενημερώσει με το σχετικό Υπόυνπυα που υποβάλλαμε στη Βουλή στις 11/2/2022 επήλθαν τροποποιήσεις στις διαδικασίες ασφάλισης των πρώην διπλοασφαλισμένων συναδέλφων μας (ΤΣΜΕΔΕ – Δημόσιο)

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 δύνανται, παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως 31.12.2016, να:

-υποβάλλουν μέχρι 31.12.2022 δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με την οποία επιλέγουν τον ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου θα προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 01.01.2017 και εφεξής.

-επιλέγουν εάν θα συνεχίσουν προαιρετικά να καταβάλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου.

Από την αρχικά κατατεθείσα ρύθμιση απουσίαζε αρχικά οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αντίστοιχο δικαίωμα των παλαιών ασφαλισμένων Μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ που διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά την 1-1-1993 και είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση και του Δημοσίου και του ΤΣΜΕΔΕ έως 31-12-2016, να επιλέξουν τον ασφαλιστικό τους φορέα από 1-1-2017 και εντεύθεν. Δικαίωμα που αμφισβητούσε το Υπουργείο και για το λόγο αυτό διαμαρτυρηθήκαμε έντονα, καθώς μία τέτοια ρύθμιση θίγει κι καταργεί θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα της κατηγορίας αυτής ασφαλισμένων.

Τελικά κατόπιν  παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά και των ίδιων των ενδιαφερόμενων συναδέλφων μας προστέθηκε στην τελική διαμόρφωση η κάτωθι Νομοτεχνική Βελτίωση  (σελ. 28):

«Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε παλαιούς ασφαλισμένους που διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 1η.1.1993 και εφεξής και κατέβαλλαν μέχρι 31.12.2016 δεύτερη εισφορά κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992.»

Παραμένουμε φυσικά σε εγρήγορση, μέχρι να εκδοθούν και οι σχετικές Εγκύκλιοι.

Το τελικό άρθρο όπως ψηφίστηκε είναι το εξής:

Άρθρο 17 ν. 4387/2016 Παράλληλη ασφάλιση (Νέα διάταξη)

1.Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο.

2.Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε, βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων κάθε ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος ασφαλιστικές εισφορές.

3.Τα πρόσωπα της παρ. 2, παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια του ν. 2084/1992 (Α’ 165), για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως 31.12.2016, υποβάλλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι τις 31.12.2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών, την οποία κοινοποιούν στον εργοδότη τους και με την οποία: α) Επιλέγουν τον ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 1ης.1.2017 και εφεξής. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος επέλεξε να συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο οποίος δηλώθηκε στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης επιλογής ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού. Η επιλογή ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού δεν δημιουργεί υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής. Από τον επόμενο της δήλωσης επιλογής μήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τον μισθωτό ή έμμισθο σύμφωνα με τη δήλωσή του. Η περ. α) ισχύει και για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. β) Επιλέγουν αν θα συνεχίσουν προαιρετικά να καταβάλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Η προαιρετική ασφάλιση με βάση την περ. β) πραγματοποιείται άπαξ, εκκινεί αναδρομικά από 1ης.1.2017 ή από τη στιγμή της δήλωσης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με την επιλογή του ασφαλισμένου, και από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε παλαιούς ασφαλισμένους που διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 1η.1.1993 και εφεξής και κατέβαλλαν μέχρι 31.12.2016 δεύτερη εισφορά κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992.

4.Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται το άρθρο 8 και η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλόγως.

5.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην της παραγράφου 4, εφαρμόζονται από την 1.1.2017.

6.Το άρθρο 39 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργούνται.

Άρθρο 36 παρ. 3 ν. 4387/2016

Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης (Νέα διάταξη)

α. Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του ν. 4387/2016 για κάθε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.

β. Τα πρόσωπα της περ. α’, παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια του ν. 2084/1992 (Α’ 165), για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως τις 31.12.2016, υποβάλλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α, μέχρι τις 31.12.2022, δήλωση επιλογής φορέα και καταβολής εισφορών, την οποία κοινοποιούν στον εργοδότη τους και με την οποία:

βα) Επιλέγουν τον ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στην ασφάλιση του οποίου προσμετράται ο χρόνος ασφάλισής τους υποχρεωτικά από 1ης.1.2017 και εφεξής. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος επέλεξε να συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο οποίος δηλώθηκε στην τελευταία Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης επιλογής ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού. Η επιλογή ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμού δεν δημιουργεί υποχρέωση επιπλέον καταβολής ή επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής. Από τον επόμενο της δήλωσης επιλογής μήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τον μισθωτό ή έμμισθο σύμφωνα με τη δήλωσή του. Η υποπερ. βα) ισχύει και για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

ββ) Επιλέγουν αν θα συνεχίσουν προαιρετικά να καταβάλουν εισφορές και στον δεύτερο πρώην φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, στον οποίο υπάγονται, καταβάλλοντας οι ίδιοι επί των αποδοχών τους το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου. Η προαιρετική ασφάλιση με βάση την υποπερ. ββ) πραγματοποιείται άπαξ, εκκινεί αναδρομικά από 1ης.1.2017 ή από τη στιγμή της δήλωσης καταβολής εισφορών, κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου, και από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε παλαιούς ασφαλισμένους που διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 1η.1.1993 και εφεξής και κατέβαλλαν μέχρι 31.12.2016 δεύτερη εισφορά κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας