ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Από το ΥΠΕΝ ορίστηκαν τα νέα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών αποτελούμενα από νομικούς και γεωτεχνικούς υψηλού κύρους, που θα αποτελέσουν... Τεχνικό Συμβούλιο Δασών: η «task force» του ΥΠΕΝ στη μάχη των Δασικών Χαρτών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Από το ΥΠΕΝ ορίστηκαν τα νέα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών αποτελούμενα από νομικούς και γεωτεχνικούς υψηλού κύρους, που θα αποτελέσουν την επιτελική γνωμοδοτική ομάδα κρούσης στη μάχη των Δασικών Χαρτών.

Το νέο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών του ΥΠΕΝ πιάνει δουλειά ενώ από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναρτήσεις των αναμορφωμένων δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα. Σε κάθε μία από τις περιοχές, από την ημερομηνία ανάρτησης  «τρέχει» προθεσμία 105 ημερών, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες έχουν  τελευταία ευκαιρία να διασώσουν την περιουσία τους. Δείτε εδώ στο ecopress:  οδηγός με όλες τις διαδικασίες και πληροφορίες για διάσωση περιουσιών στους Δασικούς Χάρτες

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Παράλληλα στις 5 Μαρτίου 2021 εκδικάζεται στο ΣτΕ προσφυγή συλλογικών φορέων γεωτεχνικών και οικολόγων κατά της απόφασης του ΥΠΕΝ για την αναθεώρηση των δασικών χαρτών.

Θέματα πρώτης γραμμής

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών έχει γνωμοδοτικό μεν αλλά βαρύνοντα λόγο προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, σε θέματα όπως:

-Στις περιπτώσεις αναπομπής υποθέσεως κατόπιν εκδόσεως ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως που αφορά την κύρωση δασικού χάρτη.

-Σε θέματα και ερωτήματα,  που υποβάλλονται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας κατά τη διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών.

-Για τον ειδικότερο χαρακτήρα των περιοχών,  που αποτυπώνονται σε δασικό χάρτη μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου.

-Για θέματα κανονισμών, τεχνικών προδιαγραφών και διαγραμμάτων όλων των συντασσομένων δασοπονικών μελετών και μελετών δασοτεχνικών έργων και για την έγκριση γενικής φύσεως μελετών.

Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Σημαντικός είναι ο ρόλος του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών στην  υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων του ΥΠΕΝ, το οποίο έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο και με εξασφαλισμένους πόρους ύψους 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρασινίσει ξανά 500.000 στρέμματα σε όλη τη χώρα με 30 εκατομμύρια δέντρα.

Στις αρμοδιότητες του Τεχνικού Συμβουλίου δασών είναι οι γνωνμοδοτικές αποφάσεις:

-για θέματα διαδικασιών εκτέλεσης έργων, όπως σχεδίων αναλύσεως τιμών, γενικών και συγγραφών υποχρεώσεων,

-για τα γενικότερα θέματα προγραμματισμού στη δασοπονία και την έγκριση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων

-για εγκρίσεις ή τροποποιήσεις  δασοπονικών μελετών διαχείρισης δασών και την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων και εργασιών.

Τα νέα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά, ορίστηκαν τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, για τα επόμενα δυο έτη.

Πρόεδρος  

– Αφεντία Ιωσηφίδου, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρώτρια Πρόεδρο την Σωτηρία Κοσμά, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο ίδιο Γραφείο του Υ.Π.ΕΝ.

Τακτικά μέλη

– Ευάγγελος Γκουντούφας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α ́, Προϊστάμενος της Δ/νσης Προστασίας Δασών, με αναπληρωτή αυτού τον Στυλιανό Τζαφέρο, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη και Προστασίας Αστικών Χώρων Πρασίνου της ίδιας Δ/νσης.

– Σταύρος Τσιλίκουνας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α ́, Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών, με αναπληρώτρια αυτού τη Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.

– Παναγιώτης Δρούγας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α ́, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών, με αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Μπόκαρη, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και βαθμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας Οικοσυστημάτων, της ίδιας Δ/νσης.

– Δρ. Γεώργιος Καρέτσος, Δ/ντη Ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, ως Τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Δρ. Ευαγγελία Κορακάκη, Δόκιμη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων.

Εισηγητές ορίζονται αναλόγως των συζητούμενων θεμάτων, οι καθ΄ ύλη αρμόδιοι Τμηματάρχες των οικείων Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με αναπληρωτές αυτών τους νόμιμους αναπληρωτές στα κύρια καθήκοντά τους.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η Βασιλεία Τσουμάνη, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με βαθμό Α΄ ως Τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κρεντήρη Παναγιώτα, του ιδίου κλάδου και βαθμού.

Η θητεία των μελών είναι διετής και λήγει την 31η-12-2022

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας