ecopress
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με απόφασή της (Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2976 /17.06.2021 ) η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας εγκρίνει... ΤΕΕ Δωδεκανήσου: σε ερευνητικό ρόλο, με συμμετοχή στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με απόφασή της (Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2976 /17.06.2021 ) η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας εγκρίνει την ένταξη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Τομέα προτεραιότητας Πολιτισμός-Τουρισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, του έργου (ΑΕΙ) «Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ».

Το διεπιστημονικό αυτό Πρόγραμμα υπεβλήθη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως συντονιστή, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κα Τώνια Μοροπούλου, η οποία είναι επιστημονικά επικεφαλής και έχει την ευθύνη του Προγράμματος, με μεγάλη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση (ΟΟΣΑ, unesco κ.α.) της πρότυπης τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), το Π.Τ. ΤΕΕ Δωδεκανήσου αναλαμβάνει ερευνητικό ρόλο, με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ. Αντώνη Γιαννικουρή.

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς συμμετέχουν επίσης: To IΤΕΠ (Ίδρυμα Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων), το ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας της Κρήτης), το Π.Τ. ΤΕΕ Βoρειοανατολικού Αιγαίου και οι εταιρείες Consortis (GIS) και Telesto (ΤΠΕ).

Βασικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο σχεδιασμός της αειφόρου ανάπτυξης αντιπροσωπευτικών περιοχών, από τις λιγότερο αναπτυγμένες, σε γειτνίαση με πύλες εισόδου στην χώρα ή με τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, ώστε να προσανατολιστεί σε αυτές το υπάρχον τουριστικό ρεύμα με πόλους έλξης νέους τουριστικούς πόρους και προϊόντα που θα προκύψουν από την αναβάθμιση του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Αποθέματος και από την ανάπτυξη και αξιοποίησή του μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών της Πληροφορικής (ΤΠΕ).

Η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει γενικότερα στην ανάπτυξη τουριστικών πόρων και προϊόντων των περιοχών με Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Απόθεμα με την αναβάθμισή του, μέσω της ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης και διαχείρισής του, ώστε να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην τοπική τουριστική ανάπτυξη. Με το μηχανισμό αυτό, εξωτερικές οικονομίες, όπως του τουρισμού, επενδύονται σε μία ενδογενή ανάπτυξη με όχημα μεταφοράς του τουριστικού ρεύματος, από τις πλέον αναπτυγμένες στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές τους νέους πόλους έλξης που δημιουργούνται σε αυτές. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που η ανάπτυξη τους μπορεί να έχει πιλοτικό χαρακτήρα διότι είναι βιώσιμα και μεταφέρσιμα είναι: Η Αιτωλοακαρνανία, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, η Εύβοια- Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων, η Νήσος Χίος και υπογραμμίζουμε τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, τη Χάλκη, τη Σύμη, το Καστελλόριζο και την Ηρωϊκή Ν. Κάσο, που είναι δυνατόν με την κατάλληλη ανάπτυξη νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω της αναβάθμισης του μοναδικού αρχιτεκτονικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού τους αποθέματος να προσανατολίσουν τοπικά, εξειδικευμένα μέρη του τουριστικού ρεύματος της Ρόδου, δημιουργώντας νέα τουριστική δραστηριότητα (Κάσος) ή προστιθέμενη αξία στον τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία με αύξηση της παραμονής πέρα του ημερήσιου ή ολιγοήμερου τουρισμού (Χάλκη, Σύμη) αλλά και ολοκληρώνοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των νησιών (Καστελλόριζο).

Το αντικείμενο αυτό θα αναπτυχθεί με ανάλυση, τεκμηρίωση, μοντελοποίηση και διαχείριση Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Αποθέματος (ΠΠΑ), με αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ, με Σχεδιασμό και Υλοποίηση Νέων Προϊόντων για Τουριστική Τοπική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής.

Την Παρασκευή 2 Ιουλίου, στο Π.Τ. ΤΕΕ Δωδεκανήσου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του Προέδρου κ. Αντώνη Γιαννικουρή με παρόντες την κα Τώνια Μοροπούλου, επικεφαλή του Προγράμματος και τον κ. Μιχάλη Ερωτόκριτο, Δήμαρχο της Ηρωϊκής Νήσου Κάσου.

Στην σύσκεψη επίσης μετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης: O Δήμαρχος Χάλκης κ. Άγγελος Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος Σύμης κ. Νικήτας Γρύλλης, ο Αντιδήμαρχος Καστελλορίζου κ. Νικόλαος Ασβέστης καθώς και η Μηχανικός του Δήμου κα Βίκυ Καφρίτσα.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η οργάνωση της συνέργειας με τους Δήμους των νησιών, τόσο για την τεκμηρίωση των δεδομένων, όσο και για τη διατύπωση των προτάσεων σε εναρμόνιση με τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

Τελός πρέπει να αναφερθεί, ότι ήδη από την υποβολή της πρότασης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να συνεργαστεί και να αξιοποιήσει πορίσματα του έργου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας