ecopress
Το ΤΕΕ εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου  Διπλωματούχων Μηχανικών για τη στελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών της Αποκεντρωμένης... TEE: συμμετοχή μηχανικών στις επιτροπές αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Το ΤΕΕ εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου  Διπλωματούχων Μηχανικών για τη στελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 20/1/2021. 

Δείτε εδώ στο ecopress: τις αμοιβές, δικηγόρων, μηχανικών δασολόγων στις επιτροπές αντιρρήσεων και τα προσόντα συμμετοχής

Η πρόσκληση του ΤΕΕ  απευθύνεται προς τις ειδικότητες: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών.
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το  άρθρο 18 του Ν.3889/2010 (Α΄182) όπως ισχύει σήμερα και έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και σύμφωνα με την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020), καλείται να συμμετέχει με Μηχανικούς  Τακτικά Μέλη του στη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οι οποίες επίκειται να λειτουργήσουν άμεσα στο πλαίσιο ανάρτησης των  Δασικών Χαρτών.

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση ΥΠΕΝ τα ειδικότερα προσόντα των Μηχανικών – Ειδικότητας Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί – που θα στελεχώσουν τις ΕΠ.Ε.Α., καθορίζονται ως ακολούθως :

  • Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
  • Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος.
  • Γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Οι Επιτροπές  αυτές θα είναι αμειβόμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.»

Το ΤΕΕ θα συγκροτήσει σχετικό Κατάλογο ΕΠ.Ε.Α. για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους των οποίων η Αίτηση γίνεται αποδεκτή και θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία είναι αρμόδια για την Απόφαση Συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του ΤΕΕ, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί, με δ/νση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  να υποβάλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη του παραπάνω Καταλόγου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται σε  ειδικό ΕΝΤΥΠΟ. Με την Αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι πληρούν τα ειδικότερα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020), και αποδέχονται τη δήλωση προστασίας προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

Διευκρινίζεται ότι, για την δυνατότητα συμμετοχής σε Επιτροπή ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Αίτηση και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί τήρησης των προβλεπομένων στο αρθρ. 7 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚΑ΄45) σύμφωνα με ειδικό ΕΝΤΥΠΟ.

Τα ως άνω δύο έντυπα  θα υποβάλλονται στο  TEE για το Γραφείο Εκπροσωπήσεων ως συνημμένο  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) στο Email:  ekprosopisis@central.tee.gr

Τα έντυπα και αναλυτικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ  δείτε εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας