ecopress
 Οι «περιπαικτικές μέχρι και προσβλητικές» για τους μηχανικούς (επιθεωρητές και συμβούλους) παρατηρήσεις για σχεδόν το σύνολο των φακέλων του Εξοικονομώ – Αυτονομώ έχουν γίνει... TEE-ΠΣΥΠΕΝΕΠ: τέλος στην κοροϊδία του «Εξοικονομώ Αυτονομώ» με πέντε αλλαγές

 Οι «περιπαικτικές μέχρι και προσβλητικές» για τους μηχανικούς (επιθεωρητές και συμβούλους) παρατηρήσεις για σχεδόν το σύνολο των φακέλων του Εξοικονομώ – Αυτονομώ έχουν γίνει το πρόσχημα να καθυστερούν οι πληρωμές του προγράμματος έως και 6 μήνες και να επιβαρύνονται δυσβάστακτα τα έργα, ενώ ο πληθωρισμός «τρέχει»  σε επίπεδα άνω του 10%. Οι πέντε αλλαγές για να μπεί τέλος στα εσκεμμένα προβλήματα.

Καταιγιστική μορφή έχουν πάρει οι άστοχες, από προδήλως άσχετους με το αντικείμενο, ανώνυμους και αόρατους «ελεγκτές» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και του ΥΠΕΝ παρατηρήσεις για σχεδόν το σύνολο των φακέλων του Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

Τα προβλήματα στις διαδικασίες ελέγχου ολοκλήρωσης και εκταμίευσης αιτήσεων Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» αναδεικνύουν από κοινού το ΤΕΕ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών και με δημόσια ανακοίνωση τους ζητούν πέντε αλλαγές για να σταματήσουν τα εσκεμμένα προβλήματα.

Συγκεκριμένα κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σχετικά με προβλήματα στις διαδικασίες ελέγχου ολοκλήρωσης και εκταμίευσης αιτήσεων Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και προτάσεις επίλυσης τους. Αντίστοιχα κοινές επιστολές προς την ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ και της ΕΑΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) απέστειλαν οι διοικήσεις του ΤΕΕ (με υπογραφή του Προέδρου Γιώργου Στασινού) και του Π.Συ.Π.Εν.Επ. (με υπογραφές του Προέδρου Κων/νου Λάσκου και της ΓΓ Χρυσούλας Βαΐτση).

Καθολικές οι «περίεργες» παρατηρήσεις

Στα κείμενα τονίζονται τα εξής: Στο πλαίσιο της δραστηριότητας των μελών μας, το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς γινόμαστε δέκτες συνεχών «καταγγελιών» και παραπόνων από μέλη μας, σχετικά με τις διαδικασίες και τους χρόνους ελέγχου των αιτήσεων που άπτονται της αρμοδιότητας της ΕΑΤ και ειδικότερα για το είδος των παρατηρήσεων και των ζητουμένων για τον έλεγχο ολοκλήρωσης και εκταμίευσης αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Είναι αξιοσημείωτο πως πρόκειται για συνεχείς, επαναλαμβανόμενες και – πλέον – καθολικά συμβαίνουσες στο σύνολο σχεδόν των αιτήσεων παρατηρήσεις, αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα της φυσιολογικής και πάντοτε αναμενόμενης «σύμπτωσης», «ανθρώπινου λάθους» και «αβλεψίας». Πρόκειται μάλιστα για «περίεργες» παρατηρήσεις που στην αρχή εμφανίζονταν αποσπασματικά σε κάποιες μόνο αιτήσεις, στην πορεία όμως κατέστησαν καθολικές όπως προαναφέραμε.

Οι κύριες και επαναλαμβανόμενες αναφορές μελών, για προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την διεκπεραίωση υποβολής και ελέγχου φακέλων για την τελική εκταμίευση των ωφελημάτων, είναι οι ακόλουθες:

1.Μεγάλη καθυστέρηση στην αξιολόγηση των αιτημάτων τελικής εκταμίευσης: Είτε πρόκειται για την αρχική υποβολή για τελικό έλεγχο και εκταμίευση, είτε υποβολή διορθώσεων / συμπληρώσεων από / σε παρατηρήσεις, η απάντηση έρχεται συνήθως μετά από παρέλευση τουλάχιστον τριών εβδομάδων. Επιπλέον του μεγάλου χρόνου απάντησης, δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένος μέγιστος χρόνος απάντησης, αφού δεν τηρείται καν η άτυπη δέσμευση της ΕΑΤ για απαντήσεις μέχρι το μέγιστο ενός (1) μήνα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται παράδειγμα αίτησης που έχει υποβληθεί για τελικό έλεγχο εκταμίευσης από 1 Μαρτίου 2021 και έλαβε απάντηση μετά την παρέλευση δύο μηνών, καθώς και άλλη που έλαβε τις ίδιες – αρχικές – παρατηρήσεις μετά την παρέλευση 4 μηνών (!) από την διόρθωση των παρατηρήσεων του 1ουαρχικού ελέγχου. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο όσο και παράδοξο, πολύ συχνά αν όχι συνήθως, ο χρόνος απάντησης να μεγαλώνει όσο οι παρατηρήσεις τελειώνουν και η αίτηση προχωράει στο τέλος της. Η αρχική αίσθηση των Συμβούλων, που πλέον έχει γίνει πεποίθηση, είναι πως δεν είναι επιθυμητό να κλείνουν οι αιτήσεις, αλλά να εκκρεμούν.

2.Αδυναμία επικοινωνίας με ελεγκτικό μηχανισμό: Πρακτικά δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα του ωφελούμενου και των εκπροσώπων του (μηχανικού – συμβούλου) για έλεγχο, ενημέρωση, πολλώ δε μάλλον αντίδραση σχετικά με την πορεία της αίτησής του, αφού και η υποτιθέμενη επικοινωνία μέσω email στην πράξη είναι παντελώς αναποτελεσματική γιατί κανένα email δεν απαντάται ποτέ ουσιαστικά. Ενδεικτική απάντηση σε email συναδέλφου:

«Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω της προστασίας του αδιάβλητου της διαδικασίας του ελέγχου δεν μπορούμε να επέμβουμε στο ελεγκτικό έργο. Συνεπώς όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες του αξιολογητή.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε σημειώστε ότι έχετε την δυνατότητα να ανεβάσετε ένα έγγραφο Word το οποίο να απευθύνεται στον αξιολογητή, προκειμένου να ζητήσετε περισσότερες διευκρινίσεις ή να τον ενημερώσετε για ότι θέλετε.

Παρακαλούμε κατόπιν κλείστε τον φάκελο για νέα αξιολόγηση.»

3.Αποσπασματικός έλεγχος, με τυχαία επαναλαμβανόμενες και άστοχες παρατηρήσεις:Αν τα προηγούμενα προβλήματα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε ατέλειες και ανεπάρκειες του συστήματος, το τρίτο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι αποκλειστικής ευθύνης του ελεγκτικού μηχανισμού. Πρόκειται για αποσπασματικό έλεγχο των αιτήσεων με συνεχείς και τυχαία επαναλαμβανόμενες «άστοχες» και «άκυρες» παρατηρήσεις, οι οποίες αρχικά ήταν πιο «περιστασιακές» πλέον όμως είναι «σίγουρες» και συμβαίνουν καθολικά σε όλες τις αιτήσεις.

Αποσπασματικός έλεγχος δεδομένου ότι μετά την πρώτη αξιολόγηση – παρατήρηση – διαπίστωση ελλείψεων και αφού έχουν απαντηθεί-συμπληρωθεί-αναρτηθεί τα όσα έχουν ζητηθεί, ο ελεγκτής επανέρχεται με διαφορετικές παρατηρήσεις. Κύκλος παρατηρήσεων – απαντήσεων που μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές και μάλιστα με διαφορετικές παρατηρήσεις πολλές φορές «άκυρες» ή με παρατηρήσεις που έχουν ήδη επιλυθεί αλλά επαναλαμβάνονται με τυχαίο τρόπο. Θα μπορούσε να αποδώσει κανείς την δεύτερη περίπτωση (ζήτηση στοιχείων που έχουν ήδη αναρτηθεί) σε αβλεψία, όμως είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό γιατί εφ’ ενός δεν μπορεί οι μισές και πλέον παρατηρήσεις να είναι λόγω αβλεψίας αλλά και δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται η ίδια «άκυρη» παρατήρηση τρείς (3) φορές για στοιχείο που έχει ήδη αναρτηθεί από την αρχή.

Η κατάσταση δηλαδή γίνεται ολοένα και χειρότερη. Με κάθε σεβασμό, θα λέγαμε πως πλήθος τέτοιων παρατηρήσεων μοιάζουν περιπαικτικές μέχρι και προσβλητικές για τη δραστηριότητά μας, ειδικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχουν φτάσει τους μηχανικούς κατά το κοινώς λεγόμενο «στα όριά τους».

Άστοχες παρατηρήσεις από άσχετους

Υπάρχει όμως και το επίσης συχνό φαινόμενο, καινοφανών παρατηρήσεων που δεν έχουν κανένα λογικό ή συμβατικό του προγράμματος έρεισμα και απορεί κανείς πώς και ποιός σκέφτηκε να τις διατυπώσει :

-έχει ζητηθεί η πλήρης μελέτη αερίου (συμπεριλαμβανομένων διαγραμμάτων, τεχνικών υπολογισμών κ.λπ.) και ενώ έχουν προσκομιστεί όλα τα στοιχεία υποβολής και έγκρισης της μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. ΕΔΑ Αττικής) – άγνωστο για ποιόν λόγο (πιθανότατα για έλεγχο της ΕΔΑ !)

-ζητείται βεβαίωση αρίθμησης οδού/ακινήτου (παρ’ όλο που σε κανένα από τα δεκάδες δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν υπάρχει έλλειψη ή αντίφαση στην αρίθμηση του ακινήτου) και όταν αυτή υποβληθεί από τον αρμόδιο φορέα – συνήθως τεχνική υπηρεσία Δήμου, ζητούνται και τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν στον Δήμο (γίνεται δηλαδή από την ΕΑΤ και έλεγχος της λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής!).

-έχει υπάρξει και περιστατικό όπου έχει ζητηθεί το αρχείο “xml” της Επιθεώρησης για έλεγχο (το οποίο παρεμπιπτόντως είναι παράνομο να δημοσιοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας).

Υπάρχουν όμως αρκετά συχνά και παρατηρήσεις που κάνουν κάτι περισσότερο από προφανές πως ο ελεγκτής ενός τεχνικού έργου δεν έχει καμία σχέση και αντίληψη επ’ αυτού – στοιχείο ιδιαιτέρως θλιβερό και προσβλητικό για τη δουλειά των ασχολούμενων μηχανικών. Ενδεικτικά :

-ζητείται εξήγηση «γιατί τα τετραγωνικά της περιβάλλουσας επιφάνειας τοίχων δεν συμπίπτουν με το εμβαδόν του αντικειμένου»,

-γίνεται παρατήρηση πως «η προτεινόμενη επέμβαση δεν υλοποιήθηκε» γιατί στην περιγραφή αναφέρεται πως τοποθετήθηκε θερμοπρόσοψη και όχι εξωτερική θερμομόνωση,

-απορρίπτεται η εργασία γιατί τα υλικά πήγαν στον χώρο του έργου (με τα δελτία αποστολής) πρίν την έκδοση της ΕΕΔΜΚ ή γιατί ακόμη τα υλικά των δελτίων αποστολής είναι κατά τι περισσότερα από αυτά που τελικά εγκαταστάθηκαν και τιμολογήθηκαν.

4.Απαίτηση υποβολής επιπρόσθετων δικαιολογητικών, για τα οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά στον οδηγό του προγράμματος. Τέλος, μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις προκαλούνται από την απαίτηση υποβολής επιπρόσθετων δικαιολογητικών, για τα οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά στον οδηγό του προγράμματος, αλλά ούτε και ζητήθηκαν στους δύο προηγούμενους κύκλους του ΕΚΟ ΙΙ, δίνοντας την εικόνα πως ο κάθε αξιολογητής ζητάει ό,τι «κατά την εκτίμησή του» ίσως είναι χρήσιμο ή αναγκαίο, χωρίς την τήρηση κανενός πρωτοκόλλου υποχρεώσεων εκ των δύο πλευρών – ωφελούμενων και αξιολογητών και χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για αποζημίωση του ωφελούμενου για το σχετικό έξοδο όταν αυτό πραγματοποιείται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :

-Σχέδια επιμετρήσεων εργασιών μόνωσης με αναλυτική σήμανση των υπολογισμών για την επιφάνεια που δηλώθηκε ότι μονώθηκε (δώμα και τοίχοι).

-Συμβάσεις Αναδόχων (που τιμολόγησαν για το πρόγραμμα) με Μηχανικούς (που εξέδωσαν κάποια Άδεια, π.χ. Αερίου, ΕΕΔΜΚ κλπ.), ενώ δεν προβλέπονται συμβάσεις  από την ισχύουσα νομοθεσία για μικροποσά (< 500€).

-Συμβόλαιο κατοικίας (χωρίς να είναι πρόσφατη απόκτηση). Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση, εκτός του ότι δεν αναφέρεται πουθενά στον οδηγό, δεν έχει καμία πολεοδομική βάση, καθώς το συμβόλαιο δεν αποτελεί τεκμήριο πολεοδομικής νομιμότητας. Επιπλέον,  η απαίτηση αυτή εγείρει σοβαρά θέματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς πολλά συμβόλαια περιλαμβάνουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία και δεδομένα.

-Καταστατικά εταιρειών που συμμετείχαν στο έργο. Για το συγκεκριμένο στοιχείο έχει διαρρεύσει στην αγορά πως ζητείται για την εξασφάλιση της μη συμμετοχής μηχανικών χωρίς δικαίωμα λόγω ασυμβίβαστου – βάσει των κανονισμών – λειτουργών στο έργο (π.χ. συγγένεια α’ βαθμού επιθεωρητή και μέλους της εταιρείας κατασκευής). Αν αυτό είναι ακριβές, επισημαίνουμε πως η αξιολόγηση του φακέλου γίνεται στα δεδομένα του προγράμματος και όχι σε άλλα – υπαρκτά μεν αλλά – άσχετα με το ΕΚΟ θέματα. Άλλωστε σε τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να ζητείται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αφού όπως είναι γνωστό ούτε σύζυγος πρέπει να έχει συμμετοχή σε έργο ενεργειακής επιθεώρησης

5.Απαίτηση υποβολής επιπρόσθετων υπεύθυνων δηλώσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία αναφορά στον οδηγό του προγράμματος και που δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό. Τον τελευταίο καιρό μας έρχονται πλήθος καταγγελίες σχετικά με παρατηρήσεις που ζητώνται ΥΔ από ωφελούμενους, επιθεωρητές και αναδόχους για δεδομένα που είτε προκύπτουν από άλλα έγγραφα τα οποία αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία , είτε δεν προσδίδουν καμία πρόσθετη αξία είτε και ακόμη μπορεί να δημιουργήσουν νομικά προβλήματα στους υπογράφοντες.

-ΥΔ από τον ωφελούμενο ότι το επάγγελμα του είναι «ιδιώτης» όταν όλα τα παραστατικά αναγράφουν ήδη προς «ιδιώτη». Η συγκεκριμένη απαίτηση ουσιαστικά «οδηγεί» τους ωφελούμενους να συντάξουν ψευδή ΥΔ αφού ουσιαστικά επάγγελμα «ιδιώτης» δεν υφίσταται.

-ΥΔ από τον ωφελούμενο ότι δεν έχει πληρώσει στα τιμολόγια ποσό πέρα από την ίδια συμμετοχή του, όταν τα παραστατικά της τράπεζας είναι ακριβώς η ίδια συμμετοχή του ωφελούμενου.

-ΥΔ από προμηθευτές και μηχανικούς για το καθεστώς ΦΠΑ που ανήκουν και το ποσοστό ΦΠΑ που έχει το τιμολόγιο τους, όταν στο παραστατικό αναγράφεται ακριβώς ΦΠΑ 24% και όλα τα παραστατικά πλέον είναι υποχρεωτικό να διαβιβάζονται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα myData του Υπουργείου Οικονομικών που είναι συνδεδεμένο με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

-ΥΔ από Ενεργειακό Επιθεωρητή ότι το ΠΕΑ αφορά το ακίνητο για το οποίο εκδόθηκε.

Σημειωτέον πως η ΥΔ έχει πλέον καταστεί το απολύτως απαραίτητο στοιχείο για όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, αντικαθιστώντας πιστοποιήσεις φορέων, CE, δημόσια έγγραφα, τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστών εξοπλισμού κλπ. αφού στην πλειοψηφία των φακέλων πλέον, ζητούνται ΥΔ από όλους για όλα, άσχετα αν αυτά αναφέρονται ξανά και ξανά σε πολλά δικαιολογητικά και παραστατικά. Ως παράδειγμα να αναφέρουμε την περίπτωση των κουφωμάτων: Στο Έντυπο Ολοκλήρωσης Παρεμβάσεων, δίνεται πλήρης περιγραφή των εργασιών και ακολουθεί τυποποιημένος πίνακας όπου καταχωρούνται όλα τα κουφώματα αναλυτικά κατά κατηγορία επιδότησης και συνοδευόμενα από τα χαρακτηριστικά τους. Τώρα πλέον ζητείται στην γενική περιγραφή των εργασιών να ξαναγίνει (2η φορά) αναλυτική περιγραφή των κουφωμάτων και των χαρακτηριστικών τους, να επαναληφθεί ουσιαστικά ο πίνακας της επόμενης σελίδας αλλά σε κείμενο (κάτι που δεν προκύπτει από κανένα σημείο του οδηγού του προγράμματος). Επιπλέον, είναι αυτονόητο πως ως βασικό στοιχείο του προγράμματος υποβάλλεται και η αποκαλούμενη «Δήλωση Επιδόσεων» και τα πιστοποιητικά CE των κουφωμάτων, όπου αναλυτικά αναφέρονται ένα προς ένα όλα τα χαρακτηριστικά των κουφωμάτων, σφραγισμένα και συνοδευόμενα από τα σχετικά πιστοποιητικά (3η φορά που καθορίζονται τα χαρακτηριστικά). Ωστόσο, πλέον, οι ελεγκτές της ΕΑΤ δεν αισθάνονται σίγουροι, και ζητούν (4η φορά) να δοθεί ΚΑΙ ΥΔ από τον προμηθευτή – εγκαταστάτη για τα Uw των κουφωμάτων, αναλυτικά ένα προς ένα. Είναι δε – επιστημονικής – απορίας άξιο, γιατί στην ΥΔ ζητούνται μόνο τα Uw και όχι και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά (g, κλάση αεροπερατότητας κλπ.) για τα οποία έχει υποβληθεί πιστοποίηση μόνο 3 φορές (εξαιρούνται της 4ης !).

Δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση

Κύριε Υπουργέ, -συνεχίζει η ανακοίνωση, η ανωτέρω λίστα έχει συνέχεια, αλλά για λόγους συντομίας αναφέρονται μόνο ενδεικτικά όσα καταγγέλλουν οι συνάδελφοι, καθημερινά. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν ανεπανόρθωτα στη δημιουργία μιας αναξιόπιστης εικόνας προς τους ωφελούμενους των εμπλεκόμενων Μηχανικών (επιθεωρητές, μηχανικούς και συμβούλους) και φυσικά των Αναδόχων αλλά και τους επιβαρύνουν οικονομικά δυσβάστακτα όταν στις μέρες μας ο πληθωρισμός τρέχει σε επίπεδα άνω του 10% και οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή του προγράμματος σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνάει τους 6 μήνες. Αξίζει δε να υπενθυμίσουμε, πως εν πολλοίς το πρόγραμμα βασίζεται στην καλή πίστη και εμπιστοσύνη των Αναδόχων να αναλάβουν εγκαταστάσεις με πίστωση της τάξης μέχρι και 80% !

Οι πέντε προτάσεις 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε θερμά όπως προβείτε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες. Προς διευκόλυνσή και συνδρομή στην βελτίωση του προγράμματος, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις:

-Υποχρεωτική αποστολή του συνόλου των παρατηρήσεων ενός φακέλου στον πρώτο έλεγχο που δε θα διαρκεί πάνω από 30 ημέρες για τον αρχικό έλεγχο και 15 ημέρες για τους επανελέγχους. Προφανώς από αυτή την υποχρέωση θα εξαιρούνται παρατηρήσεις που οφείλονται σε μεταγενέστερα στοιχεία που υποβάλλονται μετά τις παρατηρήσεις.

-Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του συμβούλου ή του επιθεωρητή με τον αξιολογητή, προκειμένου να αποσαφηνίζονται εύκολα και γρήγορα αιτήματα ή/και δικαιολογητικά, ώστε να αποφεύγεται η ανταλλαγή αλλεπάλληλων email σε διαστήματα εβδομάδων ή μηνών, για θέματα που μπορούν να λυθούν σε λίγα λεπτά άμεσης επικοινωνίας στο τηλέφωνο. Πρόκειται για αίτημα που έχει διατυπωθεί από τον 1ο κύκλο ΕΚΟ. Η άμεση επικοινωνία δεν απαιτεί γνώση της ταυτότητας του αξιολογητή (μπορεί να γίνεται με τον κωδικό της αίτησης), αλλά κι αν ακόμη αυτό γινόταν, κατά την άποψή μας θα ήταν προς όφελος της διαφάνειας και όχι σε βάρος της.

-Απλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και απαίτηση πρόσθετων δικαιολογητικών ανά περίπτωση όταν προκύπτουν συγκεκριμένα ευρήματα από τον ελεγκτικό μηχανισμό και όχι οριζόντια από όλους όπως φαίνεται να είναι η σημερινή πρακτική.

-Ποιοτική αναβάθμιση των εργασιών ελέγχου από εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνική γνώση του αντικειμένου. Δεν είναι δυνατόν ο φάκελος και η εκταμίευση να εκκρεμούν λόγω παρατηρήσεων που αναδεικνύουν πως ο αξιολογητής «δεν καταλαβαίνει» τί αξιολογεί. Είναι απαραίτητη η συνεργασία με αξιολογητές «συναφούς» με το αντικείμενο εμπειρίας και εκπαίδευσης, με βασικό – άν όχι μοναδικό – έργο κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους την αξιολόγηση των φακέλων του προγράμματος και με συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. Εκτός της «ποιότητας» πλήθους παρατηρήσεων είναι και ο χρόνος (ξημερώματα, ανήμερα Χριστούγεννα, Κυριακή βράδυ κλπ.) που αναδεικνύουν πως ο αξιολογητής πιθανότατα εξασκεί τη δραστηριότητά του επικουρικά και όχι ως βασική απασχόληση.

-Αξιολόγηση των αξιολογητών και αποκλεισμός σε όσους κάνουν επανειλημμένα σφάλματα. Τα λάθη της πλευράς του ωφελούμενου τα «πληρώνουν» οι ίδιοι με την καθυστέρηση πληρωμής τους. Τα συνεχή και αβάσιμα λάθη του αξιολογητή και το μετρήσιμο κόστος αυτών με ποιά λογική το πληρώνει πάλι η πλευρά του ωφελούμενου (π.χ. παρατήρηση για υποβολή του ίδιου Δελτίου Αποστολής, 3 φορές συνεχόμενα – δηλαδή τουλάχιστον 2 μήνες – κι ενώ το Δ.Α. έχει υποβληθεί ήδη από την αρχική αίτησης εκταμίευσης, αλλά και αυτό έχει επανειλημμένα τονισθεί στον αξιολογητή σε απάντηση κάθε σειράς παρατηρήσεων).

Υπάρχουν και φάκελοι με προβλήματα 

Η κοινή ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας ότι:  Δηλώνουμε και διευκρινίζουμε ξεκάθαρα πως θεωρούμε την ΕΑΤ συνεργάτη προς όφελος του προγράμματος και των ωφελούμενων και παραμένουμε στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα για όποια διευκρίνιση σχετικά με τις αναφορές των μελών μας και τις προτάσεις μας.

Τέλος, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινίσουμε πως αναγνωρίζουμε και εμείς, πως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις συναδέλφων που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και υποβάλουν φακέλους με προβλήματα, ενίοτε πολλά και σοβαρά. Αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για τα παραπάνω προαναφερόμενα που αποτελούν τον κανόνα της διαδικασίας ελέγχου στην ΕΑΤ και όχι την εξαίρεση. Αντίστοιχα, κατανοούμε κι εμείς πως είναι απολύτως ανθρώπινο να γίνονται μικρολάθη και αβλεψίες στον έλεγχο – λόγω και του όγκου των δικαιολογητικών – όπως συμβαίνει και με εμάς που προετοιμάζουμε όλον αυτόν τον όγκο δικαιολογητικών.

Και πάλι όμως θα τονίσουμε πως η αντίδρασή μας δεν στοχεύει στο ανθρώπινο λάθος, που εκτός από αναμενόμενο και κατανοητό είναι και απολύτως αντιληπτό, αλλά σε μια συνεχόμενη καθολικά εφαρμοζόμενη κατάσταση που δεν μπορεί να αποτελεί σύμπτωση.

Προκειμένου λοιπόν, να δοθεί μια λύση στα παραπάνω προβλήματα, που στοιχίζουν στην αξιοπιστία και τη λειτουργία του προγράμματος, παρακαλούμε θερμά να αποδεχτείτε τις προτάσεις μας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας