ecopress
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν στο TAXISnet εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων -Ε9- για ένα ή περισσότερα από τα έτη... «Τρέχει» προθεσμία για διόρθωση στην Εφορία, ό,τι δηλώθηκε στο Κτηματολόγιο

Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν στο TAXISnet εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ακινήτων -Ε9- για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2010-2020 χωρίς επιβάρυνση με το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώσουν, στην εφαρμογή «Ε9-Περιουσιολόγιο» που έχει αναπτύξει στο σύστημα ΤΑΧΙSnet η ΑΑΔΕ. Φωτογραφία: Μαρία Δεμερτζή.

 Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση και στην εφορία, των στοιχείων των ακινήτων που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο και διαφέρουν από εκείνα που υπάρχουν ήδη στο taxisnet. Η διόρθωση του Ε9 είναι  χωρίς πρόστιμα μέχρι 31 Μαΐου, αλλά με αναδρομικό ΕΝΦΙΑ.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται  να διορθώσουν τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς επίσης και τα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα είδη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους, ώστε να είναι πλήρως «ευθυγραμμισμένα» με τις αντίστοιχες δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους ιδιοκτήτες με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Βάσει της διάταξης αυτής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Παλαιτσάκη στη “Ναυτεμπορική” οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώσουν, στην εφαρμογή «Ε9-Περιουσιολόγιο» που έχει αναπτύξει στο σύστημα ΤΑΧΙSnet η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων ιδιοκτησιών τους, όπως αυτά πρέπει να έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ή όπως πρόκειται να δηλωθούν στο Κτηματολόγιο εφόσον η διαδικασία κτηματογράφησης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η δυνατότητα τροποποιήσεων-διορθώσεων στα στοιχεία των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων Ε9 χωρίς την επιβολή προστίμων ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κτηματολογίου στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Τελικός σκοπός της δυνατότητας που παρέχει η ρύθμιση αυτή είναι η πλήρης ταύτιση των πληροφοριακών στοιχείων για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών τα οποία περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό «Περιουσιολόγιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία που θα είναι δηλωμένα στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η διαφορά και η πληρωμή στον ΕΝΦΙΑ

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κατά την οποία από τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9 προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ. λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότερων ακινήτων), ο φορολογούμενος θα καλείται να καταβάλει τον φόρο αυτό. Την αποπληρωμή του επιπλέον φόρου θα μπορεί να την ρυθμίσει έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με βάση την ήδη πάγια ρύθμιση φορολογικών οφειλών.

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, ώστε τα στοιχεία αυτά να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογίου, κινδυνεύουν να εντοπιστούν από μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων που θα γίνουν μεταξύ των δύο αρχείων και, στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις της τάξεως του 10%-50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Χωρίς περιορισμό οι δηλώσεις

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τροποποιητικών δηλώσεων που μπορούν να υποβληθούν από τους φορολογούμενους για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2010-2020. Επίσης δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για ένα έτος εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση που από τις αλλαγές έχει προκύψει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωσή του έως και 300 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει προκύψει μείωση του ΕΝΦΙΑ η οποία ξεπερνά τα 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Taxisnet προκειμένου να προσκομίσει στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαια κ.ά.) για να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση.

Τα βήματα για την τροποποιητική δήλωση

Σύμφωνα με αναλυτικό οδηγό της ΑΑΔΕ, κάθε φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση Ε9 για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2010-2020 ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1) Επιλογή του έτους για το οποίο θέλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση Ε9.

2) Επιλογή «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9….» από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των στοιχείων της περιουσιακής του κατάστασης.

3) Επιλογή σε κάθε έναν από τους Πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) ή 2 (γήπεδα), μιας εκ των παρακάτω εργασιών:

α) δήλωση νέου κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου

β) μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου

γ) διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου

4α) Σε περίπτωση επιλογής «δήλωση νέου κτίσματος/οικοπέδου» ή «δήλωση νέου γηπέδου», ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης να κάνει γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

β) Σε περίπτωση επιλογής «μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου» ή «μεταβολή στοιχείων γηπέδου», ο φορολογούμενος πρέπει να τροποποιήσει μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5) Αναγραφή αριθμού παροχής ρεύματος. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9 ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία ο φορολογούμενος έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6) Αναγραφή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων. Ανάλογα με την επιλογή που θα έχει κάνει ο φορολογούμενος (εισαγωγή νέου ακινήτου, μεταβολή στοιχείων δηλωθέντος ακινήτου ή διαγραφή δηλωθέντος ακινήτου) οφείλει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμό και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμό και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7) Προσοχή στις επισημάνσεις για ελλιπή στοιχεία. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η συμπλήρωση στοιχείων συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα ήδη δηλωθέντα στοιχεία τους.

8) Έλεγχος εικόνας τροποποιημένης περιουσιακής κατάστασης πριν από την οριστική υποβολή. Όταν ο φορολογούμενος ολοκληρώσει τις μεταβολές στα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, πρέπει να ελέγξει το πώς αυτή έχει διαμορφωθεί, μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

9) Επιλογή της οριστικής υποβολής της δήλωσης Ε9. Ο φορολογούμενος, έχοντας ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα βήματα, μπορεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης.

10) Μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης στο επόμενο έτος. Εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει τροποποιητική δήλωση για ένα εκ των ετών 2010-2020, μπορεί εφόσον το επιθυμεί να μεταφέρει τις τροποποιήσεις που επέφερε και σε κάθε δήλωση Ε9 των επομένων ετών μέχρι και τη δήλωση του 2020.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να εκτυπώσουν τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, την περιουσιακή τους κατάσταση και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας