ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με τροπολογία προσθήκη στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή νομιμοποιούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στη Νέα Μάκρη,... Τροπολογία: νομιμοποιούνται 10.600 αυθαίρετα τετραγωνικά στη Νέα Μάκρη

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με τροπολογία προσθήκη στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή νομιμοποιούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στη Νέα Μάκρη,  επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης 36.920,52 τ.μ, με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 10.003,57 τ.μ. και συνολική δόμηση 10.597,87 τ.μ., που στεγάζουν πλέον υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

 

Την τροπολογία κατέθεσαν από κοινού οι υπουργοί ΠΕΝ Κ. Χατζηδάκης, Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς, ο οποίος μιλώντας επί της τροπολογίας στη Βουλή τόνισε ότι «οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, λόγω του καθεστώτος που ίσχυε για την Αμερικάνικη Βάση, δεδομένης της φύσεως της αρχικής χρήσης τους στερούνται οικοδομικής αδειοδότησης.

Ο ίδιος είπε ότι η νομιμοποίηση είναι αναγκαία για την αξιοποίηση υφιστάμενων μη χρησιμοποιούμενων λειτουργικά, για δεκαετίες, δημόσιων ακινήτων, καθώς δεν μπορούν με άλλο νόμιμο τρόπο να γίνουν τα αναγκαία έργα συντήρησης και επέκτασης  τους , τονίζοντας ότι «η πολεοδομική νομιμοποίησή τους δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε περιβαλλοντική, πολεοδομική ή οικονομική επιβάρυνση».

Κατασκευή και ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

Σημειώνεται ότι η  χρήση της έκτασης και των επ’ αυτής υφιστάμενων δημόσιων ακινήτων στην πρώην Αμερικάνικη Βάση στη Νέα Μάκρη μεταβιβάστηκαν από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) για αόριστο χρόνο και χωρίς αντάλλαγμα προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θα γίνει  μέσω δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»,  ενώ οι σχετικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται ατελώς, σύμφωνα με την ειδικά προβλεπόμενη διαδικασία.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σημειώνεται ειδικότερα ότι «δεδομένης αφενός της ανάγκης στέγασης του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αφετέρου της καταλληλότητας της εν λόγω έκτασης για τη χρήση αυτή, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η άρση του υφιστάμενου νομικού κωλύματος, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο καθίσταται εφικτή η δυνατότητα εκτέλεσης οιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης, ανασκευής και τροποποίησης, στα υφιστάμενα κτίσματα και στο σύνολο του περιβάλλοντος χώρου, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα υποβαθμιστούν περαιτέρω λόγω της παλαιότητας και της συνεπαγόμενης αδυναμίας χρήσης τους».

Σύμφωνα με την τροπολογία στην οικοπεδική έκταση η χρήση της οποίας αφορά στη στέγαση του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων Πυροσβεστικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης, επιτρέπεται, σύμφωνα με τους τιθέμενους πολεοδομικούς όρους, η κατασκευή, ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και η τοποθέτηση νέων υπαίθριων κατασκευών και υπέργειων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Κέντρου.

Πολιτική Προστασία

Παράλληλα υπογραμμίζεται στην αιτιολογική έκθεση ότι «μέσω της στέγασης και λειτουργίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεων στη συγκεκριμένη έκταση αφενός αναβαθμίζεται μια περιοχή που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018, ενώ παράλληλα η δημιουργία της εν λόγω σύγχρονης δομής θα αποτελέσει τον κρίσιμο εκπαιδευτικό πυλώνα σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών, θα βελτιστοποιήσει την επιχειρησιακή δράση των επαγγελματιών του Πυροσβεστικού Σώματος και επιπλέον, θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτική εστία όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας φορέων έως και των πολιτών, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης με τον τρόπο διαχείρισης σύνθετων κινδύνων και απειλών.

Επισημαίνεται δε ότι το υποστηριζόμενο, μέσω δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», εγχείρημα θα συμβάλλει στην αξιοποίηση υφιστάμενων μη χρησιμοποιούμενων λειτουργικά, για δεκαετίες, Δημόσιων ακινήτων, ενώ η πολεοδομική νομιμοποίησή τους δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε περιβαλλοντική, πολεοδομική ή οικονομική επιβάρυνση».

Η τροπολογία

Η σχετική τροπολογία με θέμα «νομιμοποίηση οικοπεδικής έκτασης και υφιστάμενων κτιρίων της πρώην Αμερικανικής Βάσης Ν. Μάκρης Αττικής» έχει ως εξής:

  1. Χαρακτηρίζεται νομίμως υφιστάμενο κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών της πρώην Αμερικανικής Βάσης Νέας Μάκρης Αττικής, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης 36.920,52 τ.μ., όπως απεικονίζεται σε φωτοσμίκρυνση στο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος 1 και περικλείεται από τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-ΑΙ- Β1 – Γ1 – Δ1 – Ε1 – 21 – Η1 – Θ1- Α, με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 10.003,57 τ.μ. και συνολική δόμηση 10.597,87 τ.μ.
  2. Η χρήση της ως άνω οικοπεδικής έκτασης και των εν αυτής κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών αφορά στη στέγαση του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων Πυροσβεστικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης.
  3. Επί της ανωτέρω οικοπεδικής έκτασης δύναται να κατασκευάζονται ή να τοποθετούνται νέες υπαίθριες κατασκευές για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και υπέργειες μηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του Κέντρου. Στο πλαίσιο των επισκευών και ανακατασκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών, επιτρέπονται περιορισμένες αποκλίσεις του περιγράμματος των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη διασφάλιση της αρχιτεκτονικής λειτουργικότητάς τους, χωρίς υπέρβαση της συνολικής κάλυψης της παρ. 1.
  4. Οι προς έκδοση οικοδομικές άδειες εκδίδονται ατελώς από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού – Οικοδομικού Κανονισμού και Αδειοδότησης (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του οικείου φακέλου.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δείτε ολόκληρη τη νομοθετική ρύθμιση εδώ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας