ecopress
Κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τις οποίες δίνεται λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ανοιχτών θέσεων στάθμευσης σε πυλωτές... Τροπολογίες για πάρκινγκ σε πυλωτές και παρατάσεις Κτηματολογίου  

Κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τις οποίες δίνεται λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ανοιχτών θέσεων στάθμευσης σε πυλωτές πολυκατοικιών και παράτασεις επτά μηνών για δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολογίο χωρίς πρόστιμο και ενός έτους για την ολοκλήρωση μετατροπής των Υποθηκοφυλακείων σε Κτηματολογικά Γραφεία.

Η τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που κατέθεσε ο αρμόδιος για το Κτηματολογίο υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος στη Βουλή έχει πέντε άρθρα. Τα τρία άρθρα αφορούν το Κτηματολόγιο, τα άλλα δύο αφορούν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι νέες ρυθμίσεις αναλυτικά προβλέπουν τα ακόλουθα:

Διάταξη για την κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πυλωτή

Με τη διάταξη επιχειρείται να επιλυθεί το χρόνιο ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ανοιχτών θέσεων στάθμευσης σε πυλωτές πολυκατοικιών, προβλέποντας ότι οι συγκεκριμένες θέσεις μπορούν να μετατραπούν σε παρακολούθημα με μονομερή τροποποίηση πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας και ενσωμάτωση σε αυτήν του ποσοστού συγκυριότητας της θέσης στάθμευσης επί του οικοπέδου, από ιδιοκτήτες που έχουν άλλη οριζόντια ιδιοκτησία – χώρο κύριας χρήσης (διαμέρισμα) στην ίδια πολυκατοικία.

H προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες ανοιχτών θέσεων στάθμευσης πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν καταστεί «πράγματα εκτός συναλλαγής» παρεμποδίζοντας τόσο τις εμπράγματες συναλλαγές, τις γονικές παροχές και δωρεές όσο και την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.  Δεδομένου ότι η νομολογία έχει κρίνει άκυρες τις συστάσεις αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν αφορούν ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πυλωτή, αυτές δεν δύνανται να μεταβιβαστούν ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες, ούτε να τακτοποιηθούν κτηματογραφικά οι πολυκατοικίες στις οποίες βρίσκονται, καθώς παραμένουν αδιάθετα τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου της κάθε πολυκατοικίας που αφορούν τις θέσεις αυτές. Καθώς όμως, η ίδια νομολογία έχει αναγνωρίσει, με τη συνδρομή του άρθρου 182 ΑΚ, ότι μία άκυρη δικαιοπραξία, όπως αυτή της σύστασης και μεταβίβασης ανοιχτής θέσης στάθμευσης σε πυλωτή ως ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, μπορεί να ισχύσει ως έγκυρη παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της θέσης αυτής, η προτεινόμενη διάταξη δίνει διέξοδο στη μεταχείριση των θέσεων αυτών, εφόσον αποτελέσουν παρακολούθημα και ενσωματωθούν σε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία, καταλαμβάνοντας και το αντίστοιχο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συνδιοκτησίας επί του οικοπέδου

Παράταση προθεσμίας έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης

Η διάταξη παρατείνει κατά 7 μήνες, από την 31η/12/2022 στην 31η/07/2023, την προθεσμία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο σε βάρος ιδιοκτητών ακινήτων που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα, κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης ανά περιοχή της χώρας, τις δηλώσεις για τα εμπράγματα δικαιώματά τους.

Η διάταξη επιδιώκει να απαλλάξει τους πολίτες της χώρας από την οικονομική επιβάρυνση του προστίμου της μη εμπρόθεσμης δήλωσης των ακινήτων τους κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης, για 7 επιπλέον μήνες, ώστε να μπορέσουν, έστω εκπρόθεσμα να κατοχυρώσουν χωρίς κόστος τις ιδιοκτησίες τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους χρονικούς όσο και τους οικονομικούς περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία του COVID 2019 τα προηγούμενα 2 έτη.

Παράταση της προθεσμίας κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και σύστασης Κτηματολογικών Γραφείων

Με τη διάταξη αυτή παρατείνεται κατά επιπλέον 1 έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης της μετάβασης στη νέα οργανωτική δομή του Κτηματολογίου, από την 17η/01/2023 στην 17η/01/2024, καθώς η  κατάργηση των 392 Υποθηκοφυλακείων και σύσταση των 92 Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας εκκινήσει ουσιαστικά τα τελευταία 3 έτη.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία του ν. 4512/2018 ήταν η 17/01/2020, η οποία είχε ήδη παραταθεί μέχρι την 17η/01/2023, καθώς από την ψήφιση του 4512/2018, με τον οποίο θεσπίστηκε η μετάβαση στη νέα δομή, και μάλιστα ενώ η κτηματογράφηση της χώρας βρισκόταν – και εξακολουθεί να βρίσκεται – σε εξέλιξη, έως και τον Αύγουστο 2019, σε διάστημα 2 ετών, είχαν καταργηθεί μόλις 2 από τα 392 Υποθηκοφυλακεία και συστηθεί 2 από τα 92 Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα. Αντίθετα, από τον Αύγουστο 2019 έως σήμερα, σε διάστημα 3 ετών, έχουν συσταθεί συνολικά 60 Γραφεία και Υποκαταστήματα, δηλαδή τα 2/3, και μάλιστα, υπό το καθεστώς των περιορισμών της πανδημίας του COVID 2019. Συνεπώς, η παράταση για 1 επιπλέον έτος, κρίνεται αφενός αναγκαία, αφετέρου ικανή συνθήκη για την ολοκλήρωση της μετάβασης.

Ομιλία Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσιάζοντας τις  πέντε ρυθμίσεις  της τροπολογίας είπε στη Βουλή τα εξής:

Το πρώτο άρθρο δίνει ένα έτος επιπλέον παράταση στην οριστική μετάπτωση των Υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2/3 της όλης διαδρομής, 60 κτηματολογικά γραφεία έχουν ανοίξει και λειτουργούν, 92 είναι ο τελικός αριθμός. Χρειάζεται ένας χρόνος παράτασης προκειμένου αυτά να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά μετά από αυτή την σημαντική μετάβαση. Έχει … πολλές φορές και από το 2018 που ψηφίστηκε ο 4512 και τα επόμενα έτη από τα Υποθηκοφυλάκεια σε κτηματολογικά γραφεία.

Το δεύτερο άρθρο δίνει μία περαιτέρω παράταση στην μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις στο Κτηματολόγιο. Μπορεί κάποιος λοιπόν όπως ισχύει μέχρι 31.12 να το κάνει μέχρι 31 Ιουλίου και να δηλώσει την περιουσία του χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καταβάλει κάποιο πρόστιμο. Με την ευκαιρία όμως θέλω να τονίσω ότι είναι προς όφελος όλων και ιδίως των πολιτών να πάνε να δηλώσουν την περιουσία τους προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους και τους ίδιους κόπους ζωής. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία κτηματογράφησης. Αφορά κυρίως τον απλό κόσμο και πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα.

Θα αφήσω στο τέλος το άρθρο τρία.

Το άρθρο τέσσερα είναι σε συνέχεια μίας ρύθμισης που είχαμε περάσει την άνοιξη του 2022 από αυτή τη διαδικασία νομιμοποιήθηκαν ή απορρίφθηκε η νομιμοποίησή τους σχεδόν όλες οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που ήταν σε εκκρεμότητα εδώ και 30 χρόνια που υπάρχει κινητή τηλεφωνία. 19 ή 20 εκκρεμούν απάντηση από το ΚΑΣ ή από τα αρμόδια δασαρχεία μόλις έρθουν και αυτές οι απαντήσεις είτε θα πάρουν οριστική άδεια ή όχι.

Το πέμπτο άρθρο αφορά μία πρόβλεψη που υπήρχε στον 4635. Ουσιαστικά λέμε ότι προγράμματα τα οποία εξαγγέλλει και υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν χρειάζεται από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να εγκρίνει προγράμματα που εκδίδει το ίδιο το Υπουργείο, γίνεται ξεκάθαρο ώστε να φύγει ένα περιττό βήμα το οποίο υπήρχε γραφειοκρατία.

Το τρίτο άρθρο αφορά τις πιλοτές σε ανοιχτούς χώρους στάθμευσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά μία μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Είναι ένα κοινό αίτημα που έχει καταθέσει και η ΠΟΜΙΔΑ αλλά και ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων της χώρας και αφορά θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές οι οποίες είχαν βγει εκτός πραγμάτων συναλλαγής με αποτέλεσμα να απορρίπτονται οι μεταβιβάσεις εγκλωβίζοντας, ουσιαστικά, πάρα πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν ή να μεταβιβάσουν την περιουσία τους. Πολλές, δε, φορές αυτά τα κομμάτια της οριζόντιας ιδιοκτησίας ήταν αγνώστου ιδιοκτήτη και θα περιέρχονταν όταν τελείωνε το Κτηματολόγιο στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό ακριβώς πάει να το λύσει η συγκεκριμένη διάταξη έγινε σε συνεργασία με τους πιο άμεσα ενδιαφερόμενους που είναι η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων αλλά και οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο συμβολαιογραφικός σύλλογος. Πάμε λοιπόν να θεραπεύσουμε αυτό το πρόβλημα που υπήρχε, υπήρχαν και αποφάσεις του Αρείου Πάγου, υπήρχαν και μία σειρά αποφάσεων προκειμένου να μην απορρίπτονται τα συμβόλαια. Μετατρέπουμε, ουσιαστικά, σε παρακολούθημα τις θέσεις στάθμευσης ώστε να μπορούν να γίνουν αντικείμενα των συναλλαγών και να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα που αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας