ecopress
Με τροπολογίες-προσθήκες στις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», που κατέθεσε το Υπουργείο ΠΕΝ,  το βράδυ της Τετάρτης 4... Τροπολογίες στη Βουλή: Παρατάσεις για οικοδομικές άδειες, οικοδομικούς συνεταιρισμούς και επεκτάσεις νεκροταφείων

Με τροπολογίες-προσθήκες στις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», που κατέθεσε το Υπουργείο ΠΕΝ,  το βράδυ της Τετάρτης 4 Οκτωβρίου 2017, δίνεται η καθιερωμένη ετήσια παράταση στις παλιές οικοδομικές άδειες, για κτίρια που έχουν ολοκληρώσει το φέροντα οργανισμό αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω οικονομικής κρίσης.

Επίσης δίνεται τριετής παράταση καθώς η προθεσμία έληξε τον περασμένο Αύγουστο, στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και έχουν προχωρήσει σε διανομή μεριδίων στα μέλη τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τα προβλεπόμενα έργα κοινόχρηστών υποδομών των συνεταιριστικών εκτάσεων (δρόμους, δίκτυα, πλατείες κλπ).

Παράλληλα, με άλλες τροπολογίες αφενός νομιμοποιούνται υφιστάμενα νεκροταφεία εντός οικισμών και αποκτούν δυνατότητα επέκτασης αφετέρου δίνεται η δυνατότητα  ίδρυσης και επέκτασης νέων κοιμητηρίων σε απόσταση έως 50 μέτρων από τα όρια υφιστάμενων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εφόσον τηρούνται στοιχειώδεις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα οι τροπολογίες προβλέπουν:

Για τις οικοδομικές άδειες

Παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2018 η ισχύς των παλαιών οικοδομικών αδειών,  για κατασκευές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η στέγη του κτιρίου, καθώς επίσης για να υπάρχουν και οι δυνατότητες εκσυγχρονισμού της κτιριακής επέκτασης σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προτεινόμενες παρατάσεις στις προθεσμίες ισχύος των πολεοδομικών αδειών δόθηκαν για αποπερατώσεις, επεκτάσεις και επισκευές κτιρίων, οι οποίες δεν έχει καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας.

Πρόκειται για την καθιερωμένη πλέον παράταση, που δίνει το αρμόδιο υπουργείο από το 2014 στις οικοδομικές άδειες για ανολοκλήρωτες κατασκευές, καθώς μετά τη λήξη της κανονικής τετραετούς διάρκειας των οικοδομικών αδειών, από το 2010, που άρχισε η οικονομική κρίση, μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι μεγάλος ο αριθμός των κατασκευών, που δεν ολοκληρώνονται λόγω οικονομικών δυσκολιών. Πράγμα, που επιβεβαιώνει από ακόμη μία οπτική πλευρά την μεγάλη κρίση, που μαστίζει τον κατασκευαστικό τομέα.

Οι κάτοχοι των παλιών οικοδομικών αδειών, λένε παράγοντες των κατασκευών έχουν αρχίσει σταδιακά τα τελευταία χρόνια να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα των παρατάσεων, ενώ πολλοί από αυτούς συνδυάζουν την παράταση της παλιάς άδειας για να προχωρήσουν σε αναθεώρηση της, σύμφωνα με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, επιτυγχάνοντας ευνοϊκότερους όρους δόμησης του ακινήτου τους (μεγαλύτερες πρασιές, με την μορφή κοινόχρηστων χώρων, περισσότερα τετραγωνικά μέτρα δόμησης, ημιυπάιθριους χώρους κλπ).

Με άλλη τροπολογία, επίσης μέχρι τις 31/12/2018 παρατείνεται η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα ακίνητα τους.

 

Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς

Έληξε τον περασμένο Αύγουστο και παρατείνεται για τρία ακόμη χρόνια, η προθεσμία που έχουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί προκειμένου να ολοκληρώσουν τα έργα κοινόχρηστών υποδομών. Η νομοθεσία είχε προβλέψει  δεκαετής αποκλειστική προθεσμία από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης για την ολοκλήρωση των έργων τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών. Η ρύθμιση αφορά μικρό αριθμό οικοδομικών συνεταιρισμών που έχουν ενταχθεί τα τελευταία χρόνια σε ρυμοτομικά σχέδια. Αυτοί οι συνεταιρισμοί έχουν την ευθύνη παράλληλα με τη διανομή μεριδίων στα μέλη τους να προχωρήσουν, με δαπάνες των μελών τους και στην ολοκλήρωση των κοινόχρηστων υποδομών. Η ρύθμιση θεωρείται ευνοϊκή συνολικά για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, καθώς εκτιμάται από εκπροσώπους τους ότι αφενός εκφράζει τη θετική στάση του ΥΠΕΝ προς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς αφετέρου δημιουργεί θετικό προηγούμενο για δεκάδες άλλους συνεταιρισμούς, που έχουν επιλύσει σύνθετα πολεοδομικά, δασικά, ιδιοκτησιακά και άλλα προβλήματα και είναι στο στάδιο πολεοδόμησης της περιοχής τους για να αρχίσουν έργα.

 

Για τα νεκροταφεία

Με την τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ καταργούνται τα αυστηρότερα όρια απόστασης κοιμητηρίων από τους οικισμούς, που είχαν θεσπιστεί με το νόμο 2508/1997 και προβλέπεται πλέον ότι μπορούν να ιδρύονται η και να επεκτείνονται τα νεκροταφεία σε απόσταση έως και 50 μέτρων από τα όρια υφιστάμενου εγκεκριμένου σχεδίου, εφόσον από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκύπτει ότι η μείωση της απόστασης δεν έχει επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και αφού διασφαλιστεί από υδρογεωτεχνική μελέτη ότι δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης ή ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Με άλλη τροπολογία νομιμοποιούνται πολεοδομικά υφιστμένα κοιμητήρια τα οποία βρίσκονται εντός οικισμών και παρέχεται δυνατότητα επέκτασης τους προς το πλησιέστερο όριο του οικισμού, προκείμενου να καλύψουν νέες ανάγκες. Το ΥΠΕΝ σημειώνει στην αιτιολογική έκθεση ότι αυτές οι προβλέψεις για τα κοιμητήρια γίνονται για να αποτραπούν νέες χωροθετήσεις, που θα σήμαιναν σπατάλη χώρων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας