ecopress
«Γιατί η κυβέρνηση μετέτρεψε την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων σε τελεσίγραφο και νέο χαράτσι για τους πολίτες; » καλούν αν απαντήσουν στη Βουλή... Βουλή: ερώτηση για «τελεσίγραφο και νέο χαράτσι πυροπροστασίας»

«Γιατί η κυβέρνηση μετέτρεψε την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων σε τελεσίγραφο και νέο χαράτσι για τους πολίτες; » καλούν αν απαντήσουν στη Βουλή τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές Καραμέρος Γεώργιος, Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος), Κεδίκογλου Συμεών, Πούλου Παναγιού (Γιώτα) σημειώνουν στην κοινοβουλευτική ερώτηση τους τα ακόλουθα:

Με την υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θεσπίστηκε ορθά αλλά κακογραμμένα ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Η αναγκαιότητα εκτίμησης κινδύνου για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, περιαστικών αλσών ή ακόμη και αστικών πάρκων κρίνεται απαραίτητη αν συνυπολογίσουμε τις ακραίες μεταβολές που υφίστανται σε συνθήκες έντασης κλιματικής αλλαγής. Άλλωστε, έχουμε επανειλημμένα  επιμείνει στην ανάγκη εφαρμογής ενός σωστά μελετημένου κανονισμού προκειμένου να αποφεύγονται οι δραματικές επιπτώσεις των πυρκαγιών.

Σκοπός της πολιτείας για την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού οφείλει να είναι η παραγωγική συμμόρφωση όλων των ενδιαφερομένων σε ένα εθνικό σχέδιο πρόληψης εκδήλωσης και επέκτασης τέτοιων φαινομένων με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια οι πολιτικές ηγεσίες των εν λόγω υπουργείων δείχνουν να αγνοούν τις δυνατότητες που υφίστανται στον δημόσιο τομέα και στα νοικοκυριά για την εφαρμογή των προβλέψεων σε στενά περιθώρια προθεσμιών.

Μόλις στις 15 Μαρτίου του τρέχοντος έτους εκδόθηκε η υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος που επισπεύδει την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, ο οποίος, λόγω της έκδοσής του την τελευταία εργάσιμη ημέρα προ των εκλογών του Μαΐου του 2023, δεν έλαβε έγκαιρα την δημοσιότητα που του άξιζε. Στην εγκύκλιο δινόταν προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου του 2024 για τη σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα από μέρους των Δήμων, ενώ για τους ιδιοκτήτες δινόταν προθεσμία έως τις 30 Απριλίου 2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Σκοπός είναι η εφαρμογή των μέτρων από το τέλος Μαρτίου του 2025 για τα ευάλωτα σε επικινδυνότητα ακίνητα και ένα χρόνο μετά για τα μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

Από την δε περιγραφή εφαρμογής του Κανονισμού προκύπτει επίσης δυσβάσταχτο κόστος λήψης των προληπτικών μέτρων, δηλαδή της κτιστής περίφραξης των συγκεκριμένων οικοπέδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα αντιμετωπίζονται σύντομα ως εν δυνάμει παραβάτες. Τα δε πρόστιμα υπολογίζονται επίσης υψηλά για ιδιοκτήτες εκτάσεων μεσαίου μεγέθους που εντός τους βρίσκεται ακόμη και μια αποθήκη ή ένας στάβλος. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι με βάσει όσα ορίζει ο Νόμος 5090/2024 προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους ιδιοκτήτες που εκτείνονται από πρόστιμα δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ποινικές ευθύνες που τιμωρούνται με φυλάκιση.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την έκδοση νέας εγκυκλίου που θα μεταθέτει κατά ένα μήνα τις προθεσμίες που αφορούν το 2024 χωρίς να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα και χωρίς να διασφαλίζεται παραγωγικά και με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους ιδιοκτήτες η συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Σημειώνεται ότι οι ελλείψεις σε προσωπικό των Δήμων ειδικά σε περιοχές με εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα σε εξειδικευμένο προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών είναι μεγάλες και δεν συμβάλλουν με τη σειρά τους στην τήρηση των προθεσμιών.

Ταυτόχρονα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναδεικνύουν το πρόβλημα και καλούν στην άμεση αναβολή του κανονισμού διεκδικώντας σημαντική διεύρυνση των προθεσμιών, πρόβλεψη για χρηματοδότηση και γενικώς την επανεξέταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε νέο πλαίσιο. Ο Σύλλογος Οικιστών της Ιπποκράτειου Πολιτείας που εκπροσωπεί κατοίκους μιας πυρόπληκτης περιοχής, μάλιστα, θίγει το ζήτημα απουσίας εξαιρέσεων για πυρόπληκτες περιοχές προσωρινά λόγω των μεγάλων ζημιών που αυτή υπέστη στις πυρκαγιές του 2021.

Επειδή οι προθεσμίες για τα μέτρα συμμόρφωσης δείχνουν να παρέρχονται άκαρπες με κόστος για το περιβάλλον και για τους ιδιοκτήτες που καλούνται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους,

Επειδή το προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στις τεχνικές υπηρεσίες μόλις και μετά βίας καλύπτουν τις πάγιες υποχρεώσεις των Δήμων πόσο μάλλον να υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε αυστηρές και σύντομες προθεσμίες,

Επειδή η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος φέρνει σε δύσκολη θέση πλήθος ιδιοκτητών τέτοιων περιουσιών να ικανοποιήσουν τα προς εφαρμογή μέτρα,

Επειδή η προστασία της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος αποτελούν μέριμνα του κράτους βάσει των Άρθρων 17 και 24 του Συντάγματος,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.Με ποιον τρόπο και βάσει ποιας μελέτης διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τέθηκαν οι προθεσμίες συμμόρφωσης Δήμων και ιδιοκτητών στις 31/03/2024 και στις 30/04/2024 αντίστοιχα;

2.Σκοπεύουν να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις του Κανονισμού με τρόπο που θα ενθαρρύνει τους ιδιώτες να συμμορφωθούν με τα απαραίτητα μέτρα;

3.Πώς σκοπεύουν να ενισχύσουν τους Δήμους για να την ορθή και γρήγορη εκπόνηση χαρτών επικινδυνότητας έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για την εφαρμογή του Κανονισμού;

4.Θα παράσχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις στους ιδιοκτήτες έτσι ώστε η πλημμελής από μέρους του κράτους συμμόρφωση με τον κανονισμό να μην επηρεάσει πιθανές αποζημιώσεις τους σε ενδεχόμενη καταστροφή των περιουσιών τους από πυρκαγιές;

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας