ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Συνολική ρύθμιση του πλαισίου αντιμετώπισης και ανάληψης κινδύνων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για όλα τα ακίνητα, συζήτησε η διοίκηση της Ένωσης... ΥΠΕΝ- ΕΕΑΕ: στο τραπέζι υποχρεωτική ασφάλιση ακίνητων άνω της 25ετίας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Συνολική ρύθμιση του πλαισίου αντιμετώπισης και ανάληψης κινδύνων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για όλα τα ακίνητα, συζήτησε η διοίκηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), σε διαδικτυακή  συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ενόψει της κατάθεσης του κλιματικού νόμοσχεδίου στη Βουλή.

Το κλιματικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ προβλέπει θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης από το 2025 σε νεόδμητες οικοδομές, που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερης τρωτότητας, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν.

Σαρωτικές αλλαγές για τα ακίνητα, οχήματα, επιχειρήσεις και επενδύσεις προβλέπει επίσης το νέο κλιματικό νομοσχέδιο, του οποίου ολοκληρώθηκε η  διαβούλευση και τις επόμενες ημέρες κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή.  Δείτε εδώ στο ecopress

Οι  εκπρόσωποι της ΕΕΑΕ, αφού επισήμαναν ότι  «κρίνουν ως θετική την εισαγωγή της σχετικής ρύθμισης στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ», επειδή «αναφέρεται στην υποχρέωση της εκ των προτέρων χρηματοδότησης των κινδύνων μέσω της ασφάλισης, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο μηχανισμός της μπορεί να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», ταυτοχρόνως χαρακτηρίζοντας την διάταξη του ΥΠΕΝ ως «πρωτοφανή» και «αντιασφαλιστική» ζήτησαν την απόσυρση και την αντικατάσταση της,   ανακοινώνοντας ότι «συζήτησαν με τον υπουργό την ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία του προτεινόμενου άρθρου,  ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό».

Υψηλά ασφάλιστρα

Η ένωση των ασφαλιστών υποστηρίζει ότι με τις προβλέψεις της διάταξης του ΥΠΕΝ, καθώς θα «έχουμε μια βεβαία επέλευση κινδύνου, εφόσον επιλέγεται να ασφαλιστούν ακίνητα σε περιοχές υψηλού κινδύνου και μόνον, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς τι ύψους ασφάλιστρο θα απαιτηθεί αν παραμείνει αυτή η πρωτοφανής διάταξη».

Ασφάλιση για ακίνητα 25ετίας

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του κλιματικού νομοσχεδίου η ΕΕΑΕ  ζητά «την συνολική ρύθμιση του πλαισίου αντιμετώπισης και ανάληψης κινδύνων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών».

Συγκεκριμένα η ΕΕΑΕ ζητά:
-«Την σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών που υφίστανται οι πολίτες και την θέσπιση κινήτρων για την ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων,  όπως αυτών που επιχειρεί να καλύψει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ.

-Αλλιώς και εφόσον προκριθεί η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης θα πρέπει η διάταξη να συμπεριλάβει όλα τα ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία 25ετία και να ορισθεί ετήσιος έλεγχος διατήρησης της ασφάλισης. Επίσης λέει η ένωση των ασφαλιστών ότι:

Θα πρέπει να θεσπισθεί υποχρέωση γνωστοποίησης από πλευράς Ασφαλιστικών Εταιρειών στον αρμόδιο φορέα, εάν υπάρξει διακοπή ασφάλισης ή μή ανανέωση της ασφάλισης, ώστε να επιβάλλονται στον υπόχρεο οι κυρώσεις που θα προβλεφθούν. Και

Με την ευκαιρία της κατάθεσης του Σχεδίου Νόμου σημειώνει η πλευρά των ασφαλιστών ότι «η πλέον ώριμη λύση είναι η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ακινήτων στην Ελληνική επικράτεια και έναντι όλων των καταστροφικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του σεισμού».

Τι προβλέπει η ρύθμιση του ΥΠΕΝ

Σημειώνεται ότι το κλιματικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που βρίσκεται σε διαβούλευση και ετοιμάζεται να κατατεθεί στη Βουλή στο άρθρο 19 παράγρ. 1 και 2 που αναφέρεται στην θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης από το έτος 2025 σε νεόδμητες οικοδομές. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

«Άρθρο 19 Ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή

  1. Από το 2025, τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας υπό την έννοια της παρ. 2 ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.
    2. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές, που βρίσκονται:
    α) Σε ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας όπως αποτυπώνοται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 31822/1542/Ε103/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 1108) και εμπίπτουν στο σενάριο πλημμύρας υψηλής πιθανότητας,
    β) πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά της, την απόσταση από τα κτίρια και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής».

Η ανακοίνωση της ΕΕΑΕ

Η ένωση ασφαλιστών για τη συνάντηση με τον ΥΠΕΝ  ανακοίνωσε ότι: «το σχέδιο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου το οποίο τελεί σε ανοιχτή διαβούλευση το τρέχον διάστημα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνάντηση αποτελεί μέρος των επαφών και συζητήσεων του προέδρου της ένωσης, Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου και άλλων εκπροσώπων της ΕΑΕΕ με εκπροσώπους της κυβέρνησης για το σημαντικότατο ζήτημα της ασφάλισης κτιρίων έναντι φυσικών καταστροφών, για το οποίο η ΕΑΕΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.

Σε σχέση με το σχέδιο νόμου, ο κ. Σαρρηγεωργίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας Ε. Μοάτσος και η γενική διευθύντρια Μαργαρίτα Αντωνάκη ανέφεραν στον υπουργό τις θέσεις της ένωσης πάνω σε συγκεκριμένες διατάξεις με ιδιαίτερη έμφαση στο ‘Αρθρο 19 (Ασφάλιση Κινδύνου από την Κλιματική Αλλαγή) το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση ασφάλισης των νέων κτιρίων που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν.

Οι  εκπρόσωποι της ένωσης δήλωσαν ότι «είναι θετικό το γεγονός ότι το εν λόγω άρθρο αναφέρεται στην υποχρέωση της εκ των προτέρων χρηματοδότησης των κινδύνων μέσω της ασφάλισης, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο μηχανισμός της μπορεί να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και συζήτησαν με τον υπουργό την ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία του προτεινόμενου άρθρου 19, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας