ecopress
Θεαματικές αλλαγές στην συνολική διάρθρωση των υπηρεσιών, με δύο υπουργικά γραφεία, του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού και πρόβλεψη θέσης υφυπουργού, τέσσερις θέσεις γενικών γραμματέων... ΥΠΕΝ:  Στο ΦΕΚ το νέο Οργανόγραμμα- Αλλαγές στην πολιτική ηγεσία και τη διοικητική διάρθρωση

Θεαματικές αλλαγές στην συνολική διάρθρωση των υπηρεσιών, με δύο υπουργικά γραφεία, του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού και πρόβλεψη θέσης υφυπουργού, τέσσερις θέσεις γενικών γραμματέων και δύο ειδικών γραμματέων προβλέπει το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ), που δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Τεύχος Α’ 160/30.10.2017 και τίθεται αμέσως σε εφαρμογή.

Από τις σημαντικές αλλαγές του νέο ΠΔ, που  έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο του 2014, το οποίο παύει να ισχύει,  είναι η αναβάθμιση του παραγκωνισμένου σώματος επιθεώρησης περιβάλλοντος, δόμησης, ενέργειας και μεταλλείων σε ειδική γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ. Η νεοσύστατη αυτή θέση του ειδικού γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ  αναμένεται να καλυφθεί με νέο πρόσωπο.

Στον νέο οργανισμό η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος γίνεται «αυτόνομη», όπως και η Γενική Γραμματεία Διοίκησης (διοικητικές, οικονομικές, νομικές υπηρεσίες κ.ά.), καθώς μέχρι τώρα συνυπήρχαν σε μία. Έτσι, αυτές προστίθενται στις δύο υφιστάμενες Γενικές Γραμματείες του ΥΠΕΝ

Επίσης περιλαμβάνονται στο νέο ΠΔ του ΥΠΕΝ οι νέες διοικητικές δομές για τον έλεγχο υλοποίησης του χωρικού σχεδιασμού (χωροταξικού και πολεοδομικού), αλλά και εποπτείας στην παραγωγή του κτισμένου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου για τον έλεγχο της δόμησης και του δομημένου περιβάλλοντος.

 

Αποστολή Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στο ΠΔ σημειώνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί:

α) Τη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και του υδάτινου περιβάλλοντος,

β) αα) την εκπόνηση και παρακολούθηση υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα ββ) την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την εξασφάλιση της επάρκειας των ενεργειακών αναγκών της χώρας γγ) την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, δδ) την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και την προώθηση πολιτικών για την απανθρακοποίηση,

γ) την ορθολογική, βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πρώτων υλών, δ) τη χάραξη εθνικής δασικής πολιτικής,

ε) τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου,

στ) τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η διάρθρωση του Υπουργείου

Το ΥΠΕΝ διαρθρώνεται ως εξής:

α) Πολιτικά Γραφεία ΥΠΕΝ (Υπουργού – Αναπληρωτή Υπουργού).

β) Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ, στην οποία  υπάγονται:

 1. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου.
 2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.
 4. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

γ) Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, στην οποία  υπάγονται:

 1. Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
 2. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

δ) Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στην οποία υπάγονται:

 1. Η Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού.
 2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας.

ε) Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στην οποία υπάγονται:

 1. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας.
 2. Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών.
 3. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

στ) Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

ζ) Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

η) Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων.

θ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

ι) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

ια) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών.

β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

γ)Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ)Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.

ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών. στ) Γραφείο Τύπου.

Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή/ών Υπουργού/ών

Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό και τους Αναπληρωτές Υπουργούς στο έργο τους, ανήκει μεταξύ άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς,  καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

 

Το προσωπικό

Το σύνολο των οργανικών θέσεων του ΥΠΕΝ ανέρχονται σε 1082. Ειδικότερα:

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε οκτακόσιους σαράντα δύο (842) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

-ΠΕ Γεωτεχνικών 105, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 140, ΠΕ Μηχανικών 290, ΠΕ Περιβάλλοντος 65 , ΠΕ Πληροφορικής 20, ΤΕ Δασοπόνων 20,  ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 8 , ΤΕ Μηχανικών 40,  ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 1, ΤΕ Πληροφορικής 2.

– ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 110,  ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 11,  ΔΕ Τεχνικών 19.

-ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1 ΥΕ Επιμελητών 5 ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων 5

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε διακόσους είκοσι οκτώ (228) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

-ΠΕ Γεωτεχνικών 10, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 25, ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 11, ΠΕ Μηχανικών 46, ΠΕ Περιβάλλοντος 12.

-ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 3, ΤΕ Τεχνολόγων – Γεωπόνων 1 , ΤΕ Μηχανικών 6.

-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 90, ΔΕ Οδηγών 9, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2 , ΔΕ Τεχνικών 8.

ΥΕ Επιμελητών 3,  ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων 2.

 

Στο νέο ΠΔ σημειώνεται ότι:

-Με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο μείωση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων Γεωτεχνικών κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού – Οικονομικού κατηγορίας ΠΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, Περιβάλλοντος κατηγορίας ΠΕ, Διοικητικού – Λογιστικού κατηγορίας ΤΕ, Τεχνολόγων Γεωπόνων κατηγορίας ΤΕ, Μηχανικών κατηγορίας ΤΕ του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

-Με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο μείωση οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Διοικητικών – Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ, Οδηγών κατηγορίας ΔΕ, Προσωπικού Η/Υ κατηγορίας ΔΕ, Επιμελητών κατηγορίας ΥΕ μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, στον οποίο και προσμετράται.

Η μετατροπή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 τοις εκατό των συνολικών θέσεων των παραπάνω κατηγοριών όπως αναλύονται στα άρθρα 62 και 63 παράγραφος 1. 2. Από τις 140 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του άρθρου 62, τουλάχιστον 30 είναι με πτυχίο νομικής.

ΤΟ ΠΔ ΣΤΟ ΦΕΚ

FEK-YPEN

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας