ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Άναψε «πράσινο» φώς για νέα αντιπλημμυρικά έργα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου- Πατρών, της «Ολυμπίας Οδού», συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ, καθώς σε... ΥΠΕΝ: ξεκινούν 28 αντιπλημμυρικά έργα στον άξονα Κορίνθου-Πατρών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Άναψε «πράσινο» φώς για νέα αντιπλημμυρικά έργα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου- Πατρών, της «Ολυμπίας Οδού», συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ, καθώς σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Επιτροπής Μεγάλων Έργων εγκρίθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση τους από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ, που αφορά σε έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου του οδικού άξονα Κορίνθου- Πατρών «για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και ενσωμάτωση των διαφοροποιήσεων του υδραυλικού σχεδιασμού του έργου (πρόσθετα /συμπληρωματικά υδραυλικά τεχνικά έργα)», είναι καθοριστικής σημασίας για την έναρξη κατασκευής συνολικά 28 αντιπλημμυρικών έργων, ανάντη και κατάντη του αυτοκινητοδρόμου στους νομούς Κορινθίας και Αχαΐας.

Συγκεκριμένα η απόφαση του ΥΠΕΝ αφορά στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 28 πρόσθετα υδραυλικά τεχνικά έργα κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Από αυτά, τα 14 έργα, κόστους 21,8 εκατ. ευρώ θα είναι στην Κορινθία και τα υπόλοιπα 14 κόστους περίπου 14,2 εκατ. ευρώ θα είναι στην Αχαΐα.

Έναρξη εργασιών

Ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς σημειώνει ότι «εκτιμώμενος χρόνος έναρξης εργασιών είναι η άνοιξη του 2022» αναφέροντας ότι «επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών και την επακόλουθη υλοποίηση των απαιτούμενων 28 πρόσθετων αντιπλημμυρικών έργων». Ο ίδιος σημειώνει ότι:

-«Προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, το Περιβάλλον, τις περιουσίες των πολιτών, τους διερχόμενους οδηγούς του Οδικού Άξονα Κορίνθου – Πατρών, καθώς και το ίδιο το οδικό έργο».

Οι περιοχές των έργων

Στην απόφαση του ΥΠΕΝ σημειώνεται ότι, «η αναγκαιότητα των έργων απορρέει εκ της υδραυλικής διερεύνησης που διενεργήθηκε (κατά περίπτωση) για την αποκατάσταση της μειωμένης παροχετευτικότητας των αποδεκτών των όμβριων υδάτων κατάντη και εκτός των ορίων του Έργου Παραχώρησης στο τμήμα Κόρινθος – Πάτρα και συγκεκριμένα:

– από Κόρινθο έως Αγία Μαρίνα του Δήμου Κορινθίων,

– από Ζευγολατιό έως Βέλο του Δήμου Βέλου – Βόχας,

– από Σικυώνα έως Παραλία του Δήμου Σικυωνίων,

– από Οικισμό Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΔΕΗ έως Μαύρα Λιθάρια του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης,

– από Λαμπινό έως Παναγοπούλα του Δήμου Αιγιαλείας

– από Κάτω Ροδινή έως Πάτρα του Δήμου Πατρέων,

Παραλληλα σημειώνεται ότι «αξιολογήθηκε και κρίθηκε, ως αναγκαία η υλοποίηση των απαραίτητων έργων/εργασιών προκειμένου να αποκατασταθεί η μειωμένη παροχετευτικότητα των υφιστάμενων αποδεκτών όμβριων υδάτων και κατ’ επέκταση να αποτραπούν πλημμυρικά φαινόμενα από τα οποία υφίσταται κίνδυνος να προκληθούν, όχι μόνο σοβαρές υλικές και περιβαλλοντικές ζημιές, αλλά και να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα».

«Έχειν καλώς» ο αυτοκινητόδρομος

Στην απόφαση του ΥΠΕΝ επισημαίνεται ότι: «το οδικό έργο (αυτοκινητόδρομος) έχει ολοκληρωθεί (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τους εν ισχύ περιβαλλοντικούς όρους – κατά δήλωση του φορέα και της ΜΠΕ) και από τις 7-9-2017 που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός του Έργου που είχε οριστεί ως επιβλέπων εξέδωσε τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών Τ1 (διαπιστωτική πράξη που βάσει των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν. 3621/2007 – ΦΕΚ 279Α/20.12.2007 αφενός επιβεβαιώνει το «καλώς έχειν» του έργου, δηλ. την κατασκευή του σύμφωνα με τις προεγκεκριμένες από το Δημόσιο Μελέτες, αφετέρου κατέστησε οριστική, ανεπιφύλακτη και δεσμευτική για το Δημόσιο την παραλαβή του Έργου) έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, στο σύνολο του, ως ενιαίος άξονας (Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα), ενώ η λειτουργία-εκμετάλλευση-συντήρηση παραχωρήθηκε στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Παραχωρησιούχος), βάσει της προαναφερόμενης Σύμβασης».

Οι αιτίες των πλυμμηρών

Στην ίδια απόφαση του ΥΠΕΝ σημειώνεται ότ:«η αντιπλημμυρική προστασία/θωράκιση περιοχών αποτελεί ένα διαχρονικό και διαρκώς εξελισσόμενο και αναπροσαρμοζόμενο ζήτημα, που χρήζει μιας επισταμένης θεώρησης και θα αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο μιας συνολικής μελέτης διαχείρισης των πλημμυρικών απορροών των λεκανών απορροής, καθώς σχετίζεται:

-με την έλλειψη επαρκών υδάτινων αποδεκτών,

-την ανεπάρκεια των υφιστάμενων αποδεκτών ως προς την παροχετευτικότητα (λόγω υποδιαστασιολόγησης, μη συντήρησης, μη καθαρισμού, κατάληψης/καταπάτησης)

-την μεταβολή των υδρολογικών και υδραυλικών δεδομένων (λόγω φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιές ή μετεωρολογικές μεταβολές όπως επιλεκτικής έντασης κατακρημνίσματα και ακραία καιρικά φαινόμενα).

Έχοντας αυτά ως δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις υφιστάμενες τοπικές δυσμενείς συνθήκες παροχέτευσης, όσο και την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος ανεπάρκειας ή απουσίας αποδέκτη απορροών που υφίσταται σε ορισμένες περιοχές διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, ο υδραυλικός σχεδιασμός του οδικού έργου προβλέπει την κατασκευή πρόσθετων/συμπληρωματικών υδραυλικών έργων, για την προστασία αφενός του ίδιου του έργου και αφετέρου του επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου και των κατάντη περιοχών, σε συμμόρφωση και με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί με την 23η σχετική ΑΕΠΟ και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που απορρέουν εκ της Σύμβασης Παραχώρησης και των προσαρτημάτων της».

Σιδηροδρομικά έργα

Η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει «ο σχεδιασμός των τεχνικών στις θέσεις συναρμογής/εμπλοκής με τα αντίστοιχα υδραυλικά έργα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, να εξεταστεί ως προς την επάρκεια του και τη δυνατότητα της ασφαλούς παροχέτευσης των πρόσθετων ποσοτήτων υδάτων για το σύνολο του υδραυλικού έργου οδικό και σιδηροδρομικό και να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας σιδηροδρομικής αρχής (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ) κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος (ιδιαιτέρως για το υποέργο 18 της περίπτωσης α3.111)».

Ενέργειες προετοιμασίας

Για την προετοιμασία των έργων η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει: «πριν την έναρξη των εργασιών, να γίνει ενημέρωση των οικείων δημοτικών αρχών αναφορικά με τις εργασίες και ο χώρος που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών να οριοθετηθεί με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης (χρωματική κορδέλα, πινακίδες, φανούς, πλέγματα), ώστε να καταδεικνύονται εμφανέστατα τα όρια εκτέλεσης του έργου. Επίσης σε όλους τους χώρους εκτέλεσης να αποκλεισθεί η πρόσβαση ατόμων ή οχημάτων που δεν σχετίζονται με τις εργασίες, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί στις θέσεις αλληλεπίδρασης με το ανθρωπογενές περιβάλλον (καλλιέργειες, αγροτικοί – δημοτικοί οδοί, κτίσματα – ιδιοκτησίες), ώστε να προληφθούν κίνδυνοι ατυχημάτων.

-Να προηγηθεί ο καθαρισμός (φερτά υλικά, άναρχη βλάστηση, αυθαίρετες κατασκευές κ.λπ) της κοίτης των υδατίνων συστημάτων που προβλέπονται τεχνικές εργασίες. Απαγορεύεται η καταστροφή παραποτάμιας βλάστησης εκτός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών.

-Να αποφεύγεται η πρόκληση φαινομένων θολερότητας του νερού (λόγω εργασιών – εκροών) στις κατάντη περιοχές με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων (συγκράτηση υλικών με τεχνικά μέσα, προσωρινή απόθεση υλικών σε “κλειστές” θέσεις, άμεση απομάκρυνση χωμάτων/καθαιρέσεων/βλάστησης). Επίσης να αποφεύγονται οι εργασίες στις περιόδους με αυξημένες βροχοπτώσεις (χειμερινούς – εαρινούς μήνες).

-Απαραίτητα για την κατασκευή υλικά (π.χ. αδρανή, σκυρόδεμα,, οπλισμοί) να εξασφαλιστούν από το ίδιο το έργο και το εμπόριο. Να γίνεται συλλογή των αδρανών υλικών (κροκάλων) ώστε να αξιοποιηθούν στο ίδιο του έργο (προστασία τεχνικών, διευθετήσεις κοίτης)».

Πακέτο αντιπλημμυρικών έργων

Σημειώνεται ότι για τους αυτοκινητοδρόμους «Ολυμπία Οδός», «Μορέας», «Ιόνια Οδός» και «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» έχουν προβλεφθεί και δρομολογηθεί αποφάσεις για την υλοποίηση πρόσθετων αντιπλημμυρικών έργων συνολικού ύψους 340 εκατ. ευρώ, τα οποία προωθούνται μετά την οριστική παραλαβή των έργων από το δημόσιο και η κατασκευή τους συνδέεται με αναθέσεις στις εγκατεστημένες κοινοπραξίες, οι οποίες συμμετέχουν και στα ιδιωτικά σχήματα εκμετάλλευσης των οδικών έργων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας