ecopress
Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, που υποχρεωτικά πρέπει να καλύπτουν οκτώ βασικές κατηγορίες... Υποχρεωτικές προδιαγραφές για αδρανή υλικά σε όλα τα δημόσια έργα

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, που υποχρεωτικά πρέπει να καλύπτουν οκτώ βασικές κατηγορίες αδρανών υλικών, τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα στην Ελλάδα.

Η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής εκδόθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και μετά από σύμφωνη τεχνική γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έρ­γων – (Τμήμα Κατασκευών Β’) και αφορά στα ακόλουθα υλικά:

  1. «Αδρανή για σκυρόδεμα».
  2. «Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επι­στρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων».
  3. «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυ­ροδέματα, κονιάματα και ενέματα».
  4. «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλ­τομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά».
  5. «Αδρανή κονιαμάτων».
  6. «Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία».
  7. «Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή».
  8. «Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών».

Η απόφαση αναφέρει ότι «σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 54, του ν. 4412/2016, ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με από­φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπο­ρούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασί­ας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια».

Επισημαίνει επίσης ότι: «τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα δομικά έργα αποτελούν προϊόντα υψηλών απαιτήσεων ασφα­λείας» και αναλυτικά προβλέπει ότι:

Τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά:

α) Είτε τις απαιτήσεις των παρακάτω ευρωπαϊκών εναρμονισμένων πρότυπων:

– EN 12620:2002+A1:2008 (ΕΛΟΤ EN 12620+A1: 2008)

«Αδρανή για σκυρόδεμα».

– EN 13043:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13043:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004)

«Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επι­στρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων».

– EN 13055-1:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13055-1:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004)

«Ελαφρά αδρανή – Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυ­ροδέματα, κονιάματα και ενέματα».

– EN 13055-2:2004 (ΕΛΟΤ EN 13055-2:2004)

«Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλ­τομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά».

– EN 13139:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13139:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004)

«Αδρανή κονιαμάτων».

– EN 13242:2002+A1:2007 (ΕΛΟΤ EN 13242:2002+ A1:2008)

«Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία».

– EN 13383-1:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13383-1:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004)

«Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή».

– EN 13450:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13450:2003 που συμπεριλαμβάνει AC:2004)

«Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών».

Τα ανωτέρω ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

β) Είτε τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκού Εγγράφου Αξιολό­γησης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Το σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της στα­θερότητας της επίδοσης για τους διάφορους τύπους αδρανών υλικών και ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται στα δημόσια έργα, καθορίζεται στον ακό­λουθο πίνακα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Προϊόν Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης
Αδρανή για σκυρόδεμα EN 12620:2002+A1:2008 (ΕΛΟΤ EN 12620+A1: 2008) 2+
Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων EN 13043:2002+AC:2004

(ΕΛΟΤ EN 13043:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004)

2+
Ελαφρά αδρανή – Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα EN 13055-1:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13055-1:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004) 2+
Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά EN 13055-2:2004 (ΕΛΟΤ EN 13055-2:2004) 2+
Αδρανή κονιαμάτων EN 13139:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13139:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004) 4
Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία EN 13242:2002+A1:2007 (ΕΛΟΤ EN 13242:2002+A1:2008) 2+
Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή EN 13383-1:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13383-1:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004) 4
Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών EN 13450:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13450:2003 που συμπεριλαμβάνει AC:2004) 2+

Οι απαιτήσεις των προαναφερόμενων συστημάτων 2+ και 4 καθορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, όπως αντικαταστάθηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 568/2014 της Επιτρο­πής της 18ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των δομικών προϊόντων.

Από 1η Δεκεμβρίου 2022

Η απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ με ημερομηνία 1ης Σεπτεμβρίου 2022 και προβλέπεται ότι η  ισχύς της απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας