Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με εγκύκλιο, που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ καταργεί κάθε δυνατότητα για περισσότερο πράσινο στις... «Παγώνουν» τα μπόνους δόμησης για περισσότερο πράσινο στις ταράτσες και τους υπαίθριους χώρους των κτιρίων, με εγκύκλιο του ΥΠΕΝ

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με εγκύκλιο, που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ καταργεί κάθε δυνατότητα για περισσότερο πράσινο στις ταράτσες και τους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων και νέων οικοδομών,  ξεκαθαρίζοντας ότι τα «μπόνους» δόμησης, που δίνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ν.4067/2012), υπολογίζονται μόνον  επί της  επιφάνειας του δώματος.

Η εγκύκλιος της ΓΓ του ΥΠΕΝ  έρχεται ως συνέχεια, εναρμονίζεται πλήρως με το γράμμα του νόμου και αποτελεί επιστέγασμα της άποψης, που διατύπωσε η   Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του υπουργείου.

Υπενθυμίζεται  ότι η ΔΟΑΚΑ πρόσφατα, με ένα  απλό υπηρεσιακό έγγραφο που εξέδωσε,  δείτε εδώ το αποκλειστικό ρεπορτάζ του ecopress τίναξε στον αέρα το πνεύμα και την βούληση του νομοθέτη αλλά και η κοινή λογική, για περισσότερο πράσινο στα κτίρια, τόσο για την ενεργειακή αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του κλίματος στις πόλεις!

Αρχιτεκτονικές πηγές, που έχουν γνώση του θέματος  και της κατασκευαστικής πραγματικότητας εκφράζουν την άποψη  ότι η νέα εγκύκλιος δεν κλείνει  αλλά ανοίγει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα και ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ  καλείται πλέον να δώσει νομοθετική λύση για περισσότερο πράσινο στα κτίρια.

Τι λέει η εγκύκλιος

Αναλυτικά στη  νέα εγκύκλιος της ΓΓ ΥΠΕΝ αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Θέμα: Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.2α του ν. 4067/2012 (79 Α’)

Σχετ.:  (α) Το υπ’ αριθμ. 2986/19.1.2017 έγγραφο ΔΑΟΚΑ, (β) Το άρθρο 19 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (79 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με αφορμή το (α) σχετικό έγγραφο και προφορικά ερωτήματα υπηρεσιών και φορέων που αφορούν στη δυνατότητα εφαρμογής της (β) σχετικής διάταξης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο άρθρο 19, το οποίο αναφέρεται σε κατασκευές πάνω από το κτίριο, και ειδικότερα στην παρ. 2α ορίζεται ότι πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης.

Επίσης στην παρ. 6 ιστ του άρθρου 11, ορίζεται ότι στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται οι κατασκευές των άρθρων 16, 17 και 19 του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.

Στην παρ. 33 του άρθρου 2 του ν.1577/85, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μετά την έκδοση του ν.4067/2012 καθώς δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ορίζεται ότι «Υπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων του.»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπαίθριοι χώροι δεν αποτελούν δώματα του κτιρίου, καθώς δώμα είναι η οροφή της τελικής του στάθμης, στην οποία και επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 19 του ΝΟΚ (κατασκευές πάνω από το κτίριο).

Συνεπώς για την εφαρμογή της διάταξης του θέματος, ήτοι για τη δημιουργία χώρου κύριας χρήσης έως 35 τ.μ. και ύψους 3,40μ., ο οποίος κατασκευάζεται καθ’ υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, στο ποσοστό του 80% επί της συνολικής επιφάνειας δώματος, δεν υπολογίζονται τυχόν φυτεμένες επιφάνειες υπαίθριων χώρων των υποκείμενων ορόφων.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 18 του ν.4067/212, όπου σύμφωνα με τη παρ. 1 αυτού είναι δυνατή η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους, νέων, νομίμως υφισταμένων κτιρίων και κτιρίων των εδαφίων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, καθώς και η υπ’ αριθμ. 911/9-1-2012 Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β/2012), προσαρμοσμένη στις νέες διατάξεις του ν.4495/2017 (167 Α’), δηλαδή είναι δυνατή η κατασκευή φυτεμένης επιφάνειας σε τρεις διακριτές περιπτώσεις: στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους.

Συμπερασματικά, το άρθρο 18 είναι γενικής εφαρμογής και ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των φυτεμένων επιφανειών του κτιρίου, ενώ για την κατ’ εξαίρεση του σ.δ. κατασκευή χώρου κύριας χρήσης πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου λαμβάνεται ως ποσοστό φυτεμένης επιφάνειας μόνο η επιφάνεια του δώματος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ»

 

NEWSLETTER