ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Αναμένοντας την απόφαση  του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη «δίκη του ΝΟΚ», το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά σε επανεξέταση των άρθρων του... ΥΠΕΝ: επανεξετάζονται τα μπόνους δόμησης, ενόψει απόφασης της «δίκης του ΝΟΚ»

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Αναμένοντας την απόφαση  του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη «δίκη του ΝΟΚ», το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά σε επανεξέταση των άρθρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού που προβλέπουν τα μόνους δόμησης στα ύψη και τη δόμηση των κτιρίων και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.

Με απόφαση του γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ Ευθύμιου Μπακογιάννη συστήνεται ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου και Υπηρεσιών Δόμησης, εκπροσώπων του ΤΕΕ, Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ),  «για την επανεξέταση των κινήτρων του ν. 4067/2012», προκειμένου να καταλήξει σε προτάσεις εντός τριμήνου.

Τα επίμαχα και “επίφοβα” άρθρα του ΝΟΚ

Με την απόφαση του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΝ ορίζεται στο έργο της ομάδας εργασίας η «επανεξέταση κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012, Α’79) και ειδικότερα των αρ.10, 15, 19 και 25».

Πρόκειται ακριβώς για τα ίδια άρθρα,  κατά των οποίων έχει γίνει η προσφυγή στη «δίκη του ΝΟΚ» στο ΣτΕ, τα οποία ειδικότερα προβλέπουν:

-Τα άρθρα 10 παρ. 1, 15 παρ. 8, 19 παρ. 2 και 25 του ΝΟΚ τα οποία προβλέπουν κίνητρα, υπό τη μορφή προσαύξησης του συντελεστή δόμησης ή/και του ύψους κτιρίου.

-Άρθρο 19, για τις «κατασκευές πάνω από το κτίριο». Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 19, προβλέπεται, ως κίνητρο για την κατασκευή φυτεμένου δώματος, η δυνατότητα κατασκευής πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος χώρου κύριας χρήσης, αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, εμβαδού έως 35 τ.μ., υπό την προϋπόθεση κατασκευής φυτεμένου δώματος.

Η «δίκη του ΝΟΚ

Η «δίκη του ΝΟΚ» έγινε στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 30 Μαρτίου 2023, με αυξημένη επταμελή σύνθεση έδρας, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος. Εκδικάστηκε προσφυγή κατοίκων και του Δήμου Αλίμου, με αίτημα να ακυρωθεί οικοδομική άδειας κατηγορίας 3 της ΥΔΟΜ του Δήμου Αλίμου, που αφορά την ανοικοδόμηση πολυκατοικίας (επί της οδού Θεοτόκη 6 στο ΟΤ 4 του Δήμου Αλίμου Αττικής), η οποία εκδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4067/2012 (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού – ΝΟΚ), οι οποίες προσβλήθηκαν στο ΣτΕ, ως  αντισυνταγματικές, αντίθετες σε διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και ανεφάρμοστες στην επίμαχη περίπτωση. Δείτε εδώ στο ecopress

Η παρέμβαση του ΥΠΕΝ στη «δίκη του ΝΟΚ»

Στη «δίκη του ΝΟΚ» ως πληρεξούσιος του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρενέβη η κα Μαγδαληνή Καραγεώργου Πάρεδρος  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία τάχθηκε υπέρ του κύρους και της ορθότητας «της εφαρμογής κατά την έκδοση της επίμαχης άδειας αφενός των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 1, 15 παρ. 8, 19 παρ. 2 και 25 του ΝΟΚ, με τις οποίες θεσπίζονται κίνητρα, υπό τη μορφή προσαύξησης του συντελεστή δόμησης ή/και του ύψους κτιρίου, για την εισαγωγή φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών κατά τη δόμησή του∙ και αφετέρου των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 6 περ. ιδ και ιστ, οι οποίες, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 αρ. 28 και 38 και το άρθρο 16 παρ. 5, παρέχουν τη δυνατότητα κατασκευής εσωτερικών εξωστών (παταριών) και κλειστών εξωστών (έρκερ), χωρίς τα πρώτα (πατάρια) να θεωρούνται όροφοι και με μη προσμέτρηση του εμβαδού αμφοτέρων στο συντελεστή δόμησης».

Προετοιμασία για όλα τα ενδεχόμενα

Ενόψει της έκδοσης απόφασης από το ΣτΕ,  το ΥΠΕΝ συστήνει ομάδα εργασίας, προφανώς για να είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις, αν χρειαστεί ανάλογα με την απόφαση του ΣτΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει όλες τα πιθανά ενδεχόμενα. Παράγοντες που είναι κοντά στις εξελίξεις εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να “γκρεμιστεί” το “οικοδόμημα του ΝΟΚ”, ωστόσο οι ίδιοι  δεν αποκλείουν να περιλαμβάνεται στην απόφαση του ΣτΕ, σκεπτικό ακύρωσης κατά συγκεκριμένων άρθρων του ΝΟΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην απόφαση του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΝ στο έργο της ομάδας εργασίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η κατάρτιση  «πρότασης θέσπισης επιπλέον νέων κριτηρίων ή αντικατάστασης των υφιστάμενων» κινήτρων του ΝΟΚ.

Το αντικείμενο της ομάδας εργασίας

Στην απόφαση του γενικού γραμματέας ΥΠΕΝ για τη «σύσταση, συγκρότηση και αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας» αναφέρεται ότι:

1.Συστήνεται και συγκροτείται Ομάδας Εργασίας με σκοπό την επανεξέταση κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012, Α’79) και ειδικότερα των αρ.10, 15, 19 και 25.

2.Οι προτεραιότητες της Ομάδας Εργασίας συνίστανται ενδεικτικώς και αφορούν:

Α) την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων κριτηρίων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή τους

Β) την επανεξέταση των θεσπισμένων προϋποθέσεων εφαρμογής των κριτηρίων

 Γ) πρόταση θέσπισης επιπλέον νέων κριτηρίων ή αντικατάστασης των υφιστάμενων.

Σύνθεση της Ομάδας Εργασίας

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους/τις:

1) Αθηνά ΣΚΑΡΛΑ, Αρχιτέκτων, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως συντονίστρια,

2) Σοφία ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ Μηχανικών, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος

3) Ζωή ΒΙΣΒΑΡΔΗ, Δικηγόρος υπηρετούσα στη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος

4) Ευάγγελος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α’ Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης και Πρ/νος Τμήματος Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, εκπρόσωπος της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ως μέλος

5) Σταυρούλα ΚΑΨΙΜΑΛΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως μέλος

6) Ελένη ΚΟΥΡΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Κανονισμών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος

7) Καλλιόπη ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ως μέλος

8) Γρηγόριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης εκπρόσωπος της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ως μέλος

9) Χριστίνα ΚΑΜΠΑΝΗ-ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ Χριστίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος ‘Έκδοσης Αδειών, εκπρόσωπος της ΥΔΟΜ Αθηνών, ως μέλος,

10) Γεώργιος ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και εκπροσωπώντας αυτό, ως μέλος,

11) Δημήτρης ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ, Πρόεδρος ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και εκπροσωπώντας αυτό, ως μέλος,

12) Ελευθερία ΤΖΗΚΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως μέλος,

13) Κωνσταντίνος ΤΣΕΛΙΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως μέλος

Λειτουργία της Ομάδας Εργασίας

Για τη  λειτουργία της Ομάδας Εργασίας στην απόφαση του γενικού γραμματέα ΥΠΕΝ αναφέρεται ότι:

-Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του συντονιστή.

-Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιούνται είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε δια ζώσης στο Υ.Π.ΕΝ., Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα (4ος όροφος).

-Η Ομάδα Εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

-Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται επίσης να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του συντονιστή, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και άλλων Υπουργείων και στελέχη φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή γνώμη επί των θεμάτων.

-Η Ομάδα Εργασίας δεν είναι αμειβόμενη.

-Η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας είναι τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.

-Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της Ομάδας Εργασίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας