ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας θα έχουν τόσο οι επαγγελματίες μηχανικοί, νομικοί όσο και οι  ιδιοκτήτες, ανακοίνωσε η διοίκηση της... Κτηματολόγιο: Οδηγός ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας θα έχουν τόσο οι επαγγελματίες μηχανικοί, νομικοί όσο και οι  ιδιοκτήτες, ανακοίνωσε η διοίκηση της Ελληνικό κτηματολόγιο, ενόψει του νέου προγράμματος κτηματογράφησης σε όλες τις περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν έχουν κτηματογραφηθεί έως σήμερα. 

Η συλλογή δηλώσεων ξεκινά στις 19 Νοεμβρίου από τα Δωδεκάνησα (περιφερειακές ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου) και θα επεκταθεί σταδιακά έως τον Φεβρουάριο 2019 και στις υπόλοιπες περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη με την ολοκλήρωση του νέου προγράμματος κτηματογράφησης 2019-2012 θα κτηματογραφηθούν συνολικά  132.000 km2 γης της ελληνικής επικράτειας, ενώ 39 εκατ. δικαιώματα πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας τους θα καταγραφούν και θα διασφαλιστούν.

Ψηφικές υπηρεσίες

Ο πρόεδρος της Ελληνικό Κτηματολόγιο Β. Νάκος σε ειδική εκδήλωση παρουσίασε τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που τίθενται σε εφαρμογή για να περάσει το Κτηματολόγιο σε ένα σύγχρονο πλαίσιο ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΔΗΓΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

-«Στόχος μας είναι να μπορούν τόσο οι πολίτες, όσο και οι επαγγελματίες να συναλλάσσονται με το Κτηματολόγιο με σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία» είπε ο κ Νάκος και αναλυτικά σημείωσε ότι:

Το πρώτο βήμα έχει ήδη γίνει με την υποχρεωτική πλέον ηλεκτρονική υποβολή όλων των τοπογραφικών διαγραμμάτων που επισυνάπτονται σε εγγραπτέες πράξεις καθώς και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών. Παύει δηλαδή η διακίνηση τοπογραφικών σε χαρτιά, η οποία αντικαθίσταται από μια απολύτως διαφανή και ασφαλή ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων αρχείων επιτρέποντας έτσι:

  • την εξ’ αποστάσεως υποβολή
  • την εξοικονόμηση πόρων στην καταχώριση της υποβαλλόμενης πληροφορίας
  • την μείωση των σφαλμάτων
  • την δυνατότητα επαναξιοποίησης της υποβαλλόμενης πληροφορίας
  • τη δημιουργία ενός online αποθετηρίου τοπογραφικών διαγραμμάτων διαθέσιμου στον μηχανικό συντάκτη τους

Παράλληλα, έχει υλοποιηθεί η πρώτη έκδοση της εφαρμογής που θα επιτρέπει την απομακρυσμένη υποβολή ηλεκτρονικά τόσο των συμβολαιογραφικών όσο και των λοιπών εγγραπτέων πράξεων.

Η εφαρμογή επιβάλλει και αυτή την ψηφιακή υπογραφή των υποβαλλόμενων πράξεων ενώ διασφαλίζει την χρονική προτεραιότητα υποβολής της πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Σχεδιάζονται επίσης και πρόκειται να δρομολογηθούν την επόμενη περίοδο, η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας και παραλαβής πιστοποιητικών, αποσπασμάτων και αντιγράφων, καθώς επίσης και η απομακρυσμένη ηλεκτρονική έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία σε όσους αποφασίσει η Πολιτεία να δώσει σχετική πρόσβαση.

Συγχωνεύσεις

Η υλοποίηση της περιφερειακής δομής του Ελληνικού Κτηματολογίου ως εγχείρημα σταδιακής κατάργησης και συγχώνευσης υφιστάμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, σημείωσε ο πρόεδρος του κτηματολογίου, δεδομένου, όπως είπε ότι «ολοκληρώνονται οι πολυεπίπεδα απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, τεχνικές και θεσμικές, για την αναδοχή των αρμοδιοτήτων τους από τον Φορέα».

Στα 17 κτηματολογικά γραφεία και στα 75 υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου θα τηρείται το σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, αλλά και το σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου σε κάθε περιοχή απ’ αυτές στις οποίες δεν έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση.

Ταυτόχρονα, ο Φορέας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία του Κτηματολογίου και σε νέα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία που θα λειτουργήσουν σε άμισθα και έμμισθα Υποθηκοφυλακεία πριν την κατάργησή τους. Σήμερα, η λειτουργία Κτηματολογίου υποστηρίζεται σε 118 μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία που αναφέρονται σε 422 ΟΤΑ.

Δήλωση ιδιοκτησίας με δύο απλά βήματ

Ο πολίτης θα χρειαστεί να καταθέσει, εκτός από το έντυπο της δήλωσης (του ν. 2308/95),  απλά φωτοαντίγραφα του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά του (π.χ. συμβόλαιο), δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και του πιστοποιητικού μεταγραφής του καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, εφ’ όσον διατίθεται.

Επίσης, απαιτείται και εντοπισμός του ακινήτου. Εάν υπάρχουν «εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα», η προσκόμισή τους είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική η επισύναψη οποιουδήποτε τύπου τοπογραφικού διαγράμματος (έστω και παλαιάς χρονολογίας), εφόσον:

-το αναφέρει το συμβόλαιο

– γίνεται επίκληση  χρησικτησίας σε αγροτεμάχιο/ οικόπεδο, σε περίπτωση μη εμφανών ορίων στο υπόβαθρο του κτηματολογίου

– έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια (συνεπώς υπάρχει τοπογραφικό)

– έχει ήδη συνταχθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για αγοραπωλησία)

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, εάν δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών» παρέχεται δωρεάν από τον ιστότοπο www.ktimatologio.gr

Από την εφαρμογή αυτή, επιλέγοντας νομό και ΟΤΑ, μπορεί ο πολίτης να περιηγηθεί στην περιοχή που τον ενδιαφέρει και να βρει το ακίνητό του, να σχεδιάσει στον χάρτη τα όρια, να μετρήσει τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και να εκτυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει μαζί με τη δήλωση. Με οποιαδήποτε μετρητική μέθοδο, ακόμα και μικρότερης ακρίβειας, όπως είναι η μέτρηση ενός απλού GPS χειρός, μπορεί ο πολίτης ακόμα και μόνος του να εντοπίσει σε ένα πρώτο επίπεδο τη θέση του ακινήτου. Είναι σημαντικό για τη διαδικασία καταγραφής του ακινήτου του,  ο δικαιούχος να απευθυνθεί στο ειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης να εντοπίσει τη θέση και τα όριά του.

Πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Στις αστικές περιοχές καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ ανά δικαίωμα. Για τους βοηθητικούς χώρους (όπως αποθήκη, θέση στάθμευσης), οι οποίοι αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, απαιτούνται 20 ευρώ ανά δικαίωμα. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν περισσότερα από δύο δικαιώματα εντός του ίδιου προκαποδιστριακού ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος μόνο για δύο δικαιώματα.  Εφαρμόζεται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και μόνο για δικαιώματα κυριότητας και δουλειών.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας