ecopress
Με οκτώ μεταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ποιες είναι οι  προτεραιότητες, και... ΑΑΔΕ: 18 + 8 παρεμβάσεις κατά της φοροδιαφυγής

Με οκτώ μεταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ποιες είναι οι  προτεραιότητες, και οι δράσεις υψηλής ψηφιακής εξειδίκευσης που περιλαβάνονται  στο επιχειρησιακό της σχέδιο η ΑΑΔΕ και θα αποτελέσουν τα νέα όπλα κατά της φοροδιαφυγής. Τι προβλέπεται για την κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.

Μέσα από το Ελλάδα 2.0 προβλέπονται μία Σειρά δράσεων από επενδύσεις και παρεμβάσεις οι οποίες ως στόχο θα έχουν τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και τη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος πιο φιλικό προς τον Έλληνα φορολογούμενο, θα τρέξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμωης.

Κομβικής σημασίας

Σύμφωνα με δήλωση στο ΑΠΕ – ΜΠΕ του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, «οι παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι κομβικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης και για τη νέα εποχή στη σχέση κράτους και φορολογουμένων (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις)». Παράλληλα σημειώνει ότι «η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προσανατολισμένη σταθερά στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, βλέπει τα έργα του Ελλάδα 2.0, που την αφορούν, ως μια σημαντική ευκαιρία στην περαιτέρω επιτάχυνση αυτού του έργου της».

Ταμειακές μηχανές κλειστού τύπου

Μία ιδιαίτερα σημαντική δράση είναι οι ταμειακές «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS βάζοντας «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ η οποία στερεί κάθε χρόνο από τα κρατικά ταμεία σημαντικά έσοδα. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και απόλυτα συμπληρωματική, με τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) που ήδη είναι υποχρεωτικά και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ. Όπως προβλέπεται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα το έργο θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου του 2024, ενώ επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των  συναλλαγών  των  ταμειακών  μηχανών  και  την  υποστήριξη  του  μηχανισμού  ελέγχου.

Διασύνδεση με POS

Η κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή  μηχανή  και  τα  παραγόμενα  δεδομένα  θα  διαβιβάζονται  σε  πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ αποτελεί ένα από τα 18 έργα της ΑΑΔΕ που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία παρουσιάζονται στο Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.
Ειδικά το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να περιορίσει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ το οποίο σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν ανήλθε το 2019 στα 5,3 δισ. ευρώ. Ειδικότερα  η  ΑΑΔΕ συμμετέχει στο Ταμείο Ανάκαμψης με  8 μεταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις.

Οι οκτώ μεταρρυθμίσεις

Όπως καταγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ οι μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής:

  1.  Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης
  2.  Επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ
  3.  Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Φορολογικών Ελέγχων
  4.  Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS)
  5.  Περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
  6.  Κωδικοποίηση και Απλούστευση της Φορολογικής Νομοθεσίας
  7.  Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
  8.  Εισαγωγή υπερ-αποσβέσεων δαπανών για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Οι 18 επενδύσεις

Τα έργα της ΑΑΔΕ που χρηματοδοτούνται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι:

*  Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS – TAXISNET – ELENXIS): 2028

* Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών:  2025

* Ανάπτυξη Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους: 2024

* Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ: 2023

*Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας της ΑΑΔΕ:  2024

* Βελτιώσεις, επισκευές, συντηρήσεις στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας, Τελωνείων και Χημείου της ΑΑΔΕ: 2025

*  Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ – Προμήθεια Λογισμικού: 2023 -2025

*  Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ – Προμήθεια Εξοπλισμού: 2023

* Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής: 2023

* Πληροφοριακό Σύστημα για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού: 2024

*Κατασκευαστικό Έργο για την Αναβάθμιση των Υποδομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού: 2025

*Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα: 2025.

*Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας: 2024

* Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της ΑΑΔΕ: 2024

*Προμήθεια Εργαλείων Αναβάθμισης της Ασφάλειας των Δεδομένων: 2023

*Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics): 2025.

* Θεσμοθέτηση Ταμειακών Μηχανών «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS, και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησής τους: 2024

* Ανάπτυξη Συστήματος Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας: 2024

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας