ecopress
Απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολόγηση τα χρηματικά ποσά που έλαβαν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις από κρατικές ενισχύσεις και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως επίσης και οι... ΑΑΔΕ: οι 20 κατηγορίες ενισχύσεων και αποζημιώσεων που δεν φορολογούνται

Απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολόγηση τα χρηματικά ποσά που έλαβαν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις από κρατικές ενισχύσεις και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως επίσης και οι εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν μηχανικοί, δικηγόροι και οικονομολόγοι ως στήριξη έναντι  της πανδημίας .Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, για να μη συμπεριληφθούν οι ενισχύσεις που έλαβαν στο φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕΟι αναλυτικές οδηγίες.

Λίγο πριν την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει με εγκύκλιο της τα ποσά που απαλλάσσονται από το φορολόγηση. Στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή,  δίνονται σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης. Τα αφορολόγητα ποσά ενισχύσεων θα αποτυπωθούν στον πίνακα ΣΤ΄ του Ε3 στους κωδικούς 144, 244, 344 και 444.

Πλήρης απαλλαγή

Στις οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 περιλαμβάνονται λεπτομερώς 20 κατηγορίες ενισχύσεων, μεταξύ των οποίων τα εφάπαξ βοηθήματα σε μηχανικούς, δικηγόρους, οικονομολόγους, οι κύκλοι της επιστρεπτέας προκαταβολή, η επιδότηση παγίων δαπανών και οι αποζημιώσεις από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους

 1. Τα ποσά των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού.
 2. Τα ποσά της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού προς επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

– Τα ποσά των επιχορηγήσεων / ενισχύσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες η φυσικές καταστροφές (κυκλώνα «Ιανό», πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021, σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης).

 1. Τα ποσά των αποζημιώσεων που για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 2. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου».
 3.      Το ποσό το οποίο ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών της το οποίο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία παρακολουθείται εξωλογιστικά.
 4. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα.
 5. Το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν, τα τουριστικά γραφεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και τα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
 6. Το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, στο πλαίσιο της στήριξης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες
 7. Το ποσό της ενίσχυσης που δεν επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
 8. Το ποσό της ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλισμένες επιχειρήσεις.
 9. Το ποσό της ενίσχυσης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης “e-λιανικό – επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 10. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
 11. Το ποσό των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων»
 12. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών»
 13. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το ΠΔΕ δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
 14. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 15. Τα ποσά των κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελματίες που συμπράττουν, στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών.
 16. Τα ποσά της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού de minimis 1407/2013.
 17. Τα ποσά της ενίσχυσης που καταβάλλονται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»
 18. Η  εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους, η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας